Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Arbeidsformidling

Arbeidsformidling

Norska NAV-reformen vid ett vägskäl

Norska NAV-reformen vid ett vägskäl

Fyra och ett halvt år efter att den största välfärdsreformen i Norges historia genomfördes börjar NAV-kontoren, som har ansvaret för arbetsförmedling, socialförsäkringar och socialhjälp, att fungera som det var tänkt. Nu måste politikerna hålla sig undan för att samordningsvinsterna ska kunna tas ut, varnar forskare som följt reformen.

Norska NAV-reformen vid ett vägskäl - Les mer…

Mjuk kompetens behövs för de nya vita och gröna jobben

Mjuk kompetens behövs för de nya vita och gröna jobben

EU-kommissionen har presenterat ett nytt flagskeppsinitiativ: En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen. Under den ekonomiska krisen finns det fortfarande två sorters jobb som det är stor efterfrågan på – de "vita" och de gröna.

Mjuk kompetens behövs för de nya vita och gröna jobben - Les mer…

Coacherna konkurrerar om de arbetslösa i Sverige

Coacherna konkurrerar om de arbetslösa i Sverige

I december 2008 fick svenska Arbetsförmedlingen regeringens uppdrag att upphandla coacher under 2009 för 1,1 miljarder kronor. Det skapade en snabbt växande marknad för coacher och i idag har drygt 900 företag avtal med Arbetsförmedlingen. Avtalen garanterar dock inga kunder utan coachningsföretagen måste själva göra sig synliga för kunderna.

Coacherna konkurrerar om de arbetslösa i Sverige - Les mer…

Virksomhedscenter ger kontakt med arbetslivet i Danmark

Virksomhedscenter ger kontakt med arbetslivet i Danmark

Det finns ingen bättre plats att träna sig för arbetslivet än på en arbetsplats. Den insikten ligger bakom det nya projektet med Virksomhedscenter i Danmark. Trots att man arbetar med den tyngsta gruppen av dem som står utanför arbetsmarknaden är resultaten goda. David Andersen har mentorn Tina Andersen i ryggen på stormarknaden Kvickly.

Virksomhedscenter ger kontakt med arbetslivet i Danmark - Les mer…

Ny NAV-direktör utsedd i Norge – från blåtunga till jobbet från helvetet

Ny NAV-direktör utsedd i Norge – från blåtunga till jobbet från helvetet

Joakim Lystad blir från 4 oktober chef för den norska myndigheten NAV, som har ansvaret för de statliga och kommunala välfärdstjänsterna, pensionerna och arbetsförmedlingarna. När arbetsminister Hanne Bjurstrøm presenterade honom sa hon att det inte var ett lätt jobb han fått:

Ny NAV-direktör utsedd i Norge – från blåtunga till jobbet från helvetet - Les mer…

Massiv dansk satsning på at skaffe uddannelse og job til unge

Massiv dansk satsning på at skaffe uddannelse og job til unge

Indsatsen mod ungdomsledighed har topprioritet. En række nye indsatser skal få flere unge i gang med uddannelse.

Massiv dansk satsning på at skaffe uddannelse og job til unge - Les mer…

Lönesubvention ska locka arbetsgivare anställa unga i Finland

Lönesubvention ska locka arbetsgivare anställa unga i Finland

Arbetslösheten bland ungdomar i Finland exploderade under vintern och ligger nästan lika högt som i Spanien. Regeringen vaknade under slutet av våren och har nu kompletterat det tidigare systemet med lönesubventioner med riktat stöd till unga som nyss lämnat skolbänken och inte hittar ett jobb.

Lönesubvention ska locka arbetsgivare anställa unga i Finland - Les mer…

Många olika sätt att bekämpa arbetslösheten i Island

Många olika sätt att bekämpa arbetslösheten i Island

Arbetslöshet har varit ett relativt okänt fenomen i Island. Efter bankkraschen 2008 har den däremot galopperat. Det arbetslöshetsstöd som ges är emellertid begränsat och omfattar inte personer som inte tidigare varit på arbetsmarknaden, ungdomar och tidigare studerande. Därför har både statliga och lokala myndigheter satsat på specialprogram för att hjälpa dem som faller igenom skyddsnätet.

Många olika sätt att bekämpa arbetslösheten i Island - Les mer…

Hjælp fra staten til at skaffe udenlandsk arbejdskraft

Danske virksomheder og udenlandske jobsøgere finder hinanden via statslig webportal og tre regionale centre.

Hjælp fra staten til at skaffe udenlandsk arbejdskraft - Les mer…

Indierna upptäcker att Danmark är mer än sina mejerier

Indierna upptäcker att Danmark är mer än sina mejerier

Danmark öppnade ett Workindenmark-kontor i New Dehli i oktober 2008. Sedan dess har ett antal indier sakta börjat få upp ögonen för detta nordiska land. Danska myndigheter väntar emellertid med att satsa på en större kampanj för att öka kunskapen om vilka karriärmöjligheter det finns för indier i Danmark. Det främsta skälet är finanskrisen.

Indierna upptäcker att Danmark är mer än sina mejerier - Les mer…

Arbeidsformidling i ny fasong

Arbeidsformidling i ny fasong

Coaching, matching og økt kontroll byr på nye utfordringer. Arbeidsliv i Norden ser på nye måter å organisere arbeidsformidlingen på i de nordiske landene. I Norge har arbeidsformidlingen, trygdekontorene og kommunenes sosialkontor blitt samlet i den nye velferdsetaten NAV. Etter noen tøffe år begynner de ansatte nå få hodet over vann (bildet ovenfor).

Arbeidsformidling i ny fasong - Les mer…

Nye og flere opgaver til jobcentrene i Danmark

Flere ledige, flere samtaler og mere aktivering og kontrol stiller store og nye krav til medarbejderne på landets jobcentre.

Nye og flere opgaver til jobcentrene i Danmark - Les mer…

Efter några tuffa år väntar nya uppgifter för NAV

Efter några tuffa år väntar nya uppgifter för NAV

De som arbetar på NAV i Vestre Aker börjar till sist få huvudet över vattnet. Antalet obehandlade ärenden är tillbaka på samma nivå som innan den stora välfärdsreformen började genomföras i Norge 2007. Men det är ingen tid för vila. Nya uppgifter införs och andra omorganiseras.

Efter några tuffa år väntar nya uppgifter för NAV - Les mer…

Högutbildade utan jobb får specialservice

Högutbildade utan jobb får specialservice

De stora förlorarna i Finland redan innan dagens djupa ekonomiska kris var de högutbildade. Ett problem är att arbetsmarknaden förändrats i riktning mot projektjobb vilket gjort att behovet av fast anställda ingenjörer och ekonomer minskar.

Högutbildade utan jobb får specialservice - Les mer…

Privata coacher kompletterar arbetsförmedlingen

Privata coacher kompletterar arbetsförmedlingen

På arbetsförmedlingarna i Sverige finns sedan förra året en ny yrkesgrupp – coacherna. Det var strax innan jul 2008 som regeringen beslutade att bevilja tre miljarder under en treårsperiod för att ge de arbetssökande ett starkare och mera individuellt stöd. Samtidigt öppnades en ny arbetsmarknad, eftersom huvuddelen av coacherna är upphandlade av privata företag.

Privata coacher kompletterar arbetsförmedlingen - Les mer…

Arbetsförmedlingen får ansvar för nyanlända invandrare

Den 17 mars beslutade svenska riksdagen att från och med 1 december 2010, kommer arbetsförmedlingen att ta över kommunernas roll att introducera nyanlända invandrare. Med hjälp av etableringslotsar är meningen att de snabbare ska komma in i samhälle och arbetsliv.

Arbetsförmedlingen får ansvar för nyanlända invandrare - Les mer…

Fælles front mod langtidsledighed

Fælles front mod langtidsledighed

At få langtidsledige i arbejde kræver målrettet fokus, mod til at gå nye veje og samarbejde mellem virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Det er budskabet til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V), der for tiden samler inspiration til en indsats mod langtidsarbejdsløshed.

Fælles front mod langtidsledighed - Les mer…

Tema: Nya yrken gror i krisens spår

Tema: Nya yrken gror i krisens spår

Samtidigt som arbetslösheten ökar i Norden skapas det också nya jobb. Tekniken och efterfrågan på nya tjänster gör att helt nya yrken kan uppstå. Universitet och högskolor vill hitta sina nischer på arbetsmarknaden. Ett nytt projekt i EU ska samordna klassificeringen av yrken. Arbeidsliv i Norden beskriver debatten om vilka kvalifikationer som behövs för de nya jobben och ser närmare på några helt nya yrken: Möt kontorsnomader, DNA-tolkare och levande statyer.

Tema: Nya yrken gror i krisens spår - Les mer…

Hur skapas nya yrken och varför dör de ut?

Hur skapas nya yrken och varför dör de ut?

Hur uppstår ett nytt yrke? Frågan kan verka enkel, men är svår att svara på. För vad är det som gör att inte ett redan existerande yrke påtar sig de uppgifter som ny teknik eller ändrade konsumtionsvanor ger upphov till?

Hur skapas nya yrken och varför dör de ut? - Les mer…

Gemensam syn på yrken viktigt för fri europeisk arbetsmarknad

Gemensam syn på yrken viktigt för fri europeisk arbetsmarknad

Sverige har varit drivkraften i ett ambitiöst EU-projekt där mer än 5000 yrkesbenämningar och kompetensord har översatts till 22 olika språk och där kvalifikationerna som krävs för dessa jobb ska beskrivas. Det gemensamma ”lexikonet” för arbetslivet ska göra det lättare att förmedla jobb över landgränserna.

Gemensam syn på yrken viktigt för fri europeisk arbetsmarknad - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment