Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2013 i Elisabeth Svantesson ny arbetsmarknadsminister i Sverige
Nyhet

Elisabeth Svantesson ny arbetsmarknadsminister i Sverige

| Text: Gunhild Wallin, foto: Martina Huber

Den 17 september utsågs Elisabeth Svantesson till ny arbetsmarknadsminister. Hon ersätter Hillevi Engström som blev biståndsminister. Regeringsombildningen skedde i samband med regeringsförklaringen.

 Foto: Regeringen

Valet av Elisabeth Svantesson på det för Alliansen så viktiga arbetsmarknadsdepartementet väckte genast debatt. Efter som jobben är en av Moderaternas och den borgerliga alliansens stora frågor bedöms posten som arbetsmarknadsminister som ett av de tunga politiska uppdragen. Under Hillevi Engströms tid som arbetsmarknadsminister har Arbetsförmedlingen varit blåsväder och dess generaldirektör tvingades avgå, vilket av många ses som ett av skälen till förflyttningen av Hillevi Engström till annan ministerpost. 

- Elisabeth Svantesson har den kombination som är nyttig här. Hon har egna arbetslivserfarenheter, djupa akademiska studier inom detta område, inte minst hur utrikesfödda kan komma in i svenskt arbetsliv, och hon har gedigen politisk bakgrund, motiverade Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt sitt val av arbetsmarknadsminister på den presskonferens som hölls i Rosenbad efter regeringsombildningen. 

Elisabeth Svantesson, född 1967, är moderat riksdagsledamot och har varit ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Men det var inte bristande statsrådserfarenheter eller hennes syn på arbetsmarknadspolitik som väckte debatt utan hennes religiösa tro. Elisabeth Svantesson har tidigare varit medlem i den omdiskuterade religiösa församlingen ”Livets ord” och den abortkritiska rörelsen ”Ja till livet”. Visserligen har hon lämnat församlingen och ”Ja till livet”, och statsminister Fredrik Reinfeldt betonade att hennes tidigare religiösa ställningstaganden inte har något att göra med hennes nya funktion, men det var om detta mycket av debatten kom att handla. Elisabeth Svantesson själv påpekade rätten att som politiker tillhöra olika kyrkor eller inga kyrkor alls. Hon såg stället fram mot sitt nya uppdrag.

- Det är ett jobb som jag tror är roligt och väldigt tufft och jag är beredd och vill vinna val nästa år, sade Elisabeth Svantesson på den presskonferens som hålls i Rosenbad efter regeringsombildningen. 

I en debattartikel i Svenska Dagbladet någon vecka senare berättade hon under rubriken ”Jobben ska bli fler och komma fler till del” om sin syn på målet för jobbpolitiken.”

”Sverige ska vara ett land där alla som kan arbeta ska ha ett arbete att gå till. Det är min syn på jobbpolitiken. För att nå dit krävs det att vi fortsätter att vårda och utveckla arbetslinjen mot en arbetsmarknad som är både inkluderande och flexibel.” Jag vill verka för bredare vägar in till arbetsmarknaden”, skriver hon. 

Hon vill vårda genomförda reformer, men ser också viktiga utmaningar framöver. En av dem är att fortsätta med reformer för unga och utrikesfödda som har svårare än andra att komma in på arbetsmarknaden. En annan viktig utmaning, enligt Elisabeth Svantesson, är att förbättra omställning och matchning.  

Fem områden är prioriterade och det är inom dem det ska sänkas trösklar och skapas bredare väg till jobb. Det första handlar om de unga som ska få tidigt stöd och hjälp till fullständig utbildning. Det är unga som löper störst risk om de går arbetslösa längre tid och ska därför prioriteras och tidigt få extra stöd, till exempel genom praktik och utbildning eller matchning och arbetsgivarkontakter.  Elisabeth Svantesson vill också verka för att det blir bättre koppling mellan utbildning och jobb, förbättrad matchning, bättre möjligheter till omställning och stärkt matchning. Målet med dessa satsningsområden är en arbetsmarknad som växer och där jobben blir fler.  Människors kompetens ska tas till vara och det ska ske genom en politik för fler jobb. 

”Som arbetsmarknadsminister är det min viktigaste uppgift att verka för en arbetsmarknad där alla människor får plats”, avslutar Elisabeth Svantesson sin debattartikel. 

Arbetsförmedlingen är en central aktör i många av de prioriterade områdena, men myndigheten har haft stora problem, vilket i resulterade i generaldirektör Angeles Bermudez Svankvists skildes från sitt uppdrag i augusti i år. Under presskonferensen i Rosenbad fick Elisabeth Svantesson frågan vad hon skulle göra för att få ordning på oredan på Arbetsförmedlingen. 

 - Det här är min första dag på jobbet, men jag vill sätta mig in i frågan och se till att vi får ordning helt enkelt, var hennes svar.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment