Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2004 i Tema: Farväl solidaritet? i Her er åbent for alle
tema

Her er åbent for alle

| Tekst: Anders Jacobsen Foto:Søren Wesseltoft

Besøg på to arbejdsmarkedscentre, der praktiserer det enstrengede system.

I Gladsaxe ved København kan man i dag som ledig gå ind ad én dør og få den samme behandling.

– Uanset om man er på dagpenge eller kontanthjælp. Stedet hedder Arbejdsmarkedscenter Østmarken, og det er et af forsøgsprojekterne efter princippet om den enstrengede beskæftigelsesindsats, som led i reformen Flere i Arbejde.

Østmarken

 Man kan gå lige ind fra gaden og kikke efter job eller uddannelse. På en række opstillede PC’er kan man søge efter job, og man kan tage kontakt til en af konsulenterne, som vil guide én mod mulige job. Arbejdsmarkedscentret på Østmarken 4 er et samarbejdsprojekt mellem de to kommuner Gladsaxe og Herlev samt AF Storkøbenhavn. 

Fokus på ressourcer 

Centret åbnede i midten af august 2004, fortæller centerchef Nina Löwe Krarup til AIN:

– Vi ser først og fremmest på, hvilke arbejdsrelaterede ressourcer den enkelte har. Når folk uden forsikring kommer her, har de afklaret forsørgelsesspørgsmålet med kommunen – og vi kan koncentrere os om at finde ud af, om de kan gå direkte i arbejde eller om de fx. skal støttes, omskoles, opkvalificeres e.l.

– De forsikrede ledige tilknyttes arbejdsmarkedscenteret efter fire ugers ledighed, når de har fået udarbejdet et CV. Dog serviceres medlemmer af de fem akademiker a-kasser ikke af  arbejdsmarkedscenteret.

– Vort mål er, at de ledige får arbejde, og at vejen til arbejdsmarkedet er kortest mulig. Vor styrke er bredden på det beskæftigelsesrettede område. Vi omfatter alle brancher, og vi omfatter alle tilbud og ordninger inden for aktiveringsområdet, siger Nina Löwe Krarup.

Designe fremtiden 

Niels Tolstrup, der er afdelingschef i Herlev Kommunes Socialforvaltning, understreger overfor AiN, at dette og de 11 andre rundt om i landet er forsøg, der sigter mod fremtiden:

– Vi skal være med til at designe fremtidens arbejdsmarkedscentre, sådan som regeringen har lagt linien. Vi vil hellere være med til at påvirke udviklingen – end at blive påduttet noget. Vores opgave er at udvikle og få erfaringer med det én-strengede system. Til forskel for AF har kommunerne en direkte økonomisk interesse i at få ledige i arbejde, det har AF isoleret set ikke.

– Vi mener, at meget af kritikken mod kommunerne, er skudt ved siden af. Men vi har netop lyttet meget til LO og Dansk Arbejdsgiverforening og kender deres holdning til det én-strengede system, siger Niels Tolstrup. 

Færre ledige 

I Nordsjælland har kommunerne Frederiksværk og Hundested ligeledes etableret et fælles Job- og Erhvervscenter den 1. april 2004 i samarbejde med AF. Samarbejdet foregår på  embedsmandsniveau og på grundlag af et samarbejdsprogram. Det er sket helt af eget kommunal- politisk initiativ og under indtryk af den udvikling og politik, der tegnede sig om det én-strengede system. I dag skal alle ledige ind ad samme dør på Torvet i Frederiksværk.

I de første fem måneder, siden centret åbnede, er antallet af kontanthjælpsmodtagere i de to kommuner faldet fra 276 til 212. I samme periode er antallet af ledige A-kassemedlemmer faldet fra i alt 842 til 824. 

Vejen til job 

– Siden vi åbnede centret har 7.500 besøgt os, og de har fået oplysning om uddannelse, job, rettigheder og CV m.v., siger centerleder Hans-Henrik Falck.

Hvis folk ønsker kontanthjælp, skal de først henvende sig her, og så hjælper vi dem med at udfylde skemaerne osv. Vi vurderer så, om de blot skal have arbejde, eller om det er en sociale begivenhed, og de af den grund ikke er umiddelbart arbejdsmarkedsparate. I så fald henviser vi dem til socialafdelingen i deres respektive kommuner. Når sagsbehandlingen dér er færdig, kan de komme tilbage her, og så går vi i gang med at finde et job, der passer til dem.

– Man kan godt frygte, at vi bliver et socialkontor. Derfor er det meget vigtigt, at vi fastholder fokus på det beskæftigelsesmæssige, så vi ikke bliver syltet for meget ind i det sociale område, siger Hans-Henrik Falck, og for ham behøver et jobcenter ikke nødvendigvis være i kommunalt regi.

LO advarer mod kommunalisering

Hvis socialpolitik får overtag, bliver jobcentrene mindre attraktive at bruge.

I fagbevægelsen i Danmark er man bestemt ikke begejstret for, at arbejdsformidlingen bliver lagt ind under kommunerne efter den model, regeringen lægger op til.

Sekretær i LO med ansvar for arbejdsmarked og beskæftigelse Harald Børsting siger til AIN:

– Der er meget, meget store forskelligheder mellem kommunerne. Nogle kommuner er seriøse og positive, mens andre er direkte negative overfor at løfte den opgave, og det er utilfredsstillende i et retssamfund, at ledige kan risikere at få en meget forskellig behandling.

– Desuden frygter vi, at det bliver den socialpolitiske tilgang, der tager overhånd. Hvis arbejdsgiverne føler, at de først og fremmest får tilbudt folk, der skal have forskellige støtteordninger – i stedet for fuldt arbejdsmarkedsparate folk – vil det svække både virksomhedernes og de lediges interesse forat benytte job-centrene.

– Der er også en fare for, at den kommunale tilgang til aktivering vil dominere – altså primært i offentlige institutioner. Det er ikke optimalt.

– Men meget afhænger af, hvilken kultur, der slår igennem i de nye jobcentre, den kommunale eller den fra AF, siger Harald Børsting.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment