Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Integration handlar om ömsesidighet
tema

Integration handlar om ömsesidighet

| Text: Gunhild Wallin, Foto: Jacob Holdt

När det började talas om ”Green Card” i Danmark, för att söka kvalificerad arbetskraft utomlands, tog reklambyrån Adtomic initiativet till jobbsökarportalen Omarjob. Tanken är att ta vara på de högutbildade som redan finns i landet, och matcha dem med industrins behov

Sedan drygt två månader tillbaka, kan högutbildade nydanskar inom teknik-, ekonomi eller naturvetenskap lägga in sitt CV på jobbsökarportalen Omarjob.nu.

- Tanken med Omarjob är att det finns två problem. Det ena är att arbetsgivare saknar kvalificerad arbetskraft och det andra är att högutbildade invandrarna saknar jobb. Det är dessa två som Omarjob vill förena. Det finns också en medvetenhet på arbetsgivarsidan att om man inte passar på att anställa de högutbildade nydanskar vars kvalifikationer man har sådant behov av, så försvinner de till England eller USA, säger projektledare Sherin Khankan.

Sherin Khankan har själv en mångkulturell bakgrund. Hennes mor är från Finland och troende kristen. Hennes far är muslim och flykting från Syrien. Hon har vuxit upp i Danmark och studerat religionssociologi, filosofi och specialiserat sig på bland annat det moderna Mellanöstern. Hon är också ordförande i föreningen ”Forum för kritiska muslimer.”

På näringslivets premisser

Shering Khankan betonar att Omarjob inte är ett socialt projekt. Här är det utbud och efterfrågan som styr. Medvetet har man valt att lansera högutbildade via sin jobbportal.

- Det kan tyckas lite cyniskt att vi arbetar på näringslivets premisser, men det är viktigt. Det är i näringslivet vi skapar förebilder både bland nya danskar och bland företag. Det är också så att om inte ens de högutbildade får jobb, så förlorar alla nydanskar hopp. Vi vill att de nya danskarna ska ses som en resurs, inte en belastning och utöver deras kvalifikationer betonar vi också deras dubbla kulturella kompetens, säger Sherin Khankan.

Omarjob drivs som ett projekt och har fått pengar både från regeringen och privata företag. Bland de nitton sponsorerna finns en rad stora företag och organisationer, bland andra Danfoss, den danska ingenjörsföreningen IDA, Grundfoss, Apoteksforeningen, Lægemiddelindustrien och även Ehrvers-bladet som också bidrar med att skriva positiva berättelser om nydanskar som lyckas.

Omarjob har också skapat ett nätverk för att bredda sitt kunnande och öka kontaktytorna. De kallas ”videnpartnere” och består bland andra av konsultföretag som Human Consulting, ideella föreningar som Röda korset och olika fackföreningar.

Eget integrationspris

Tidningen Politiken är en ”viden”-partner och har tillsammans med Omar instiftat ett integrationspris – vandringspokalen Omar. Denna tilldelades nyligen Ikea bland annat med motiveringen att Ikea är en verksamhet som karakteriseras av öppenhet och ödmjukhet. Där har man engagerat och med nytänkande och mod vågat stå för egna värden i stället för att följa huvudfåran. I Ikea finns det helt enkelt plats för alla, enligt Politikens och Omarjobs bedömning.

Att bedriva opinionsbildning och att sprida kunskap är en viktig del av Omarjobs uppgifter. Man ordnar kurser och konferenser för att nyansera bilden av nydanskarna som ofta är negativ och generaliserande.

- Det är mycket viktigt att bryta ner idén om att dansk identitet är något bestämt, när det i stället är något föränderligt. Integration handlar om att erkänna varandras rätt att vara olika, men att aldrig göra skillnaden till en poäng eller princip för att hålla oss åtskilda från varandra. Integration går bägge vägar och alla måste göra avkall på sitt, säger Sherin Khankan.

Ingen gagnas av ovisshet

Det enda positiva med den nya danska flyktingpolitiken är att regeringen vill verka för integration, anser hon. Däremot är det negativt att man mer eller mindre hotar folk genom ekonomiska sanktioner. Ingen gagnas av att leva i ovisshet under sju år på ett permanent uppehållstillstånd. Det är ett uttryck för misstillit som i sin tur skapar vantrivsel.

Intresset för och mottagandet av Omarjob har varit mycket positiva. Där har nu drygt 250 CV lagts in och redan efter två månaders verksamhet har tio av dem fått jobb och elva är på gång. Om fjorton personer får jobb så har det sex månader långa projektet burit sina egna kostnader, som uppgår till en miljon danska kronor.

Sherin Khankan

har vuxit upp i Danmark och studerat religionssociologi, filosofi och specialiserat sig på bland annat det moderna Mellanöstern. Hon är också ordförande i föreningen ”Forum för kritiska muslimer.” Hon är projektledare för Omarjob.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment