Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Innsikt og analyse i Nyheter 2015 i "LinkedIn kan komplettera arbetsförmedlingen"
"LinkedIn kan komplettera arbetsförmedlingen"
Nyhet

"LinkedIn kan komplettera arbetsförmedlingen"

| Text: Gunhild Wallin, foto: Socialdemokraterna

- Matchningen på arbetsmarknaden måste bli bättre och för att klara det behöver arbetsförmedlingen kompletteras med andra aktörer. LinkedIn skulle kunna vara en viktig pusselbit på en väl fungerande arbetsmarknad, säger Ylva Johansson, Sveriges arbetsmarknadsminister.

Det är fredag eftermiddag i slutet av januari och Ylva Johansson har just avslutat ett möte med företrädare för det sociala yrkesnätverket LinkedIn, som finns över hela världen. Under en och en halv timme har hon träffat företrädare för företaget och bland annat diskuterat trender på arbetsmarknaden och matchning. 

- LinkedIn är en intressant och modern aktör för matchning på arbetsmarknaden. Vi har stora utmaningar vad gäller bättre matchning. Människor rör på sig mer, matchningar sker allt oftare och det är bra. Jag skulle önska att vi hade ännu mer rörlighet och ännu fler matchningar på arbetsmarknaden, men det är alldeles uppenbart att det som arbetsförmedlingen gör idag inte alls förmår svara upp mot de behoven, säger Ylva Johansson. 

- Min vision att arbetsförmedlingen tillsammans med andra aktörer som arbetar med matchning ska kunna skapa en välfungerande arbetsmarknad och i det sammanhanget skulle LinkedIn kunna vara en viktig pusselbit.

332 miljoner medlemmar

LinkedIn startade officiellt 2003 och har idag 332 miljoner medlemmar runt om i världen.  I oktober 2014 passerade antalet svenska medlemmar två miljoner och sammanlagt i de övriga nordiska länder finns tre miljoner medlemmar. Inom kort kommer statistik som rör medlemstalet i varje land att presenteras. 

På LinkedIn lägger medlemmar upp sina yrkesprofiler, skapar nätverk, följer företag av intresse och får tillgång till relevanta artiklar i förhållande till sin profil. Också företagen använder sig av det professionella nätverket för marknadsföring, men också för att visa upp sig som presumtiva arbetsgivare, till exempel genom att skapa särskilda karriärsidor. Företagen får också erbjudande från LinkedIn om särskilda lösningar för att lättare attrahera och finna de rätta talangerna.  Det kan innebära att företagen får hjälp att maximera sina sökningar efter nya medarbetare och matcha dem med LinkedIn:s medlemmar över hela världen.

- En vanligt annons når ut till dem som söker jobb, men här kan arbetsgivaren få kontakt även med dem som inte aktivt granskar annonser. Det blir en bredare kontaktyta, säger Anoek Eckhardt, kommunikationsansvarig på LinkedIn och stationerad i Holland.

Kan kartlägga kunskapsprofilen på en ort

Genom den stora mängden medlemmar kan LinkedIn få fram information om hur en orts, eller regions, kunskapsprofil ser ut, liksom var i världen de talanger finns som ett företag eller stad är på jakt efter. Anoek Eckhardt tar ett exempel från sin hemstad för att illustrera hur de arbetar. Amsterdam City önskar attrahera tekniskt skickliga människor för att skapa ett tekniskt centrum, en hubb, i Europa. Med LinkedIn:s hjälp har de fått en kartläggning av vilka kunskaper människor har som flyttar till Amsterdam, vilka som lämnar staden och varför.

- Vi kan ta fram sådan kunskap och sedan är nästa steg hur staden kan använda informationen. Det kan vara intressant för dem att skapa kontakter med de tekniskt kunniga som redan bor i Amsterdam och deras kontakter, säger Anoek Eckhardt.

Samtal pågår

Det pågår också samtal om samarbete mellan svenska arbetsförmedlingen och LinkedIn.

- Vi har träffats vid två tillfällen och haft en öppen diskussion om hur vi kan samarbeta. För oss är det intressant med alla aktörer som bidrar till matchning och till att den förbättras. Väldigt mycket av matchningen sker ju digitalt idag, säger Anders Gawell på Arbetsförmedlingen.

Diskussionen rör hur relevant kunskap kan överföras emellan Arbetsförmedlingen och LinkedIn. Till exempel kan det handla om att en arbetssökande som lägger upp en CV, med en enkel knapptryckning också kan lägga upp den på LinkedIn. Under mötena har man också diskuterat hur LinkedIn kan medverka på de öppna webbseminarier som arbetsförmedlingen planerar under våren och hösten. Det skulle kunna handla om hur man marknadsför sig och presenterar sig både som arbetstagare och arbetsgivare för att väcka intresse.

- Vi måste bli bättre på att stödja hur man navigerar i den digitala jobbsökarvärlden. Genom det nätverk som finns på LinkedIn kan man ju också på ett enkelt sätt verifiera sina kunskaper, säger Anders Gawell.

Inte konkurrenter

Han ser inte LinkedIn eller andra aktörer som konkurrenter till arbetsförmedlingen. Tvärtom. Ett samarbete mellan många aktörer som syftar till att underlätta för människor att få jobb är bara positivt. 

-Vi vill att arbetsförmedlingen ska kunna fungera som ett nav för olika samarbeten, säger han.

Ylva Johansson är positiv till att det förekommer diskussioner mellan LinkedIn och arbetsförmedlingen. Det anser hon vara ett bra, intressant och rätt sätt att jobba på. En annan fråga hon vill lyfta, som också förstärkts efter mötet med LinkedIn, är ett större fokus på arbetsgivares svårigheter att finna rätt kompetens. 

Hon tror också att LinkedIn kan vara viktigt för de som står längre från arbetsmarknaden.

- Det är precis det jag tror att ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och LinkedIn skulle kunna leda till. Och har man två miljoner av de som finns i arbetskraften i Sverige idag så betyder det att man närmar sig hälften av den svenska arbetsmarknaden. Då har man gått utanför de allra mest etablerade, säger Ylva Johansson innan hon skyndar iväg till nästa möte. 

 
h
This is themeComment