Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2015 i Blikk for individet
Leder

Blikk for individet

| Berit Kvam

Hvordan hjelper man ungdom som mister fotfestet på veien ut i livet? Hvordan kan man motivere unge som ikke er i jobb, aktivitet eller utdanning til å komme på sporet av en fremtid? Slike spørsmål sto i sentrum da Norden nylig diskuterte hvordan man kan bekjempe ungdomsledigheten.

Ungdomsledigheten er den store utfordringen som fortsatt griper tak i politikere og policyskapere, forskere og andre som prøver å finne gode løsninger. Nå begynner det å avtegne seg noen mønstre for hva som kan gi resultater.

Slike mønstre kan innebære ‘det gode møtet’, ‘brobygning’, ‘mentorstøtte’, ‘motivasjon’, eller rett og slett et blikk for individet.

Når mennesker blir sett og møtt og får hjelp til å finne ut av sine interesser, skjer det noe. Det gode møtet kan vise seg å få avgjørende betydning for unge mennesker som er på vei ut i livet. Den gode samtalen kan hindre at en faller utenfor, og hjelpe den enkelte til å finne en meningsfylt tilværelse.

‘Brobygning til utdannelse’ er et eksempel hentet fra Danmark. Prosjektet har gode resultater og handler om å gi mentorstøtte, undervisning og hjelp til en praksisplass som kan lette overgangen fra studier til jobb.

- Mye tyder på at et møte med en mentor en gang i uken kan hjelpe unge som har gått ut av grunnskolen med dårlige karakterer, sier den ansvarlige for prosjektet i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Personlig rådgivning var også et av elementene da Islands ungdom ble hjulpet til aktivitet da krisen rammet.

Den gode samtalen har dessuten avgjørende betydning i prosjektet som arbeidsformidlingen i Sverige har satt i gang i samarbeid med kommunene rundt om i landet.  På Fryshuset i Stockholm samarbeider arbeidsformidlingen og Stockholm by om å hjelpe unge som står langt fra arbeidsmarkedet. Det er ofte ungdommer som har mistet tilliten til samfunnet, til skolen, arbeidsgiverne og til myndighetene. De gode erfaringene viser at når de blir sett og hørt og møtt der de er, og selv kan fortelle hva de ønsker, kan de komme videre. Men den gode samtalen er ikke nok alene. Innsatsen er mer omfattende og krever mange kompetente hjelpere, som psykologer, yrkesveiledere, arbeidsformidlere og folk med annen kunnskap hvis det trengs, kommer det frem i månedens tema: Nordisk håndsrekning til unge utenfor.

Det som likevel viser seg å ha grunnleggende betydning for endring, er at den innsatsen som skal hjelpe utsatte unge til en jobb eller en utdannelse, må støtte opp om den unges egne indre motivasjon. Det krever blikk for at utsatte unge er vidt forskjellige, sier den danske forskeren og forfatter til en ny bok om motivasjon, Noemi Katznelsons.

Et blikk for endring krever blikk for forskjelligheten, også blant utsatte unge, et blikk for individet i fellesskapet.

Se alle artiklene i tema

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment