Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Direkte fra i Direkte fra Oslo i Direkt från Oslo: En blå-blå regering i ett kvinnostyrt land
Kommentar

Direkt från Oslo: En blå-blå regering i ett kvinnostyrt land

| Text: Björn Lindahl

Efter en lång valrörelse och nästan en månads förhandlingar kom till sist den kommande blå-blåa norska regeringens politiska plattform på bordet. Enligt LO-ledaren innebär den en kraftig högervridning. Men med svenska ögon är det inte så mycket att hetsa upp sig över.

Den borgerliga Alliansen i Sverige lade ned Arbetslivsinstitutet med motiveringen att den ville höja kvaliteten på forskningen. Den ändrade dramatiskt villkoren för A-kassan, (den svenska försäkringen mot arbetslöshet som förvaltas av fackföreningarna).

Det är svårt att se vilka ändringar som Høyre och Fremskrittspartiet vill  genomföra som kommer leda till de stora ramaskriken.

Visserligen kommer möjligheten för arbetsgivarna att använda visstidsanställningar öka och arbetstidsreglerna mjukas upp. Men mycket av innehållet i den politiska plattformen skulle lika gärna ha kunnat skrivits av socialdemokrater. Här är några exempel på vad den nya regeringen vill göra:

  • arbeta för ett välfungerande trepartssamarbete, hög produktivitet och hög trivsel bland arbetstagarna.
  • Fortsätta arbetet mot social dumping genom att stärka Arbeidstilsynet
  • Arbeta för att minska andelen ofrivillig deltid i offentlig sektor
  • Vidareföra skatteavdraget för fackföreningsavgiften på 2013-nivån.
  • Vidareföra dagens system för sjuklöner.

Den politiska situationen i Norge präglas av att ekonomin är god, arbetslösheten är låg och att oljeinkomsterna förväntas att bli ännu större. Arbetsgivarorganisationen NHO är nöjda med att den nya regeringen vill att de oljepengar som används i högre grad ska gå till investeringar och i mindre grad till konsumtion.

- Den avtroppande regeringen har bara använt runt 14 procent av oljepengarna på kommunikationer, forskning, utbildning och skattelättnader som stimulerar till nya arbetsplatser, säger NHO:s direktör Kristin Skogen Lund.

Efter att den nya regeringen övertar kommer Norge att ha en kvinnlig statsminister. Med stor sannolikhet blir det också en kvinnlig finansminister. Dessutom kommer såväl arbetsgivarorganisationen som LO att styras av kvinnor. 

Bara det är ett rekord att lägga märke till.

Oslo

Direkte fra Oslo

Operahuset i Oslo

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment