Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2011 i Vad kostar gränshindren i Norden?
Vad kostar gränshindren i Norden?
Nyhet

Vad kostar gränshindren i Norden?

| Text och foto: Björn Lindahl

Går det att beräkna hur mycket de nordiska länderna förlorar på att det fortfarande finns många gränshinder på arbetsmarknaden? Enligt Copenhagen Economics skulle det ha varit 3 000-6 000 fler gränspendlare utan hinder. Om alla kommer från arbetslöshet sparas 4,2 miljarder danska kronor.

Rapporten lades fram på en konferens om gränshinder som arrangerades i Riksdagshuset i Stockholm den 30 november. Där deltog två nordiska ministrar, Gränshinderforum och en rad organisationer som arbetar med problematiken.

Copenhagen Economics är en konsultbyrå med ekonomer som specialiserat sig på att vara rådgivare åt företag, myndigheter och politiker i frågor där marknaden möter regleringar. Den metod de valt att analysera problemet är den som används inom EU för att jämföra hur väl olika regioner fungerar.

De slutsatser som dras för Norden bygger emellertid på ett mycket begränsat urval och problematiserar till exempel inte frågan om en gränspendlare från ett land tar jobbet från en invånare i det land han eller hon pendlar till.

Redan väl integrerat

Copenhagen Economics konstaterar inledningsvis att Norden redan är en av de regioner inom Europa som är bäst integrerad. Både beträffande servicehandel och investeringar ligger den gränsöverskridande andelen högre i Norden än i andra europeiska regioner.

Jämförelsen görs med Storbritannien/Irland, den så kallade SaarLorLux Rheinland/Pfalz-regionen, samt Alp-regionen där delar av Österrike, Tyskland, Schweiz, och Italien ingår.

Andelen utländska direktinvesteringar från de övriga nordiska länderna ligger på 17,5 procent i Norden, medan de ligger under 7,5 procent i de andre regionerna. Inom servicehandel ligger den nordiska andelen på drygt 20 procent av total servicehandel mot under 15 procent i de övriga regionerna. Bara inom varuhandel är den regionala andelen något större i SaarLorLux Rheinland/Pfalz- och Alp-regionen än i Norden, där den ligger på drygt 13 procent.

För att se vad färre gränshinder skulle innebära har Copenhagen Economics sett på Strömstad och de som pendlar till Göteborg, respektive Oslo. De 11 690 invånarna i Strömstad har en genomsnittsinkomst på 238 000 svenska kronor per år. För de som vill tjäna mer pengar finns det två möjligheter: De kan pendla till Göteborg, där genomsnittsinkomsten är 304 000 svenska kronor per år, eller de kan pendla till Oslo, där genomsnittsinkomsten är 312 000 kronor per år.

Av de 5 281 sysselsatta i kommunen pendlar 129 personer till Göteborg, medan 142 pendlar till Oslo.

Tre faktorer förklarar pendlingen

Enligt europeiska forskning så förklarar tre faktorer 95 procent av all gränspendlingen:

  • Är lönen 1 procent högre på andra sidan gränsen ger det 3 procent större gränspendling.
  • Ökar resavståndet med 1 procent minskar gränspendlingen med 0,5 procent.
  • Språkskillnader är en barriär. Men mindre så i Norden.

En genomsnittlig arbetstagare i Strömstad skulle kunna få 32 procent högre lön genom att pendla till Oslo och 27 procent högre lön genom att pendla till Göteborg, istället för att arbeta i Strömstad. Dessutom är det 30 kilometer kortare till Oslo än till Göteborg.

- Det borde därför vara mer än 30 procent fler pendlare till Oslo än Göteborg, men det är bara tio procent fler, sa Martin H Thelle, från Copenhagen Economics, när han presenterade rapporten.

Eftersom det är 142 pendlare från Strömstad till Oslo, medan avståndet och löneskillnaden borde ha inneburit att det var 163 pendlare, är den outnyttjade potentialen 15 procent.

Genom att se på alla gränspendlare i Norden idag kommer Copenhagen Economics fram till att det borde vara 3 000 – 6 000 fler gränspendlare om gränshindren tas bort.

Köpcenter längs gränsen

Norden är mer integrerad som region än jämförbara europeiska regioner - bortsett från varuhandel, enligt en rapport om kostnaden med gränshinder. Bilden ovan från Charlottenberg i Värmland, där den norske fastighetsinvesteraren Olav Thon har byggt ett stort köpcentrum.

SaarLorLux Rheinland/Pfalz

Regionen bildades 1997 och är med sina 110 000 gränspendlare den region i Europa som har flest personer som bor i ett land, men arbetar i ett annat.

Det bor 7,8 miljoner invånare i storregionen som består av fyra olika regioner. Regionens namn förkortas ofta till SLLR.

 

SLLR-regionen

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment