Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2015 i Leder: Ferdigheter er ferskvare
Leder

Leder: Ferdigheter er ferskvare

| Tekst: Berit Kvam

Den første nordiske PIAAC rapporten gir både spennende og skremmende perspektiver. Rapporten viser at overraskende mange har så svake grunnleggende ferdigheter at de har dårlige odds i arbeids- og samfunnsliv, og det blir ikke bedre med alderen.

Det er lenge siden Arbeidsliv i Norden skrev om problemet første gang. Da handlet det om transportarbeidere som ikke fikk informasjon om endringene i arbeidssituasjonen ved en større omorganisering. Årsaken var at all informasjon gikk ut skriftlig fordi dette gjaldt en yrkesgruppe som jobbet mye alene og sjeldent møttes. Det viste seg så at en overraskende stor andel av sjåførene ikke kunne lese og forstå skriftlig informasjon. Dette ble en viktig sak fordi det gjaldt en omfattende omlegging, som alle ansatte skulle informeres om. Virksomheten la derfor ned en stor innsats i å orientere folk muntlig på felles informasjonsmøter. I tillegg tilbød de dem som hadde lese- og skrivevansker, opplæring i basisferdigheter. Det var rørende å høre voksne karer i etterkant fortelle Arbeidsliv i Norden at dette var en hemmelighet de hadde båret på, og at de nå for første gang kunne lese høyt for barnebarna.

Det er snart slutt på at man kan klare seg i arbeidslivet med svake ferdigheter i lesing og regning. Det er derfor dystert når Nordisk PIAAC viser at  ti prosent av folk mellom 16 og 65 år i de fem landene rapporten omhandler, Danmark, Finland, Norge, Sverige og Estland, har svake lese- og regneferdigheter og er overrepresenterte blant dem med svake ferdigheter når de må bruke PC for å finne ut av ting, håndtere mail eller få informasjon fra det offentlige. Man blir med andre ord utsatt og kanskje utstøtt fra aktivt arbeids- og samfunnsliv.

Svake ferdigheter har ofte sitt utspring i skolen, men det viser seg at svake grunnleggende ferdigheter finnes i alle miljøer, på alle nivåer og i alle aldersgrupper. Hvis du ikke satser på videreutvikling, leser og trener vil ferdighetene svekkes med alderen.

Når så mange som to millioner har svake ferdigheter i lesing er det for mange til at samfunnet kan ta et løft i en jafs og bli kvitt problemet. Det man må gjøre, sier danske Anders Rosdahl, er å prøve å finne frem til folk der de er, og hjelpe dem som har problemer med de problemene de har.

Det gir skremmende perspektiver når så mange står i fare for å sakke akterut og ikke kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv på grunn av manglende grunnleggende ferdigheter, men, PIAAC Norden viser også at det er mulig å snu trenden til gavn for både den enkelte og samfunnet, hvis man er villig til å satse på læring og utvikling.

Se alle artiklene i tema

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment