Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2009 i Nytt manskap i norska regeringen ska tackla krisen
Nytt manskap i norska regeringen ska tackla krisen
Nyhet

Nytt manskap i norska regeringen ska tackla krisen

| Text och bild: Björn Lindahl

Norge får nya personer i regeringen på tre av de viktigaste posterna inom arbetslivet. Största överraskningen är att Hanne Bjurstrøm blir ny arbetsminister från årsskiftet. Hon är i dag den norska chefsförhandlaren i klimatfrågor. Trond Giske blir näringsminister och Sigbjørn Johnsen blir finansminister.

- Regeringen har som mål att Norge ska komma ut av finanskrisen med den lägsta arbetslösheten i Europa. Det är ingen liten uppgift. Vi måste koncentrera oss både om de sektorer som drabbats hårdast och skapa nya jobb, säger Trond Giske, som tidigare var kulturminister för abeiderpartiet.

Det blev stora ändringar i den rödgröna regeringen när de väl kom, drygt fem veckor efter stortingsvalet. Ändringarna har tagit längre tid att genomföra än beräknat. Eftersom arbeiderpartiet vann tre mandat och sosialistisk venstreparti, SV, förlorade fyra mandat, skulle det speglas i regeringen. Det sker genom att antalet ministrar utvidgas från 19 till 20. En samordningsminister utnämns, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Han tillhör Arbeiderpartiet och är  i dag stabschef på Statministerns kontor. Samtidigt får Arbeiderpartiet finansministerposten. Hälften av ministrarna är kvinnor, alla landsdelar är representerade och 10 av de 20 ministrarna är emot att Norge ska gå med i EU.

- Jag är fortfarande emot EU, bekräftar Trond Giske.

- Men Norge ska delta helt och hållet på den inre marknaden, säger han.

Tar över vid årsskiftet

Hanne Bjurstrøm övertar som arbetsminister först vid årsskiftet. Fram till dess fortsätter hon som chefsförhandlare i klimatfrågor, men nu med fördelen av att ha en ministertitel.

- Jag kommer att koncentrera mig om klimatfrågorna tills Köpenhamnmötet är över. Först därefter kommer jag att uttala mig om arbetslivsfrågor, säger hon.

- Men kan vi räkna med att det blir fler gröna jobb med dig som arbetsminister?

- Klimatförhandlingarna lägger grunden för så mycket. Ett omfattande klimatavtal kommer göra att det behövs göra stora förändringar och att hela näringslivet blir grönare, svarar Hanne Bjurstrøm.

Under de kommande par månaderna kommer Rigmor Aaserud vara arbetsminister i tillägg till att vara förnyelse- och kyrkominister. Hon kommer bland annat att få ansvaret för att förhandla fram ett nytt avtal om inkluderande arbetsliv.

Skära ned med ett leende

Att Sigbjørn Johnsen tar över som finansminister tolkas i Norge som att det behövs en person som kan ”skära ned med ett leende”. Statsbudgeten både för 2009 och för 2010 är mycket expansiva och använder en rekordstor andel av oljeinkomsterna. Det finns en tvärpolitisk överenskommelse om att bara fyra procent av oljefonden ska användas per år, vilket motsvarar fondens avkastning på längre sikt. Men den förra finansministern Kristin Halvorsen använde 5,7 procent.

- Det blir en stark upplevelse att komma tillbaka till finansministeriet. Den största skillnaden mot när jag avgick från den posten 1996 är den teknologiska revolution som skett och att globaliseringen gör att Norge är mer beroende av omvärlden, säger Sigbjørn Johnsen.

- Men när jag blev finansminister i början av 90-talet var det också bankkris och stigande arbetslöshet . Jag känner att jag är väl förberedd för uppgiften eftersom jag sedan dess också lett viktiga utredningar, som den om pensionsreformen, säger han.

Hanne Bjurstrøm Hanne Bjurstrøm

blir arbetsminister från årsskiftet.

Sigbjørn Johnsen, alvorlig Sigbjørn Johnsen

gör come-back som finansminister

Trond Giske Trond Giske

lämnar kulturen och blir närings- och handelsminister

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment