Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2004 i Flexibilitet - på vems villkor? i Familjepolitiken måste in på arbetsplatserna
tema

Familjepolitiken måste in på arbetsplatserna

| Text: Carl-Gustav Lindén

Finland har med de nordiska länderna hört till föregångarna inom den offentliga familjepolitiken. Moderskapsledigheten firar 40 år och papporna har i ett kvartssekel haft rätt att få ledigt i samband med barnens födsel – kommunerna är sedan 1996 förpliktade att ordna dagvård år alla barn under skolåldern.

Att kombinera familj och arbete har närmast setts som ett problem för småbarnsfamiljer och på arbetsplatserna tycker många fortfarande att familjelivet är en privatsak.

Det här är på väg att förändras. Nu talar såväl forskare som fackliga representanter och även arbetsgivare om ökad flexibilitet som en förutsättning för den som i framtiden vill anställa personal.

I takt med att befolkningen åldras dyker nämligen också nya krav upp, och de gäller inte skötsel av småbarn utan föräldrar samt andra behov av flexibelt arbetsliv.

- Att en syn på livstotaliteten saknas på arbetsplatserna framgår genom att arbetstagarna bara ses som arbetstagare, inte en människa som har ett liv utanför arbetet, skriver forskaren Minna Salmi i en ny studie.

Sedan mitten av 1990-talet har Forsknings- och utvecklingscentralen för hälsovården, Stakes, genomfört en lång rad utvecklingsprojekt med tanke på kombinationen av familj och arbete. Resultatet finns nu i form av en forskningsrapport och en handbok – båda bara på finska.

Forskarna konstaterar att de utvecklingsprojekt som genomförts – som på Hyvinge sjukhus - krävt mycket tid. Problemet har egentligen inte varit motståndet på arbetsplatserna, utan snarare att folk varit så pessimistiska, frustrerade och trötta på sin situation i jobbet att förändringar blir svåra att åstadkomma.

Samtidigt visar de enkätundersökningar som gjorts att frågan om hur man kombinerar familj och arbete upplevs som ytterst viktig på alla nivåer. Den vanliga lösningen på problemet är i själva verket är mycket enkel: en ändring av systemet med arbetstider och arbetspass.

Dessutom ansåg 95 procent av de tillfrågade – och en ännu större andel chefer – att ett företag framstår som en mycket mer lockande arbetsplats om det är känt för att befrämja flexibla lösningar när det gäller arbetslivet.

Däremot visar Stakes rapport att det inte finns några universella lösningar eller ”best practice” som kan tas i bruk på alla arbetsplatser. Vardagslivets pussel är unikt för alla människor och de förändras med tiden.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment