Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Med medeltiden in i framtiden
Innsikt

Med medeltiden in i framtiden

| Text och foto: Gunhild Wallin

Det började som ett sysselsättningsprojekt där arbetslösa ungdomar under ett år for runt och samlade folkminnen. Berättelserna växte, liksom intresset. Kunskapen blev till sånger, som blev till teater, som blev till en medeltidsmarknad. Nu finns ett medeltidscenter som sysselsätter tio personer på heltid. Projektet har blivit en arbetsplats.

- En främling hade rätt att gå in i vilket hus som helst och fram till den här plankan. Gick han längre hade husbondfolket rätt att slå ihjäl honom. 

Thomas Guldbæk, är en av en av guiderna på Bornholms Middelaldercenter. Han är klädd i en roströd kåpa och hans förråd av berättelser är outtömligt. Gesterna är stora och glöden stor. 

Thomas Guldbæk

Vi förs in i vägfarares rättigheter och skyldigheter under senare delen av medeltiden, vi får höra om hur medeltidens människor odlade, levde, klädde sig och firade sina helgdagar. 

Vi passerar ut och in i bondgårdar av olika storlekar, skyndar förbi skamstocken, betande får och en kvarn. Från bäcken som rinner genom medeltidscentret hörs en medeltida sångslinga. Där har män och kvinnor tjuvstartat valborgsmässoaftonens tradition som går ut på att hämta hem sommaren. Under natten har de vandrat till skogs och forslat hem nyss utsprungna björkar. Nu kläs majstången och fram mot aftonen blir det fest.

Uppe på krönet tronar en stormansgård med palissad och vakttorn. Den är färdig efter fem års arbete och ska i slutet av maj invigas av drottning Margarethe. Varje detalj är medeltida. Smide, möbler, golvplattor tas fram med hjälp av forskare och experter. Frivilliga krafter bidrar, till exempel är gården omgiven av en hög palissad, byggd av snickarlärlingar från hela Danmark. 

Samarbetet är sedan länge utvecklat med museer i Visby och på Åland och nu startar ett stort naturprojekt tillsammans med Visby, Rügen och Dagö som handlar om medeltidsmänniskans förhållande till naturen. 

- Medeltidscentret är en succéhistoria, säger verksamhetschef Niels Erik Rasmussen. Som en av tio deltog han för tio år sedan i Arbetsförmedlingens sysselsättningsprojekt. Niels Erik Rasmussen var utbildad laborant, men han liksom de andra blev fångade av den historia de var satta att samla. Det var ett frö som slog rot och växte allt kraftfullare och större. 

Så småningom skänkte Allinge kommun, idag del av Bornholms regionkommun, sexton hektar mark nära den medeltida Østerlars rundkirke och bygget av medeltidscentret kunde börja. 

Ett av två center

Idag är Bornholms Middelaldercenter ett av två medeltidscenter i Danmark. Niels Erik Rasmussen förklarar framgången dels med att de brunnit för det här och dels med att de vuxit i långsam takt. 

- Vi startade väldigt försiktigt och vi har aldrig använt mer pengar än vad vi har haft. Vi har vuxit långsamt och skaffat fram pengar under tiden. Det har också inneburit att vi hunnit bli kända och få folk med oss, säger Niels Erik Rasmussen.

Idag besöks centret av 48 500 personer årligen. Centret är ett eget företag, med tio anställda och många frivilliga. De får inga kommunala bidrag, men däremot stöd från EU. Största arrangemang är den årliga medeltidsmarknaden som lockar 18 500 personer.

h
This is themeComment