Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Partene

Partene

Vi står ved et vendepunkt - Nu strømmer folk i Danmark ind i A-kasserne igen

Vi står ved et vendepunkt - Nu strømmer folk i Danmark ind i A-kasserne igen

– På grund af de høje beskæftigestal har de unge ikke meldt sig i A-kasserne. Nu vender det, sier sekretariatschef i A-kassernes Samvirke i Danmark, Torben D. Jensen.

Vi står ved et vendepunkt - Nu strømmer folk i Danmark ind i A-kasserne igen - Les mer…

Tjänstedirektivet: Känslig fråga - men Norge säger ja

Norska LO kräver att regeringen använder sin reservationsrätt och inte inför EU:s tjänstedirektiv i norsk lag. Två av partierna i regeringskoalitionen stödjer LO, men i Stortinget är det majoritet för direktivet. Arbeiderpartiet tvingar därför igenom beslutet i regeringen mot Senterpartiets och SV:s röster.

Tjänstedirektivet: Känslig fråga - men Norge säger ja - Les mer…

En mer levande arbetsplats

En mer levande arbetsplats

Gunn Andreassen är en av 19 000 anställda som berörs av den norska NAV-reformen. Räknar man med samtliga brukare är det nästan alla norrmän som någon gång behöver utnyttja de offentliga tjänster NAV erbjuder.

En mer levande arbetsplats - Les mer…

Globalisering handler om at bygge på de muligheder vi allerede har

Jeg vil opfordre de nordiske landes ledere til, sammen med arbejdsmarkedets parter, at udvikle en fælles strategi. Vi kan hvis vi står sammen vise befolkningen de muligheder globaliseringen kan give og dermed fjerne utrygheden ved det nye, skriver Bente Sorgenfrey:

Globalisering handler om at bygge på de muligheder vi allerede har - Les mer…

Til kamp for det nordiske arbeidsmarkedet - Nordens faglige samorganisasjon i historisk posisjon

Til kamp for det nordiske arbeidsmarkedet - Nordens faglige samorganisasjon i historisk posisjon

2008 kan blir et historisk år for Fagbevegelsen i Norden. Da er Wanja Lundby-Wedin, LO Sverige, valgt til å lede både nordisk og europeisk fagbevegelse. Anders Nordström har derfor store ambisjoner for Nordens faglige samorganisasjon og sin innsats som ny generalsekretær.

Til kamp for det nordiske arbeidsmarkedet - Nordens faglige samorganisasjon i historisk posisjon - Les mer…

EG-dom hotar den svenska modellen

Byggnads blockad mot det lettiska företaget i Vaxholm var inte i överensstämmelse med EG-rätten. Det blev EG-domstolens mening, när den strax innan jul 2007 avkunnade domen i det uppmärksammade Laval-målet. Fackföreningsrörelsen, med stöd av flera arbetsrättsjurister, varnar nu för att domen hotar den svenska modellen och att den försvagar skyddet för arbetstagare stationerande i andra länder än hemlandet.

EG-dom hotar den svenska modellen - Les mer…

Byggare räds inte ökad konkurrens

- Jag är inte särskild bekymrad över domen, säger Jens Hoffman, verkställande direktör och delägare i byggföretaget Dipart med 50 anställda.

Byggare räds inte ökad konkurrens - Les mer…

LO tar strid om pensionerna

Det kan bli en het vår i Norge, när LO, arbetsgivarna och regeringen utkämpar den sista kampen i omläggningen av det norska pensionssystemet. Den återstående frågan är vad som sker med avtalspensionerna, i Norge kallat AFP.

LO tar strid om pensionerna - Les mer…

Flexicurity erobrer Europa

Når EUs arbeids- og sosialministere møtes i Brussel 6. desember for å diskutere felles prinsipper for flexicurity, kan det varsle et paradigmeskifte i arbeidsmarkedspolitikken i Europa.

Flexicurity erobrer Europa - Les mer…

Förändringens vår för den svenska modellen

De privata arbetsgivarna i Sverige har bjudit in LO till förhandlingar om ett nytt huvudavtal. Den förra gången det skedde var 1938. Då tecknades det så kallade Saltsjöbadsavtalet, som är en av hörnpelarna i den svenska modellen.

Förändringens vår för den svenska modellen - Les mer…

Kraftig svensk omläggning av arbetsmarknadspolitiken

Den svenska regeringen fortsätter att lägga om arbets-marknadspolitiken i snabb takt. På olika sätt vill den försöka bryta upp de inlåsningar som många hamnat i, antingen i form av oönskat deltidsarbete, sjukskrivning eller långtidsarbetslöshet.

Kraftig svensk omläggning av arbetsmarknadspolitiken - Les mer…

Återuppta trepartssamtalen

Trepartssamarbete är en viktig del av den nordiska modellen. I de nordiska länderna förekommer treparts-samarbete i olika varianter när avtal skall ingås och EU-direktiv implementeras. På nordisk nivå finns inte sådana mekanismer. Därav följer emellertid inte att trepartssamtal på nordisk nivå inte har någon funktion.

Återuppta trepartssamtalen - Les mer…

Stor skepsis på arbejdsmarkedet

Både fagbevægelsen og arbejdsgiverne er bekymrede for den nye model med lokale kommunale jobcentre i en tid med øget globalisering og mobilitet i bred forstand.

Stor skepsis på arbejdsmarkedet - Les mer…

Hårdare arbetsklimat kväser kritik

Hårdare arbetsklimat kväser kritik

De svenska arbetsplatserna har blivit tystare och kyligare. Färre vågar säga ifrån och påtala missförhållanden och allt fler fackliga förtroendemän omplaceras, tappar i löneutveckling eller blir till och med avskedade. Det visar en ny svensk undersökning, utförd av Temo, på uppdrag av fackförbundet Seko. Också norsk forskning pekar på samma tendens.

Hårdare arbetsklimat kväser kritik - Les mer…

Nordiska företag ratar facket i Estland

Nordiska arbetsgivare visar inget intresse för samarbete med fackliga organisationer i Baltikum, men å andra sidan är så få arbetstagare organiserade att fackförbunden knappt har något inflytande alls.

Nordiska företag ratar facket i Estland - Les mer…

De passive ydelser er et problem

Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening Erik Simonsen mener, at for høje dagpengesatser svækker motivation for at tage arbejde.

De passive ydelser er et problem - Les mer…

Behov for mer samarbeid - er den nordiske modellen noe for Baltikum?

Hvilken vei går utviklingen på arbeidsmarkedet i de baltiske land? Er den nordiske modellen med parts- og trepartssamarbeidet som grunnfestet idé, et sannsynlig scenario? Kan nordiske land bidra til det?

Behov for mer samarbeid - er den nordiske modellen noe for Baltikum? - Les mer…

Sosialminister Árni Magnússon avviser påstand om sosial dumping

”Det har ikke kommet frem noe som støtter påstanden om at det foregår sosial dumping ved Kárahnjúkar,” skriver Sosialminister Árni Magnússon til Arbeidsliv i Norden.

Sosialminister Árni Magnússon avviser påstand om sosial dumping - Les mer…

Den keltiske tiger - et forbilde i det nye Europa?

- Suksessen skyldes at vi har investert i mennesker, og ikke i infrastruktur. Satsningen på utvikling av kompetanse har løftet Irland fra en bunnplassering til å bli et av de mest fremgangsrike land i Europa. Det er derfor vi blir kalt ’den keltiske tiger’, sier den irske arbeidsminister Frank Fahey til Arbeidsliv i Norden.

Den keltiske tiger - et forbilde i det nye Europa? - Les mer…

Wanja Lundby-Wedin: ”Många måste delta”

Den så kallade Lissabonstrategin, som ska göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi till år 2010, har ännu lång väg kvar att gå. För att driva på utvecklingen har tillsatts en så kallad högnivågrupp. En av de tolv ledamöterna är Wanja Lundby-Wedin, ordförande för svenska Landsorganisationen, LO.

Wanja Lundby-Wedin: ”Många måste delta” - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment