Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2005 i Tema: Sykefravær i Norden i Økt ansvar og lavere sykefravær på Vej&Park, Bornholm
Økt ansvar og lavere sykefravær på Vej&Park, Bornholm
tema

Økt ansvar og lavere sykefravær på Vej&Park, Bornholm

| Tekst: Berit Kvam, foto: Gunhild Wallin

- Før hang vi fra oss hodet på knaggen når vi kom på jobb. Nå har vi det med oss hele tiden. I dag er vi nødt til å tenke selv, sier Kenn Olsen med humor og smil. Han er fællestillidsmand ved Vej&Park Bornholm. Stolte som haner tar han og kollega Michael Lou imot oss. De har noe å berette og noe å vise frem.

- Nå er folk involvert i det som skjer, og det er kommet mange tilfredse medarbeidere ut av det, selv om det kan bli mange og vanskelige beslutninger å ta. 

På veggen i ett av arbeidsrommene henger et stort maleri av Aalborgkunstneren Per Strange som et synlig bevis på prisen de fikk som Årets Arbejdsplads 2004; en pris som deles ut av Fagbladet og Faglig Fælles Forbund (SiD), og som de vant i konkurranse med 60 andre virksomheter.

- Det var en opplevelse. Jeg glemmer det aldri. Over 1000 personer var til stede ved overrekkelsen, de sto og klappet - og jeg snakket til dem. Jeg kunne pratet i timer om det, sier Kenn Olsen.

 Han har vært tillitsvalgt i 20 år. De siste årene er alt snudd på hodet. Da fem kommuner og ett amt fra 1. januar 2003 ble slått sammen til en regionskommune, ble alle Vej&Park-avdelingene på Bornholm slått sammen til en virksomhet under Bornholms Regions-kommune, men med et selvstendig driftsansvar etter det mønster for organisatorisk desentralisering som ligger i regionskommunens organisasjonsmodell. 

Siden den gang har Vej&Park vært avhengig av å skaffe sine egne inntekter gjennom salg av tjenester til Regionskommunen og gjennom åpen konkurranse med private entreprenører.

Men det stoppet ikke der. Med støtte fra prosjektet ”Ledelse i fællesskab” ble også hele virksomheten Vej&Park snudd opp ned. 170 medarbeidere ble organisert i 20 selvstyrte grupper, eller sjak som de kalles. Hvert sjak har sine spesialiserte oppgaver, og står ansvarlig for tilrettelegging av arbeidet og at arbeidet gjøres etter de retningslinjer som fins, for innkjøp og vedlikehold av alminnelig materiell og for utarbeidelse av anbud. Et viktig prinsipp er at alle medarbeidere har ansvar for å oppsøke og formidle nødvendig informasjon, og det enkelte sjak velger sin egen arbeidsleder, sjakbasen. 

Felles administrasjon og ledelse er holdt på et minimumsnivå: Vej&Park er delt i fire hovedområder og fire koordinatorer har ansvaret for rådgivning og koordinering mellom sjak. Sentralt innehar entrepriselederen en nøkkelfunksjon. Tilbud utarbeides i et samarbeid mellom sjak gjennom sjakbas, koordinator og entrepriseleder, der alle påtar seg et forpliktende ansvar.

Bornholm sykefravær

Michael Lou og Kenn Olson har vært drivkreftene i nyorganiseringen av Vej&Park

 

- Vi bokser ikke lenger med ledelsen, nå er det samarbeid. Det gikk ikke mer enn et halvt år før folk begynte å trives bedre, og nå er folk stolte av jobben de gjør, forteller de tillitsvalgte. 

- De enkelte sjak styrer selv hvordan de vil løse oppgaven, og siden de selv har ansvar for resurser, økonomi og materialforbruk er folk også blitt interessert i økonomi på en ny måte. Det har vist seg å være en kjempefordel. Det betyr at de med best kunnskap om oppgaven kan samarbeide om å sette sammen tilbud og arbeidslag. 

- Hvorfor vant dere prisen som Årets Arbejdsplads?

- Fordi vi har laget en virksomhet som har styring på sykefraværet. Fra å ha et sykefravær på 7 prosent i 2003 er vi nå nede i 2,3 prosent. Vi har en fraværspolitikk der ingen skal behøve å skjemmes for å være syk, men man skal heller ikke glemmes bort. Gjennom samtaler prøver vi å forstå problemet. Hvis det dreier seg om mobbing forsøker vi å få til en dialog, hvis det dreier seg om en yrkesskade får den det gjelder tilbud om å jobbe noen timer, eller så mye han selv føler han klarer. Folk opplever at det er positivt at virksomheten bryr seg, og sykeforløpet blir et annet. Årets Arbejdsplads tar den sosiale delen med. Vi var jo redde for at det skulle oppstå konflikt mellom de ulike sjak, men det viser seg at folk tar hånd om og hjelper hverandre. 

Når folk fra forskjellige kommuner med sin egenart og ulike virksomhetskulturer skulle slås sammen til en, ble kommunikasjon en hovedutfordring. Men hvordan når man ut til folk med informasjon når folk ikke kan lese? Og hvordan skape en felles kultur når avstanden mellom Rønne og Nexø fortoner seg som avstanden mellom Stockholm og Göteborg? 

- Vi har gått på lette ben, som Kenn Olsen utrykker det. I begrunnelsen for prisen berømmes innsatsen ifølge nettsidene til Fagligt Fælles Forbund:

”I har skabt en flot fælles kultur på kort tid. I har styr på økonomien. I har styr på efter-uddannelse - og ikke mindst jeres indsats i forhold til de læse- og skrivesvage har virket meget, meget flot.” 

Men ikke alle henger med. Ved overgangen til ny organisasjon måtte virksomheten skjæres ned med 25–30 personer, de fleste ved naturlig avgang, men 12 ble oppsagt. Siden har de ansatt 14 nye, hvorav 3 av de som ble oppsagt. 

- Det er stadig vekk folk som har vanskeligheter med den nye organisasjonen. Det er et problem. Det finnes dem mellom 50 og 60 som ikke forstår at vi nå skal gjøre noe nytt, og at vi må være mer effektive. Også de som utlyser anbud skal spare penger. Det gjør at de ofte går etter det billigste tilbudet uten å stille krav til arbeidsmiljø. Vej&Park er miljøsertifisert, men det er ikke alltid at det stilles krav om det i anbudsrunden. Det betyr at vi må være så mye mer effektive hvis vi skal vinne i konkurranse med dem som ikke tar slike hensyn. Den saken jobber vi med nå, for blant annet å få regionskommunen til å stille krav til arbeidsmiljøet når de lyser ut anbud. Men selv om vi fortsatt har problemer, takler vi dem annerledes. 

- Og hvordan klarer fagbevegelsen de nye utfordringene?

 - På tre år har vi gått fra å kjempe for tre øre mer i timen til en helt ny rolle som krever en helt annen kom-petanse. Ledelse og tillitsvalgte har gått sammen. Det betyr at vi må lære oss å kommunisere. Den gamle tillitsvalgte rollen er på vei ut. De som holder fast i de gamle rollene dør i en globalisert verden.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment