Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Alle artikler

Alle artikler

Blir de vänsterhänta diskriminerade?

Blir de vänsterhänta diskriminerade?

(11. August 2022) Den 13 augusti är det de vänsterhäntas dag. Det är i år 46 år sedan dagen som ska fira det unika och annorlunda som vänsterhänta står för, lanserades. Men dagen har aldrig riktigt slagit igenom och det är något av ett mysterium varför de vänsterhänta aldrig organiserat sig bättre.

Gröna mål i en orolig tid

(26. Mai 2022) Ett av de viktigaste målen för det nordiska samarbetet inom arbetslivsområdet är att se till att det inom arbetskraften finns kunskap och färdigheter som matchar de krav som den gröna omställningen behöver. Men nya och överraskande utmaningar måste också hanteras.

Den sociala hållbarheten pressas från olika håll

(25. April 2022) Gatuslagen i Sverige mellan personer som kommer från utsatta bostadsområden och polisen handlar mindre om att en dansk politiker vill bränna koranen, än att det sociala kittet mellan olika grupper inte längre är tillräckligt starkt - eller aldrig etablerats.

Jytte Guteland: Framgång i EU-parlamentet kräver stark prioritering

Jytte Guteland: Framgång i EU-parlamentet kräver stark prioritering

(23. April 2022) Efter att ha varit Europaparlamentariker i åtta år och huvudförhandlare för EU:s klimatlag, är nu socialdemokraten Jytte Guteland beredd att lämna parlamentet för att kandidera till svenska riksdagen.

Från blygsamma miljömål till världens mest hållbara region

(25. Mars 2022) Den 23 mars var det 60 år sedan Helsingforsavtalet undertecknades. Det trädde i kraft den 1 juli det året och innebar bland annat att det nordiska ministerrådet upprättades, som är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan.

Går den gröna omställningen för fort?

Går den gröna omställningen för fort?

(25. Mars 2022) Alla de nordiska länderna är eniga om att det behövs en grön omställning för att förhindra en klimatkatastrof. Men är det ett tecken på politisk styrning eller det motsatta när det ställs andra krav till omläggningen än att den ska minska koldioxidutsläppen?

Nordiska jämställdhetsparadoxer och fördelning av makt

(25. Februar 2022) Mer än hundra år efter att de svenska kvinnorna fick rösträtt, fick Sverige sin första kvinnliga statsminister i fjol.

En ny startpunkt för arbetslivsforskningen

(28. Januar 2022) Pandemin innebär också att det behövs ny arbetslivsforskning. NordForsk kommer inom kort att lysa ut nästan 50 miljoner kronor för att forska på arbetslivet i framtiden. Vi tar det som utgångspunkt för att se på hur de nordiska länderna samordnar sin forskningsinsats.

Fredrik Karlström arbetar hårt för att Åland ska bli mer diversifierat

Fredrik Karlström arbetar hårt för att Åland ska bli mer diversifierat

(10. Desember 2021) Fredrik Karlström har blivit veteranen i det nordiska samarbetet på arbetslivsområdet. Den åländske näringsministern syns på bilder lite var stans i Arbeidsliv i Nordens arkiv. Det första är taget 2012 när han står på kajen vid Longyearbyen i Svalbard med sina nordiska kollegor.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson: Planla å bli sauebonde - nå Islands arbeidsminister

Guðmundur Ingi Guðbrandsson: Planla å bli sauebonde - nå Islands arbeidsminister

(07. Desember 2021) Den nye Islandske regjeringen ble presentert den 28. november, over to måneder etter valget. Den nye arbeidsministeren heter Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Välja nytt eller gammalt?

(27. November 2021) Samarbete handlar både om nya initiativ och att inte lägga ned det som faktiskt fungerar. Det som driver på utvecklingen kan vara personer, nya organisationer eller tvingande omständigheter. Det här numret av Arbeidsliv i Norden består av en lätt blandning av alla de tre komponenterna.

Hadia Tajik: Arbetsministern som står på fackets sida

Hadia Tajik: Arbetsministern som står på fackets sida

(16. November 2021) Med Hadia Tajik har Norge fått en ny arbets- och inkluderingsminister med ett hjärta för facket. Eller en lever för facket, som hon kanske skulle ha sagt på farsi. Hon får ansvaret för det den röd-gröna regeringen kallar för en storrengöring i arbetslivet.

Kan språktekniken underlätta det nordiska samarbetet?

(13. Oktober 2021) Det har börjat hetta till på de nordiska arbetsmarknaderna. I Danmark har arbetslösheten pressats ned på nästan samma nivå som innan coronapandemin bröt ut. På Island har lönerna pressats upp så att landet haft den högsta löneutvecklingen i Europa.

Nordens dyrbaraste resurs?

(08. September 2021) Tillit är en avgörande resurs i de nordiska välfärdssamhällena, men den gäller inte allt och alla. Granskar man den noga finns det stora skillnader mellan de olika länderna i Norden, men också internt i varje land.

Det nordiska samarbetet skörare än vi trodde?

(29. Juni 2021) När coronapandemin bröt ut i början år 2020 blev det snabbt ett brutalt, världsomspännande fall på börserna, arbetslösheten sköt i höjden i en aldrig tidigare skådad fart i många länder, flygtrafiken i det närmaste upphörde. När pandemin nu klingar ut är vägen tillbaka mer olik.

Uppgången efter corona mer olik än nedgången

(29. Juni 2021) Hur står det till på de nordiska arbetsmarknaderna i det som förhoppningsvis är slutet på coronapandemin? Kommer den att följas av en kraftig uppgång, eller kommer de verksamheter som har hållits i gång tack vare statligt stöd nu möta dörren?

Den nordiska modellen behövs för att möta framtidens arbetsliv

Den nordiska modellen behövs för att möta framtidens arbetsliv

(07. Juni 2021) De nordiska arbetsministrarna hade ett digitalt möte den 2 juni för att diskutera slutrapporten från den nordiska forskning som gjorts om framtidens arbetsliv. Den varnar för att den nordiska modellen kommer att utmanas – men slår samtidigt fast att modellen också är det bästa verktyget mot en mer ojämlik arbetsmarknad.

Arbetslivets många språk

(28. Mai 2021) I det här numret ser vi på jobbet ur flera synvinklar. Men det handlar egentligen om detsamma. Arbetet ger oss en identitet och upplevelser som vi inte skulle fått annars. Därför är vi också sårbara när vi angrips i vår yrkesroll. Eller inte får chansen att arbeta.

Margrethe Vestager tør gå i clinch med giganterne

Margrethe Vestager tør gå i clinch med giganterne

(28. Mai 2021) EU’s danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager kæmper for, at de store ikke tryner de små. Det aftvinger respekt internationalt og i hjemlandet.

Den gröna omställningen måste ha folkligt stöd

(29. April 2021) Den gröna omställningen och Grönland. Hur hänger de ihop? Jo, valresultatet som vände upp och ned på maktförhållandena på ön påverkades i hög grad av ett kontroversiellt gruvprojekt. Det sägs kunna ge de sällsynta jordartsmetaller som behövs i de litiumjonbatterier som används i elbilar och vindkraftsturbiner.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment