Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Innsikt og analyse i Nyheter 2015 i Finland: Arbetslösa unga får mer uppmärksamhet
Nyhet

Finland: Arbetslösa unga får mer uppmärksamhet

| Tekst: Carl-Gustav Lindén

Den finländska ungdomsgarantin har gjort att arbetslösa unga prioriteras på ett annat sätt än tidigare inom offentlig service.

Det visar en utvärdering av det första årets erfarenheter som arbets- och näringsministeriet gjort. Arbets- och näringsbyråerna har också fått utökade resurser att hjälpa ungdomar med att hitta jobb.

Allt fler unga väljer att stanna kvar som jobbsökande jämfört med tidigare. Viktigt är också att den uppsökande verksamheten har etablerats över hela landet och allt fler unga med svårigheter har fått hjälp.

Även om arbetslösheten bland unga fortsätter att öka hittar de ändå relativt snabbt ett jobb. År 2012 varade arbetslösheten i snitt 12 veckor och år 2014 14 veckor, vilket fortfarande är en mycket kortare tid än för äldre arbetssökande.

Ungdomsgarantin är ett av den nuvarande regeringens viktigaste projekt och är avsett att stärka sysselsättning och utbildning för ungdomar och att motverka utslagning. Ungdomsgarantin togs i bruk i början av 2014 och arbetsminister Lauri Ihalainen anser att programmet borde fortsätta när den nya regeringen tar över efter riksdagsvalet i april.

- Modellen bör vidareutvecklas utifrån det man lärt sig under den gångna regeringsperioden. Jag anser att det är självklart att ungdomsgarantin har sin givna plats också i programmet för nästa regering, säger Ihalainen i ett uttalande.

Utvärderingen visar att ungdomsgarantin bör bli mer långsiktig och att ungdomarna bör erbjudas mer personlig vägledning. Dessutom bör experter inom olika områden som stöder unga samordna sin verksamhet bättre.

Tjänstemodellen går ut på att alla ska få jobb, lärlingsplats eller studieplats inom tre månader. Den långvariga ungdomsarbetslösheten i Finland är den lägsta i hela EU.

- Ungdomsgarantimodellen har visat sig fungera trots det svåra sysselsättningsläget. Det svåra ekonomiska läget har medfört att ungdomssysselsättningsmålen inte har kunnat uppnås så fort, konstaterar Ihalainen.

Samtidigt har den nuvarande regeringens beslutat att minska på antalet utbildningsplatser i yrkesskolorna och stöd för vuxenbildning vilket kan verka negativt på ungdomarnas möjligheter.

h
This is themeComment