Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2015 i Minstelønn – mulighet eller trussel?
Leder

Minstelønn – mulighet eller trussel?

| Av Berit Kvam

Drop berøringsangsten og bli med i kampen om lovbestemt minstelønn i EU, er brannfakkelen Bente Sorgenfrey kaster inn i debatten som ny leder for Nordens faglige samorganisasjon, NFS. Er berøringsangst problemet, eller er lovfestet minstelønn en reell trussel mot den nordiske modellen? Arbeidsliv i Norden tar utfordringen og starter diskusjonen i månedens tema i fokus.

«Det er et moderne slaveri ute på vegene», er lastebilsjåføren Freddy Welles sterke opplevelse fra Sverige. Han vil kjempe for minstelønn og like konkurranseforhold, og hindre sosial dumping og den utnyttelsen av sjåførene som preger bransjen i dag. Men, Transport er det eneste fagforbundet i Sverige som vil ha minstelønn. Resten av fagbevegelsen med LO i spissen er imot fordi de anser minstelønn som en trussel mot dagens modell med kollektive avtaler.

«Vend ikke ryggen til musikken», er Sorgenfreys refreng. Hun mener diskusjonen er viktig for at alle skal bli klar over styrkene ved det kollektive avtalesystemet i Norden.

Diskusjonen i Europa har skutt fart, og kan bli tema på Den europeiske fagbevegelsens kongress til høsten. Argumentene er flere; en rekke EU land har innført lovfestet minstelønn og fra årsskiftet også Tyskland der mellom tre og fire millioner arbeidstakere har fått høyere lønn. Men hvor langt kommer man på europeisk nivå når lovfestet minstelønn varierer fra 1,04 euro i timen i Bulgaria til 11,10 euro i Luxemburg? Hva blir konsekvensene i Norden når selv de laveste avtalefestete lønner sprenger rammene? Det kan også diskuteres om minstelønn kan  true rekrutteringen til fagbevegelsen. Alternativet kan være å kombinere kollektive forhandlinger og minstelønn.

I Norden ser mange til Norge der allmenngjøring av tariffavtaler er blitt et instrumentet for å sikre minstelønn. Modellen bygger på kollektive forhandlinger og setter standarden for alle arbeidsplasser innenfor en bransje. Oppslutningen om ordningen er blitt så stor at den nå spres til stadig flere bransjer.

Meningene i Danmark er delte. Ulla Tørnes, Venstrepolitiker og EU-parlamentariker, er hverken tilhenger av norsk allmenngjøring eller lovbestemt minstelønn. «Vi er bedre tjent med den nordiske avtalemodellen der arbeidsmarkedets parter forhandler lønn og arbeidsvilkår uten politisk innblanding», er hennes klare anmodning.

Bente Sorgenfrey har løftet diskusjonen om minstelønn i Norden. Hun mener at den nordiske fagbevegelsen ikke kan lukke seg for virkeligheten i Europa.

Det vi kan formidle fra Transport i Sverige er at lovfestet minstelønn ansees som et alternativ som vern mot sosial dumping og skrøpelige arbeidsvilkår.

Drop berøringsangsten, oppfordrer lederen for Nordens faglig samorganisasjon, tar fagbevegelsen diskusjonen?

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment