Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2017 i Nye veier til et godt arbeidsmiljø
Leder

Nye veier til et godt arbeidsmiljø

| Av Berit Kvam

Nordiske land vil være best internasjonalt, og ser godt arbeidsmiljø som en stor konkurransefordel i et globalisert arbeidsliv. Men, som nordiske forskere advarer: «er et godt arbeidsmiljø ikke en glasur man legger på i etterkant, men føringer som legges underveis». Arbeidsliv i Norden ser i Tema på hvilke føringer landene legger.

Glasurmetaforen er hentet fra presentasjonen av Globaliseringsprosjektet Nordiske Vekstområder i 2012, og viser hvordan fokuset på arbeidsmiljøet er del av en mangeårig og pågående diskusjon i Norden. Økt mobilitet, flyktninger og innvandring har ført til økt kriminalitet og nye utfordringer i arbeidsmiljøet.  Nye initiativer i Norden blir gjerne tatt i ulikt tempo, men det er den samme som ligger til grunn, tenkningen handler om å sikre et godt og seriøst arbeidsliv.

-Arbeidslivskriminalitet er et av de store temaene på arbeidslivsområdet, sier statsråd Anniken Hauglie i Portrett, og viser til regjeringens «Strategi mot arbeidslivskriminalitet» som er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Norge har gått i bresjen med en samlet innsats mot arbeidslivskriminalitet der politi, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater jobber sammen for å skape en mer slagkraftig innsats både nasjonalt og internasjonalt. Andre land, som Island, har latt seg inspirere.

Den islandske turistboomen med en vekst på 25 prosent det siste året har ført til en opphetet situasjon med svart arbeid og mistanke om menneskehandel. Her driver fagforeningene oppsøkende virksomhet for å få bukt med ulovlige tilstander, og bransjeorganisasjonene er aktive medspillere.

Kampen for et godt arbeidsmiljø handler om mer enn å hindre lovløse tilstander. Utfordringen er også å sikre et godt organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø i virksomhetene, og hvilken rolle myndigheter som arbeidstilsynet skal spille i den sammenheng. Et godt arbeidsmiljø er dessuten en konkurransefaktor, hvis man vil trekke til seg kompetanse og fremme nyskapende virksomheter og innovative løsninger. Når det går den gale veien, må man gjøre som danskene, snu på flisa.

Psykososiale problemer og muskel og skjelettlidelser er fortsatt de viktigste årsaker til fravær. Danskene har innsett at deres innsats har feilet på begge disse områdene. På fem år har psykisk overbelastning blant arbeidstakere økt med 17 prosent og 15 prosent flere har fått overbelastninger på muskel og skjelett.  Regjeringen vil derfor legge om arbeidsmiljøinnsatsen. 

Sverige lanserte i 2016 sin nullvisjon mot dødsulykker i arbeidslivet, der også bedre psykisk arbeidsmiljø og et holdbart arbeidsliv var prioriterte områder i den nye arbeidsmiljøstrategien. Arbeidsmarkedsminister Ylva Johansson ga samtidig en ekspert i oppdrag å utrede et mulig kunnskapssentrum for godt arbeidsmiljø. Nå foreligger utredningen og Arbeidsliv i Norden kan i artikkelen «Kunnskap om arbetsmiljö…», avsløre hva som ligger i forslaget.

Den økonomiske krisen medførte et tilbakeslag i Finland, nå går økonomien fremover og Finland har ambisjoner om å ha det beste arbeidsmiljøet i Europa år 2020.

Godt arbeidsmiljø er en avgjørende konkurransefaktor og garantist for et sunt arbeidsliv. Norden ligger godt an, og best av alt, vil være best. 

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment