Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Arbeidsmarked

Arbeidsmarked

Snabbspår till arbete för högutbildade invandrare i Sverige

Den svenska regeringen satsar nu på att tillsammans med parterna skapa snabbspår ut på arbetsmarknaden för invandrare med kompetens inom bristyrken. Andra utmaningar på den svenska arbetsmarknaden är de många vakanserna, problem med matchning och långtidsarbetslöshet.

Snabbspår till arbete för högutbildade invandrare i Sverige - Les mer…

Eksperter tilrår et mer arbeidsrettet og brukervennlig NAV

Eksperter tilrår et mer arbeidsrettet og brukervennlig NAV

Det er ett år siden Norges arbeids- og sosialminister Robert Eriksson oppnevnte ekspertgruppen som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av arbeids- og velferdsetaten NAV. Nå er rapporten her: «Et NAV med muligheter».

Eksperter tilrår et mer arbeidsrettet og brukervennlig NAV - Les mer…

Finland: Arbetslösa unga får mer uppmärksamhet

Den finländska ungdomsgarantin har gjort att arbetslösa unga prioriteras på ett annat sätt än tidigare inom offentlig service.

Finland: Arbetslösa unga får mer uppmärksamhet - Les mer…

Feilslåtte reformer ekskluderer unge funksjonshemmede

Økt fleksibilitet fører ikke til et mer inkluderende arbeidsliv. Politiske reformer som er satt i verk i Norden i tiåret fra 2000, viser heller ingen målbar suksess, konkluderer den nordiske forskergruppen bak rapporten ”Ny politikk for å fremme inkludering av unge i arbeidsmarkedet”.

Feilslåtte reformer ekskluderer unge funksjonshemmede - Les mer…

Finlands arbetsliv i omvandling

Finland har väldigt svårt att ta sig ur den ekonomiska krisen och de kyliga vindarna märks i arbetslivet. Bara var tionde finländare tror att läget på arbetsmarknaden förbättras i år. Närmare hälften väntar sig sämre tider. Det visar Arbets- och näringsministeriets arbetslivsbarometer.

Finlands arbetsliv i omvandling - Les mer…

Mindsteløn - noe for Norden?

Mindsteløn - noe for Norden?

Mens den nordiske fagbevægelse ser lovbestemt mindsteløn som en katastrofe, ser lønmodtagere i mange andre EU-lande en lovbestemt mindsteløn som et værn mod social dumping. Vi er nødt til at gå ind i diskussionen om lovbestemt ligeløn, så alle kan blive mere klar på styrkerne i det kollektive aftalesystem, vi har i Norden, siger Bente Sorgenfrey, formand for den samlede fagbevægelse i Norden.

Mindsteløn - noe for Norden? - Les mer…

Minstelønn – mulighet eller trussel?

Drop berøringsangsten og bli med i kampen om lovbestemt minstelønn i EU, er brannfakkelen Bente Sorgenfrey kaster inn i debatten som ny leder for Nordens faglige samorganisasjon, NFS. Er berøringsangst problemet, eller er lovfestet minstelønn en reell trussel mot den nordiske modellen? Arbeidsliv i Norden tar utfordringen og starter diskusjonen i månedens tema i fokus.

Minstelønn – mulighet eller trussel? - Les mer…

Transport ser på minimilöner för att begränsa social dumping i Sverige

Transport ser på minimilöner för att begränsa social dumping i Sverige

I Sverige är motståndet mot lagstadgad minimilön kompakt. Men inom transportbranschen har parterna börjat diskutera allmängiltigförklaring av avtalet. Orsaken är den dumpning av löner och arbetsvillkor som förekommer i den fria rörlighetens spår.

Transport ser på minimilöner för att begränsa social dumping i Sverige - Les mer…

Yttervänstern i Finland ensam om krav på minimilöner

Finland hör till de nordiska länder där frågan om minimilöner varit frånvarande i den offentliga debatten. Vänsterförbundet (VF), som representerar politiken längst ut på vänsterkanten, är det enda parti i Finland som lyft fram behovet lagstadgade minimilöner. Partiet går också till riksdagsval i april med sitt krav på en lägsta timlön på 10 euro vilket motsvarar ungefär 1600 euro i månaden.

Yttervänstern i Finland ensam om krav på minimilöner - Les mer…

Flere flygtninge og indvandrere skal i arbejde i Danmark

Alt for få flygtninge og indvandrere i Danmark har et arbejde, og det skal der gøres noget ved. Det er der bred enighed om. Derimod støtter de færreste statsministerens forslag om at lade flygtninge og indvandrere rense strande og reparere gynger i daginstitutioner.

Flere flygtninge og indvandrere skal i arbejde i Danmark - Les mer…

Teknik och samarbete viktigast för hållbar utveckling i Arktis

Teknik och samarbete viktigast för hållbar utveckling i Arktis

Norden måste tala med en röst i arktiska frågor och satsa på gemensam teknikutveckling. Då kan de nordligaste landsdelarna av Finland, Norge och Sverige få en hållbar utveckling. Det är budskapet i rapporten ”Tillväxt i norr”.

Teknik och samarbete viktigast för hållbar utveckling i Arktis - Les mer…

Kristina Persson: Strategiminister som vill göra Arktis "grönt"

Kristina Persson: Strategiminister som vill göra Arktis "grönt"

Hon har hittills varit den mest anonyma ministern i den svenska regeringen. Men det kommer ändra sig när hon fått en tankesmedja etablerad på regeringskansliet.

Kristina Persson: Strategiminister som vill göra Arktis "grönt" - Les mer…

Delingsøkonomien utfordrer fagforeningene i Norden

Delingsøkonomien utfordrer fagforeningene i Norden

Delingsøkonomien er et helt nytt fenomen med navn som Uber, Netflix og Airbnb. Fenomenet har skutt fart og er blitt til heftige markedsplasser. Det handler om å leie i stedet for å eie. Det kan være en bil, en båt, en sykkel eller hjemmet som kan benyttes til å tjene litt ekstra penger. Ny nettbasert teknologi åpner muligheter for både å konsumere og produsere på nye måter.

Delingsøkonomien utfordrer fagforeningene i Norden - Les mer…

Leder: Nye tendenser skjerper sansene

I OECD er det liten tvil om at det er Norden som har klart seg best gjennom krisa med lav arbeidsløshet, høy sysselsetting og lav ulikhet. Men det gjelder å ikke ta godene for gitt. Nye tendenser skjerper sansene. Det organiserte arbeidslivet er utsatt for press. Samtidig brer delingsøkonomien seg i et uoversiktlig tempo. Arbeidsliv i Norden tar tendensene på pulsen.

Leder: Nye tendenser skjerper sansene - Les mer…

Varför äga när man kan hyra? Delningsekonomin och arbetslivet

Varför äga när man kan hyra? Delningsekonomin och arbetslivet

Uber, Netflix och Airbnb är namn som förknippas med delningsekonomin, ett uttryck som försöker beskriva de snabba ändringar som sker i hur varor och tjänster konsumeras. Man hyr istället för att äga; man byter, delar, lånar eller ger bort. Ny teknik möjliggör nya transaktioner och påverkar i sin tur arbetslivet.

Varför äga när man kan hyra? Delningsekonomin och arbetslivet - Les mer…

Hotell hotas av hyrestjänst

Hotell hotas av hyrestjänst

Nya digitala tjänster som sammanför köpare och säljare tar över allt mer av traditionell affärsverksamhet. Den mest framgångsrika av dem alla är amerikanska Airbnb som hjälper folk att hyra ut sina lägenheter. Hotellbranschen kämpar emot.

Hotell hotas av hyrestjänst - Les mer…

Delningsekonomin förändrar tjänstemarknaden

Delningsekonomin förändrar tjänstemarknaden

Klippa gräs hos grannen? Eller snabbt få kontakt med en erkänt duktig hantverkare? Allt fler digitala marknadsplatser skapas för att underlätta kontakter mellan utbud och efterfrågan av tjänster. Lösningarna ser olika ut, men två av marknadens egna aktörer spår att den bara är i sin linda.

Delningsekonomin förändrar tjänstemarknaden - Les mer…

Politisk opråb: Gør Norden til vækstcenter for deleøkonomi

Politisk opråb: Gør Norden til vækstcenter for deleøkonomi

Norden kan blive et blomstrende center for deleøkonomiske eksperimenter til gavn for hele samfundet, men politikerne sover i timen, vurderer den radikale politiker Charlotte Fischer, som sidder i Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Trængselskommissionen og er medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden.

Politisk opråb: Gør Norden til vækstcenter for deleøkonomi - Les mer…

Gerd Kristiansen: norsk LO-leder med stål i ryggen

Gerd Kristiansen: norsk LO-leder med stål i ryggen

Lufta dirrer. Lederen for den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge er kraftig provosert over den blåblå regjeringens arbeidslivspolitikk, over mangel på samarbeid og over forslaget til ny arbeidsmiljølov som gir arbeidsgiverne økt rett til å ansette midlertidig. Engasjementet bølger gjennom rommet.

Gerd Kristiansen: norsk LO-leder med stål i ryggen - Les mer…

Kvinner kan avgjøre den nordiske modellens fremtid

Kvinner kan avgjøre den nordiske modellens fremtid

Kvinners høye sysselsettingsgrad er avgjørende viktig for den nordiske modellens fremtid. Det var OECDs Mark Pearsons budskap da forskningsrapporten The Nordic Model – challenged but capable of reform ble diskutert på Nordisk arbeidsministermøte.

Kvinner kan avgjøre den nordiske modellens fremtid - Les mer…

Side-alternativer

arkivert under:
This is themeComment