Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2009 i Tema: Ungdom, arbeidsløshet og nytenking i En mentor på vägen till jobb
En mentor på vägen till jobb
tema

En mentor på vägen till jobb

| Tekst: Gunhild Wallin Foto: Anette Andersson

Fredrik Yousef hoppas på en plats i YOU-projektet när det startar. Han är arton år, snart nitton, och beredd att ta vilket jobb som helst – om det fanns några.

- I YOU-projektet finns det folk som vill hjälpa ungdomar och det tycker jag är väldigt bra. Det är också lockande för att man får något att göra och inte bara sitter hemma som många arbetslösa gör, säger Fredrik Yousef.

Han gick ut gymnasiet i våras och har efter en sommarledighet börjat sända in sitt CV till olika företag. Ingen har nappat hittills, eller svarat på hans insända handlingar. Nu är han anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och ska få välja en personlig coach vid nästa möte. Under gymnasietiden arbetade han några månader på lager, förmedlat via ett bemanningsföretag. När uppdragen uteblev fick han sluta.

Fredrik Yousef drömmer om att bli lärare eller polis och har bollat de olika yrkesvalen med Björn Nordén, som gett honom en bild av hur den framtida arbetsmarknaden ser ut för dessa båda yrken och vad som krävs om han ska få jobb. Att bli gymnasielärare med inriktning på svenska och samhällsorientering, är till exempel att utbilda sig till en mycket svår arbetsmarknad just nu, medan det kommer att se ljusare ut för till exempel för lärare med kombinationen idrott och naturvetenskap.

Om Fredrik Yousef blir antagen i YOU-projektet kommer han förmodligen att få göra sin praktik inom den pedagogiska företagspool som finns. Andra pooler finns inom teknik, vård och omsorg, byggnad, handel och administration och ekonomi. Under praktiktiden får han en mentor och gör tillsammans med henne eller honom samt arbetsförmedlingen en ”karta” som klargör hur han ska utbilda sig för att nå sitt mål. Väljer han att bli polis kan han under projekttiden läsa upp högskoleprovet, väljer han att bli lärare kan han gå ett grundläggande pedagogiskt basår på Mälardalens högskola.  Då har han, innan han studerar vidare, fått kännedom om arbetslivet, fått en arbetsplatstillhörighet och en mentor som ska följa honom genom hela utbildningen.

- För mig är det viktigaste ha något att göra, än att göra det jag kanske drömmer om. Man måste tänka realistiskt utifrån vilka jobb som finns. Jag tycker om tanken på en mentor för att få hjälp och stöd. Då kan man komma längre i sin tanke än när man tänker själv. Jag vill tjäna pengar för mig och för mina barns framtid och jag vill känna att jag bidrar. Då är det positivt att komma in i ett system som hjälper mig med det, säger Fredrik Yousef.

Faktaruta ungdomsarbetslöshet

Som ungdomsarbetslösa räknas de som är mellan 15 och 24 år och som har sökt arbete under se senaste fyra veckorna och kan ta ett sådant, eller som avvaktar ett arbete som börjar inom tre månader.

I juli var 155 000 ungdomar arbetslösa, vilket är en stigning från 128 000 vid samma period 2008, enligt Statiska Centralbyråns Arbetskraftsundersökning. Av dessa var 59 000 inskrivna vid arbetsförmedlingen i augusti, vilket är 27 000 fler än för ett år sedan. Antalet ungdomar i program med så kallat aktivitetsstöd har stigit så att programvolymen nästan tredubblats

(Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningen juli 09)

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment