Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2003 i Øresund med barrierer – og især muligheder
Nyhet

Øresund med barrierer – og især muligheder

| Tekst: Anders Jakobsen

Ny bog om integration i Øresundsregionen kortlægger forskelle og ligheder mellem danskere og svenskere – og peger på de mange nye muligheder.

Den 1. juli 2000 åbnede den faste Øresundsforbindelse, der fysisk består af en tunnel og en bro, mellem den danske hovedstad København og Malmø i Skåne. Det samlede perspektiv ved denne tegnes for første gang i en ny bog, “Öresundsregionen – Bakgrund, Verklighet, Möjligheter”.

 Bogen slår fast, at Øresundsregionen ikke blot er et geografisk afgrænset område på begge sider af Øresund. Mere grundigt beskrives det som et netværk af små og store bysamfund. Og fordi de to nye netværk på hver side af sundet er kommer tættere på hinanden, vil de også blive vævet stadig tættere sammen. 

Bogen er udgivet af Region Skåne og er forfattet af forskningschef i Instituttet for Fremtidsforskning Uffe Palludan og Henrik Persson fra samme institut. De redegør meget grundigt for de historiske forhold, beskriver samtiden, redegør for de kulturelle forskelligheder, og de peger ikke mindst på nogle spændende fremtidsmuligheder, som regionen giver.

Smelter sammen 

Med den faste forbindelse er de to regioner på begge sider kommet meget nærmere fysisk og ikke mindst tidsmæssigt. Det betyder, at arbejdsmarked, bosætning, handel, forskning, kultur, fritid og meget mere kan og vil smelte sammen. En del danskere flytter f.eks. til Sverige – og mange både danskere og svenskere pendler over sundet. 

For erhverv og forskning kan Øresundsregionen betyde, at det vil være muligt at specialisere sig i højere grad og derved skabe helt nye produkter og kvaliteter i kraft af, at så mange arbejder sammen. Med de mange universiteter og højteknologiske virksomheder i regionen kan der skabes en helt ny kvalitativ udvikling. Det vil igen tiltrække internationale investeringer – og gør det allerede især indenfor det, der kaldes “Medico Valley”, der omfatter bioteknologi og medicinalindustrien. 

Ny storregion 

Regionen vil få en meget større vægt i international sammenhæng. For Sverige vil der opstå en ny storregion i syd med meget tætte bånd til både Danmark – men i høj grad også til de andre europæiske lande og storbyer så som Berlin, Hamborg og til landene omkring Østersøen. Fra at være et udkantområde i Sverige langt væk fra Stockholm er Skåne blevet en central del i en betydningsfuld region – med bl.a. en stor international lufthavn i Kastrup. København er ikke mere blot dansk hovedstad i udkanten af nationen, men er blevet et internationalt center for hele Øresundsregionen. Skåne er f.eks. blevet et vigtigt knudepunkt for trafik til Østersølandene – også for danskerne. Netværkseffekten er ved at udviske landegrænserne. 

– For den enkelte virksomhed og de enkelte mennesker – især folk med en speciel kompetence – er der derfor en god grund til at lette adgangen rundt i regionen, så det f.eks. er lettere at beslutte sig for at flytte, siger Uffe Palludan, der mener, at både prisen for at benytte den faste forbindelse samt skattereglerne – især i Danmark – er en stor hindring. 

Betydning for Norden

Bogen blev præsenteret for offentligheden den 22. maj i Malmö Börshus på foranledning af Region Skåne. Den ordførende for Regionala Utvecklingsnämnden i Region Skåne, Christina Axelsson, benyttede bl.a. et citat fra Nordisk Ministerråds generalsekretær Per Unckel til at understrege, hvor vigtigt det er, at integrationen styrkes:

– Hvis der ikke sker en tilvækst og integration i Øresundsregionen, falder det tilbage på hele Norden. I bogen kan man se, at der er hændt en del, men man må forstå, at på grund af den historiske baggrund vil det tage sin tid, sagde Christina Axelsson. 

Fra langt tilbage i tiden har regionen en tæt, fælles historie, fordi Skåne, Halland og Blekinge var en central del af det danske rige. I 1658 blev disse områder erobret af svenskerne, og i bogen påvises det, hvordan nationalstaterne hver især har formået at præge sine folk, og det har skabt en række menneskelige og kulturelle barrierer. 

Men forfatterne peger især på de mange ligheder, der absolut er mellem de to befolkninger – hvor især skåningerne har et varmt forhold til Danmark, hvilket bl.a. ses af deres rød-gule flag. For danskerne i hovedstadsregionen er Skåne ikke mindst et enormt rekreativt område lige udenfor døren – for enden af det store Sverige, som har en natur, der for danskere er ganske storslået og imponerende.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment