Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Innsikt og analyse i Nyheter 2015 i Ännu en seger för finska facket i EU-domstolen
Nyhet

Ännu en seger för finska facket i EU-domstolen

| Text: Kerstin Ahlberg, redaktör EU & Arbetsrätt

Det finska facket haft ännu en stor framgång i EU-domstolen. Denna gång handlar det om kollektivavtalsregler som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att hyra in arbetskraft från bemanningsföretag. Domen är betydelsefull också ur svenskt perspektiv.

Sedan 1997 innehåller kollektivavtalen för olika branscher i Finland regler som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att utnyttja inhyrd arbetskraft. Det får göras bara vid arbetstoppar eller för begränsade arbetsuppgifter som inte kan utföras av företagets egen personal. Det är inte heller tillåtet att hyra in arbetstagare för den vanliga verksamheten under längre tid.

När så EU:s direktiv om uthyrning av arbetstagare från bemanningsföretag skulle genomföras i Finland 2011 ansåg arbetsgivarna att de här reglerna måste avskaffas. Direktivet säger nämligen att det bara är tillåtet att begränsa eller förbjuda inhyrning av arbetskraft om det är motiverat av allmänintresset – och så var det inte i detta fall, menade arbetsgivarna. De fackliga organisationerna ansåg tvärtom att begränsningarna var förenliga med direktivet, och därför finns de fortfarande kvar i kollektivavtalen.

I linje med sin uppfattning har en del arbetsgivare i stället helt enkelt låtit bli att följa kollektivavtalet. En av dessa, Shell Aviation Finland OY, stämdes då av fackförbundet AKT för kollektivavtalsbrott, och så hamnade frågan i EU-domstolen : Är begränsningarna tillåtna eller inte?

Den finska Arbetsdomstolen, som har ställt frågan, tycktes själv luta åt att de strider mot reglerna om fri rörlighet för tjänster. Arbetsdomstolen frågade också om Finland verkligen har genomfört bemanningsdirektivet på rätt sätt. Den frågan var betydelsefull också ur svenskt perspektiv, eftersom Sverige har gjort likadant som Finland.

På den punkten kan båda länderna nu pusta ut. EU-domstolen riktade ingen kritik mot hur direktivet hade genomförts.

Men vad sa den om den mest spännande frågan – om de begränsningar som kollektivavtalen innehåller är tillåtna eller inte? Den tog EU-domstolen inte ställning till! Och det är kanske det viktigaste med domen: EU-domstolen lade sig helt enkelt inte i och anser att det inte heller är den finska Arbetsdomstolens sak. Den praktiska konsekvensen blir att kollektivavtalsbestämmelserna får leva kvar.

Frågan om vilka begränsningar och förbud mot inhyrning av arbetskraft som i direktivets mening är motiverade av allmänintresset är alltså fortfarande obesvarad. Men EU-domstolens generaladvokat, som faktiskt svarade på den i sitt förslag till dom, ansåg att de finska reglerna var förenliga med EU-rätten.

h
This is themeComment