Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Arbeidsmarked

Arbeidsmarked

Den keltiske tiger - et forbilde i det nye Europa?

- Suksessen skyldes at vi har investert i mennesker, og ikke i infrastruktur. Satsningen på utvikling av kompetanse har løftet Irland fra en bunnplassering til å bli et av de mest fremgangsrike land i Europa. Det er derfor vi blir kalt ’den keltiske tiger’, sier den irske arbeidsminister Frank Fahey til Arbeidsliv i Norden.

Den keltiske tiger - et forbilde i det nye Europa? - Les mer…

Fritt frem for arbeidstakere fra EUs nye medlemsland – Norden vurderer sikkerhetsmekanismer

Nordiske land som vil åpne arbeidsmarkedet for arbeidstakere fra de nye medlemslandene i EU fra første dag, vil sikre seg mot en for stor tilstrømming av arbeidskraft. Arbeidsministrene ønsker derfor å vurdere tiltak som kan hindre at for mange kommer.

Fritt frem for arbeidstakere fra EUs nye medlemsland – Norden vurderer sikkerhetsmekanismer - Les mer…

Arbetsför - när mängden är rätt

Arbetsför - när mängden är rätt

Rune Håvard Holtmoen studerade marinteknik i Trondheim och hade ett halvt år kvar innan han skulle ha blivit civilingenjör. Men 1990 drabbades han av kroniskt trötthetssyndrom, en sällsynt sjukdom som gjorde att han sjukpensionerades. Tolv år senare försöker han komma in på arbetsmarknaden, denna gång med målet att bli revisor.

Arbetsför - när mängden är rätt - Les mer…

Det ska löna sig att arbeta

Det ska löna sig att arbeta

Fattigdom är ett tema i tiden, både på europeisk och nordisk nivå. För även om få människor i Norden saknar mat för dagen, kläder på kroppen eller en säng att sova i är de flesta numera ense om att det finns ett fattigdoms problem även i de nordiska välfärdsstaterna. Fokus för lösningarna står arbetet.

Det ska löna sig att arbeta - Les mer…

EU:s utvidgning: Gamla grannar - nya möjligheter

EU:s utvidgning: Gamla grannar - nya möjligheter

Sedan 1954 har nordborna kunnat välja att jobba i vilket land de velat, på samma villkor som de inhemska medborgarna. Tack vare medlemsskap i EU och EES-avtalet råder samma möjligheter i hela EU. Omvänt har medborgarna i EU samma rätt att arbeta i Norden. Men vad händer när EU utvidgas? Våra närområden Estland, Lettland, Litauen och Polen har sammantaget en arbetsmarknad som är betydligt större än den nordiska, men med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Innebär utvidgningen ett hot eller en möjlighet?

EU:s utvidgning: Gamla grannar - nya möjligheter - Les mer…

Letland er på vej

Letland er på vej

Trods hårde odds er Letland som et af de fattigste lande i Østeuropa ved for alvor at få gang i udviklingen – og en dansk ekspert hjælper med at opbygge grundlaget for et moderne arbejdsmarked.

Letland er på vej - Les mer…

Pass på, de kommer

Pass på, de kommer

Jo mer vi nærmer oss utvidelsen av EU, jo mer nervøse blir naboene til kandidatlandene. I Sverige, som allerede under sitt formannskap i EU kjempet for at det ikke skulle bli noen begrensinger for fri flyt av arbeidskraft, brer det seg en uro innen flere bransjer for ukontrollert arbeidsinnvandring og konkurranse.

Pass på, de kommer - Les mer…

Snøhvit – samarbete på Nordkalotten

Snøhvit – samarbete på Nordkalotten

Det är sällan arbetsförmedlingarna går ut och bjuder in arbetskraft från andra länder med öppna armar. Men i det tunt befolkade Finnmark i Norge, letas det med ljus och lykta efter arbetskraft för att kunna genomföra den största industrisatsningen i landsdelen någonsin – naturgasprojektet Snøhvit.

Snøhvit – samarbete på Nordkalotten - Les mer…

Den nordiska arbetsmarknaden och EU:s utvidgning – hot eller möjlighet?

Den nordiska arbetsmarknaden och EU:s utvidgning – hot eller möjlighet?

Vad kommer att hända i de nordiska länderna när EU blir större och en stor del av de nya länderna ligger i vårt närområde? Scenarierna är olika, liksom hållningen i de nordiska länderna. Vilka kommer? Hur många kommer och hur ska de tas emot? Rädslan finns för lönedumpning och försämrad arbetsmiljö, liksom förhoppningar om invandring av eftertraktad arbetskraft.

Den nordiska arbetsmarknaden och EU:s utvidgning – hot eller möjlighet? - Les mer…

Felles arbeidsmarked også for nye EU-borgere i øst?

Felles arbeidsmarked også for nye EU-borgere i øst?

- Nå må de nordiske land snart bestemme seg, utfordret representantene fra de kommende EU-landene. Spørsmålet om et felles arbeidsmarked sto øverst på dagsorden da arbeidsministrene fra de nordiske land, baltiske stater og Polen møttes på Öland i Sverige 22. og 23. september.

Felles arbeidsmarked også for nye EU-borgere i øst? - Les mer…

Esterna stannar helst hemma

Esterna stannar helst hemma

Finland har krävt och fått igenom en övergångstid för invandring av arbetskraft från de nya EU-länderna. Men hotet är snarare att finska företag flyttar ut sin produktion till Estland.

Esterna stannar helst hemma - Les mer…

Uten økonomisk selvstendighet - ingen politisk uavhengighet

Uten økonomisk selvstendighet - ingen politisk uavhengighet

Det er selvstyredebatten som gjelder på Færøyene. Mens venstre - høyre dimensjonen er styrende for politikken ellers i Norden, er selvstendighet eller ikke, det dominerende tema i færøysk debatt. Et engasjement som riktignok er noe nedtonet for tiden, men betydningsfullt nok til å skape meningsmangfold og brytninger på kryss og tvers av partiskillelinjer.

Uten økonomisk selvstendighet - ingen politisk uavhengighet - Les mer…

Fisket – en del av Färöarnas själ

Fisket – en del av Färöarnas själ

Fisket bär den färöiska ekonomin, men betyder också så mycket mer. Kring fisket finns berättelserna om både hjältemod och ond, bråd död. Där finns könsrollerna som präglats av mäns frånvaro och kvinnors närvaro. Där finns vanan att ständigt leva med det oförutsägbara, som i sin tur påverkar sinnena.

Fisket – en del av Färöarnas själ - Les mer…

Et øyrike i samspill med natur, kultur og økonomi

Et øyrike i samspill med natur, kultur og økonomi

Regn og sol skifter. Idet vi setter foten på færøysk jord, hvelver en fargesprakende halvsirkel seg over himmelen og forsvinner i havet som omkranser grønnkledde åser. Det er som om naturen selv varsler hvor vi skal lete, for det er her den finns, skatten som færingene lever av; fisken i havet. Fisk og fiskeprodukter står for 98 % av eksportinntektene.

Et øyrike i samspill med natur, kultur og økonomi - Les mer…

Færøyene - et mikrosamfunn i Nordens utkant

Færøyene - et mikrosamfunn i Nordens utkant

Mens politikere i Europa kappes om å foreslå å bygge ned velferdsgodene i påvente av et samfunn der færre yngre skal forsørge et økende antall eldre i befolkningen, ser fremtiden på Færøyene, der fødselsraten er høy, annerledes ut. Samtidig finnes det en erkjennelse av at økonomien ikke er stor nok til at Færøyene kan leve utelukkende av egen kraft. Arbeidsliv i Norden har besøkt øyriket i vest.

Færøyene - et mikrosamfunn i Nordens utkant - Les mer…

Arbetslivsminister Hans Karlsson: Trygge arbeidsplasser gir økt produktivitet

Arbetslivsminister Hans Karlsson: Trygge arbeidsplasser gir økt produktivitet

Sveriges nye arbetslivsminister har en dyp og inderlig fascinasjon. Den har fulgt ham siden han som liten gutt fanget sin første fjäril. Så fortryllet er han av det lille insektet at han nå, 40.000 selvfangete sommerfugler senere, vil åpne et museum for nordiske sommerfugler på Öland.

Arbetslivsminister Hans Karlsson: Trygge arbeidsplasser gir økt produktivitet - Les mer…

Eniga om diagnosen - men fungerar medicinen?

Konjunkturmakarna har de senaste månaderna kappats om att skära ned i prognoserna för den ekonomiska tillväxten för i år. I Finland skär Nordea ned prognosen för tillväxten från 2,5 till 2,0 procent, I Sverige trodde konjunkturinstitutet på 1,4 procents tillväxt så sent som i mars. I maj räknar det bara med 1,0 procent. Den norska regeringen har skurit ned sin prognos från i höstas med en hel procentenhet, till 0,7 procents tillväxt för Fastlands-Norge.

Eniga om diagnosen - men fungerar medicinen? - Les mer…

Arbetsmarknaden försvagas - men de arbetslösa har hög klass

Hur bekämpar de nordiska länderna den nya arbetslösheten som drabbar dataprogrammerare, IT-konsulter och ingenjörer, men också andra akademiker som inte tidigare var vanliga i arbetslöshetskön?

Arbetsmarknaden försvagas - men de arbetslösa har hög klass - Les mer…

Faren for social import

Faren for social import

Nogle faggrupper frygter EU-udvidelsen, mens andre ser nye muligheder – og den danske beskæftigelsesminister vil indføre en arbejdsmarkedspolitisk sikkerhedsmekanisme for at hindre socialt misbrug.

Faren for social import - Les mer…

Det nye borgerlige Danmark

Den nye borgerlige regering sætter meget kraftigt aftryk i arbejdsmarkedspolitikken.

Det nye borgerlige Danmark - Les mer…

Side-alternativer

arkivert under:
This is themeComment