Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010

Nyheter 2010

Protest mot nytt isländskt arbetsmarknadsinstitut

(26. Mai 2010) Den isländska regeringen vill slå ihop Arbetsdirektoratet och Arbetsinspektionen till en ny organisation kallad Arbetsmarknadsinstitutet. Det protesterar Eyjólfur Sæmundsson, vd för Arbetsinspektionen, kraftigt emot.

Fattigforskare från Finland och Sverige möts

(22. Mai 2010) Välfärdspolitiken i Norden utmanas från många håll, särskilt i dessa tider när den globala recessionen drabbar det ekonomiska fundamentet för välfärdsstaten. På torsdag och fredag möts forskare från Sverige och Finland för att diskutera hur fattigdom och marginaliseringen breder ut sig i dessa två grannländer och vad som kan göras för att möta utmaningarna.

Svenska fackförbund vill riva upp Lavaldom

(17. Mai 2010) Sveriges Högsta domstol måste riva upp Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet. Det kräver Byggnadsarbetareförbundet och Elektrikerförbundet, som hävdar att AD begick grova fel när den dömde dem att betala ett rekordskadestånd med anledning av stridsåtgärderna vid skolbygget i Vaxholm kommun utanför Stockholm.

Norden kan bane vej for bedre arbejdsforhold i den tredje verden

Norden kan bane vej for bedre arbejdsforhold i den tredje verden

(04. Mai 2010) Ved at behandle medarbejderne godt kan produktivitet stige. Det er erfaringen i nordiske virksomheder med produktion i Vietnam.

Ny konvention ett lyft för arbetsmiljön till sjöss

(27. April 2010) Sjöfarten är den mest globala av alla näringar. Ett skäl till att en ny sjöarbetskonvention införs är att få mer lika konkurrensvillkor för rederierna. Det ska inte löna sig för redare som dumpar lönerna eller som slarvar med arbetsmiljön.

EU-kommissionen kritisk till svenska lagar

(26. April 2010) Sverige kan bli tvunget att ändra sina regler om tidsbegränsade anställningar efter påpekande från Europeiska kommissionen, som är tveksam till om de stämmer överens med EU:s visstidsdirektiv (1999:70).

Ny tiårsplan for arbejdsmiljø

Ny tiårsplan for arbejdsmiljø

(20. April 2010) Danske arbejdspladser skal især fokusere på at bekæmpe arbejdsulykker, dårligt psykisk arbejdsmiljø og problemer med muskler og led.

Arbetsförmedlingen får ansvar för nyanlända invandrare

(25. Mars 2010) Den 17 mars beslutade svenska riksdagen att från och med 1 december 2010, kommer arbetsförmedlingen att ta över kommunernas roll att introducera nyanlända invandrare. Med hjälp av etableringslotsar är meningen att de snabbare ska komma in i samhälle och arbetsliv.

Sjenerøsitet på prøve

(25. Mars 2010) De nordiske velferdsstatene er blitt mindre sjenerøse; en del ytelser er strammet inn, det legges mer vekt på kontroll og kravene til den enkelte øker. Arbeidslinjen dominerer, og det legges sterkere vekt på insentiver for å motivere folk til å jobbe mer.

Finland: Intresset ökar för att jobba längre

(25. Mars 2010) Det senaste årets intensiva debatt om höjd pensionsålder verkar ta skruv. Enligt en färsk utredning är allt fler finländare beredda att jobba också efter 63 års ålder. Samtidigt gör regeringen ett nytt försök att med normativa åtgärder få folk att stanna kvar i arbetslivet åtminstone till 65.

Stor kampanj om sjukdom och jobb i Danmark

Stor kampanj om sjukdom och jobb i Danmark

(15. Mars 2010) En av de största offentliga kampanjerna någonsin inom arbetslivet sattes igång den 15 mars i Danmark. Tolv miljoner danska kronor ska användas på att bryta ned tabun omkring arbete och sjukdom.

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron

(25. Februar 2010) Den norska regeringen och parterna på arbetsmarknaden har blivit eniga om ett nytt avtal för att få ned sjukfrånvaron. Avtalet ska gälla i nästan fyra år och är en förlängning av avtalet om ett inkluderande arbetsliv, det så kallade IA-avtalet, som gällt sedan 2001.

Den danske regering vil skaffe flere hænder

(24. Februar 2010) I 2020 skal det samlede danske arbejdsudbud være blandt de ti højeste i verden. Det er et centralt mål i den nyomdannede danske regerings arbejdsprogram.

Fælles front mod langtidsledighed

Fælles front mod langtidsledighed

(24. Februar 2010) At få langtidsledige i arbejde kræver målrettet fokus, mod til at gå nye veje og samarbejde mellem virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Det er budskabet til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V), der for tiden samler inspiration til en indsats mod langtidsarbejdsløshed.

Finland: Företagshälsovården väntar på reform

(19. Februar 2010) Det blev en halvmesyr av de finländska försöken att reformera pensionssystemet, men jobbet fortsätter trots att deadline passerades.

Partiell sjukskrivning ska få ned sjukfrånvaron i Norge

Partiell sjukskrivning ska få ned sjukfrånvaron i Norge

(03. Februar 2010) Partiella sjukskrivningar ska vara huvudregeln efter att en anställd varit borta från jobbet i åtta veckor. Det är det främsta förslaget från en expertgrupp som sett på hur sjukfrånvaron kan minskas i Norge. De sjukskrivna ska jobba 20, 40, 60 eller 80 procent.

Utlysning av midler til nordiske prosjekter på arbeidslivsområdet

(26. Januar 2010) Danmark har tatt over formannskapet i Nordisk Ministerråd for 2010. Fokus for formannskapsperioden er å fremme vekst og velferd i Norden og sikre at nordiske økonomier fortsatt er blant de mest innovative, konkurransedyktige og inkluderende.

Nya villkor för långtidssjukskrivna i Sverige efter årsskiftet

(11. Januar 2010) Det råder bråda dagar på Sveriges arbetsförmedlingar efter årsskiftet. Under januari förs 16 000 långtidssjukskrivna över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen där de ska erbjudas individuell hjälp och rådgivning för att komma tillbaka till arbetslivet. Kritiken mot förändringarna har varit hård och regeringen har tvingats backa på flera punkter.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment