Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2004 i Innovation i Personalinnovation
Personalinnovation
tema

Personalinnovation

| Text: Gunhild Wallin, foto: Björn Lindahl

Var sjätte vecka träffas sju personalansvariga från olika företag i samarbetsgruppen Avanse. Där pågår utvecklingsarbete inom personalområdet och där vågar deltagarna dryfta problem för att hjälpa varandra att hitta lösningar. Gruppen är en av många samarbetsformer som ska skapa innovation i Vestfold.

Intervjusituationen blir i sig ett exempel på hur informellt samarbetet mellan företagen kan gå till här i Vestfold. Tid är avtalad med Elfrid Moe Nielsen, ansvarig för Human Resource på mikroelektronikföretaget SensoNor. Hon tycker dock att berättelsen blir mer rättvisande om Lisbeth Cale, personalansvarig på närbelägna AME Space, också deltar.

Sagt och gjort. Ett telefonsamtal och kollegan kommer över.

Samarbetet inom Avanse startade 1997 utifrån ett konkret problem. SensoNor hade övertalighet, medan andra företag behövde folk. Men företagens personalansvariga med stöd av Aetat, hittade gemensamt en lösning. De anställda fick behålla sin anställning på SensoNor, de fick sin lön därifrån och de deltog i möten på sin ordinarie arbetsplats.

Skillnaden var att de gick till jobbet på ett nytt ställe. Alla vann på detta. Människor fick behålla jobbet och företagen riskerade inte att kompetent personal flyttade från orten eller började i andra branscher. Samtidigt fick de anställda chansen att bredda sin kompetens.

Konkurrenter om samma arbetskraft

- Det var inte helt lätt i början. Vi höll korten tätt in till kroppen och avslöjade inte för mycket om oss själva. Vi var ju faktiskt också konkurrenter om samma arbetskraft, berättar Elfrid Moe Nielsen. 

Men resultatet blev lyckosamt och lade en bra grund för ett fortsatt samarbete. Nätverket fick namnet Avanse, efter initialerna på de företag som deltog från början. Steg för steg har tilliten byggts upp och gruppen har under åren fördjupat sitt samarbete. 

Idag har Avanse mer karaktären av en handlednings- och utvecklingsgrupp. De personalansvariga, som ofta jobbar ensamma i sina funktioner, har fått kolleger att utvecklas tillsammans med. 

- Vi startade försiktigt för att skapa ett förtroendefullt förhållande. I dag föregår utväxling av arbetskraft helt informellt och nu arbetar vi med andra saker. Det är väldigt härligt att ha kolleger, säger Lisbeth Cale. 

Det centrala i samarbetet är förtroende och ett ömsesidigt ansvarstagande. Det tar tid och kräver respekt och tystnadsplikt. Det är grunden för att hela tiden utvecklas djupare och för att våga vara öppen med problem och tillkortakommanden. 

Vågar visa svagheter

- Jag tycker det är värt den tid man lägger ner. Idag vågar vi visa oss för varandra, också i våra svagheter, säger Elfrid Moe Nielsen. 

Gruppen har stöd i respektive företags ledning. Också Aetat deltar, vilket utvecklar gruppen ytterligare. Nu tas också upp frågor om gemensam vidareutbildning och deltagarna uppdateras om vad som händer på arbetsmarknadsområdet. Samarbetet stärker personal- och arbetsmiljöfunktionen. 

- Vi använder varandra för att skapa en bättre arbetsmiljö och det stärker också varumärket, inte minst för att vi rekryterar till en större miljö än vad ett företag kan erbjuda, säger Lisbeth Cale.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment