Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Seniorer

Seniorer

Hälften av alla äldre är yrkesaktiva i Island

Hälften av alla äldre är yrkesaktiva i Island

Äldre islänningar tycker om att arbeta och arbetar längre än äldre i övriga Norden, Baltikum eller Storbritannien. Yrkesaktivitet är något som islänningarna värdesätter.

Hälften av alla äldre är yrkesaktiva i Island - Les mer…

Ung, middelaldrende eller gammel?

Ung, middelaldrende eller gammel?

Hvor gammel er du når du er gammel? Oppfatningen av alder varierer mye mellom landene i Europa. Det gjør også synet på konsekvensene av den demografiske utviklingen: Generelt mener de færreste at det er nødvendig å øke pensjoneringsalderen i løpet av de neste to tiårene. Det viser ”Special Eurobarometer 378 Active Ageing”.

Ung, middelaldrende eller gammel? - Les mer…

Hur många äldre finns det egentligen? Och vill de jobba mer?

När EU lanserade att 2012 skulle bli Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna, fick Eurostat samtidigt i uppgift att ta fram relevant statistik. ”Det kommer att bli vanligt att en, eller bägge föräldrarna fortfarande är i livet när man pensionerar sig”, är en av de tankeväckande slutsatserna.

Hur många äldre finns det egentligen? Och vill de jobba mer? - Les mer…

Norge reformerar förtidspensionerna

Det var kraftigt försenat, men fredagen den 27 maj lade regeringen Stoltenberg fram sitt förslag för hur förtidspensionerna i Norge ska reformeras. Arbetslinjen ska gälla även för dem som tidvis inte kan arbeta.

Norge reformerar förtidspensionerna - Les mer…

Finland: Intresset ökar för att jobba längre

Det senaste årets intensiva debatt om höjd pensionsålder verkar ta skruv. Enligt en färsk utredning är allt fler finländare beredda att jobba också efter 63 års ålder. Samtidigt gör regeringen ett nytt försök att med normativa åtgärder få folk att stanna kvar i arbetslivet åtminstone till 65.

Finland: Intresset ökar för att jobba längre - Les mer…

Finland: Företagshälsovården väntar på reform

Det blev en halvmesyr av de finländska försöken att reformera pensionssystemet, men jobbet fortsätter trots att deadline passerades.

Finland: Företagshälsovården väntar på reform - Les mer…

Äldre arbetslösa gör uppror mot meningslös aktivering

Äldre arbetslösa gör uppror mot meningslös aktivering

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken i Norden framhävs ofta som en styrka. Men vad ska göras för att den ska bli meningsfull för äldre arbetslösa med hög kompetens, som redan kan det som lärs ut på kurserna? Sju av tio arbetsgivare i Sverige nyanställer sällan eller aldrig personer över 50 år. I Norge vill inte ens var tionde arbetsgivare anställa någon över 60 år. Ändå förutsätts de äldre skicka in ansökningar om jobb varje dag.

Äldre arbetslösa gör uppror mot meningslös aktivering - Les mer…

Individanpassad pensionering

Riv hindren för äldre i arbetslivet. Det är grundtanken i en svensk rapport som den så kallade Seniorgruppen i slutet av april överlämnade till Mona Sahlin. Utgångspunkten är att den äldre arbetskraften behövs i arbetslivet och att man därför måste undanröja regler i lagar och avtal som motverkar ett längre arbetsliv.

Individanpassad pensionering - Les mer…

Et enestående samfunn?

Den høye sysselsettingen blant eldre i Island er enestående i Norden og kan vise seg å være en modell for andre land. Ifølge islandsk forskning er det ingen ting som tyder på at de eldre ikke kan fortsette i arbeidslivet hvis energi og vilje er til stede.

Et enestående samfunn? - Les mer…

Vi söker medelålders och äldre personal…

På Nordens största varuhus, finländska Stockmann, är det ingen nackdel att vara medelålders eller äldre. - Tvärtom, vi söker aktivt just personer med livserfarenhet, säger personalchef Riitta Tolvanen.

Vi söker medelålders och äldre personal… - Les mer…

“Suuret ikäluokat” - De stora årskullarna

Finland är det land i Europa som står inför den procentuellt största ökningen av antalet äldre i arbetslivet. År 2005 är 30 procent av de finländska arbetstagarna 50 år eller äldre. - Att främja uthållighet i arbetet samt att integrera invandrare på arbetsmarknaden är kärnfrågor under vår ordförandeskapsperiod i Nordiska Ministerrådet, säger kanslichef Markku Wallin på arbetsministeriet i Helsingfors.

“Suuret ikäluokat” - De stora årskullarna - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment