Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2009 i Tema: Ungdom, arbeidsløshet og nytenking i Innovativa samarbeten för nya ungdomsjobb
tema

Innovativa samarbeten för nya ungdomsjobb

| Text: Gunhild Wallin, Foto: Anette Andersson

I Västerås, Sveriges sjätte största stad, har näringsliv, högskola och offentliga aktörer stor vana att samarbete kring arbete. Nu riktas det gränsöverskridande samarbetet mot arbetslösa ungdomar och i nästa vecka startar man ett projekt som man hoppas ska ge 1000 unga arbetslösa arbete och utbildning

Det ska vara högtidligt när man satsar på att få ungdomar i utbildning och arbete, anser Björn Nordén som är projektledare för föreningen ”Jobba i Västerås”, som också driver den nya ungdomssatsningen. Bland andra kommer arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att vara på plats och hålla tal för det hundratal ungdomar som bjudits in i den pilotomgång som inleder projektet Yrkesorientering för ungdomar, YOU.

Foto: Anette Andersson

- Man måste ta höjd och förmedla till ungdomarna att ”Ni är vår framtid”. Många känner inte behövda i samhället efter att ha sökt hundratals jobb utan att få några svar, säger Björn Nordén.

Bakgrunden till YOU är den växande ungdomsarbetslösheten. Visserligen har inte näringslivet i Västerås drabbats av lågkonjunkturen lika hårt som de flesta andra orter, men för ungdomarna är läget det samma som för landet i övrigt, det vill säga var fjärde ungdom mellan 18-24 år är utan arbete.

- Bara för några år sedan kunde man kanske utbilda sig till det man kände för, men arbetsmarknaden ser inte ut så idag. Därför är det viktigt att vi vuxna hjälper du unga att pröva sina drömmar genom att visa hur arbetsmarknaden ser ut. Visst kan vem som helst till exempel genomföra sin dröm att bli arkeolog, men frågan är om drömmen är att bli en arbetslös arkeolog, säger Björn Nordén.

Gränsöverskridande samarbete


Projektet YOU bygger på en tradition av samarbete som redan finns upparbetat i Västerås.
Staden är präglad av en rad stora industriarbetsplatser och har under hela 2000-talet lidit brist på kvalificerade arbetare och tjänstemän med teknisk utbildning. Behovet var till och med så stort att Västerås näringslivschef för något år sedan satte upp stora affischer vid E 18 med uppmaning till alla förbipasserande att söka teknikjobb i Västerås. Det blev samtidigt startskottet för kampanjen ”1000 jobb i Västerås”, som byggde på samarbete mellan många stora företag på orten, Mälardalens högskola och offentlig sektors olika aktörer, till exempel arbetsförmedling, kommunen, landstinget och länsstyrelsen. Just som satsningen skulle sjösättas kom lågkonjunkturen, vilket gjorde att det kaxiga ropet efter 1000 kvalificerade arbetstagare fick stor medial uppmärksamhet. Trots lågkonjunkturen har man hittills, åtta månader senare, förmedlat 600 nya jobb.

- Behovet av kompetens var så stort, så det var lätt att motivera både företag och andra aktörer att samarbeta. Vi har brutit ner barriärer mellan olika sektorer, men också prestige. Kanske för att vi är en opolitisk organisation och för att jag vände mig direkt till högsta ledningen i alla företag och organisationer. Jag har mött en otrolig vilja att vara med, säger Björn Nordén. 

Det är denna samarbetstradition som nu ska komma de arbetslösa ungdomarna till godo, både för deras skull men också för att säkra rätt kompetens till företagen i framtiden.

En mentor för arbete och utbildning

Arbetsförmedlingen kallar den unge till information om YOU. Därefter ansöker den unge om att få vara med och när han eller hon blir antagen börjar de med praktik ute på ett företag. I tre månader praktiserar den unge i någon av de branschpooler som finns och lär sig arbetslivets villkor, till exempel att passa tider. Under tiden utarbetar arbetsförmedlingen, den unge och en mentor på arbetsplatsen en ”karta”, som handlar om vad den unge ska göra framöver. Det kan handla om kompletterande gymnasieutbildning, skräddarsydd högskoleutbildning eller praktiska utbildningar. Genom att samarbeta med både privata och offentliga arbetsplatser ska den unge redan från början få en arbetsplatstillhörighet, dit han heller hon kan återvända för sommarjobb, examensjobb eller som färdigutbildad även om det tar många år. För kontinuiteten svarar den personliga mentor som utses på den arbetsplats, dit den unge kommer i projektets start. De första månaderna får ungdomen bidrag från arbetsförmedlingen, eller motsvarande summa som betalas av arbetsplatsen. Utbildningar finansieras på vanligt sätt genom studiemedel.

- Vi gör något inom det befintliga och det kostar inget utom mentorns tid. Det är dessutom världens billigaste rekrytering, säger Björn Nordén.

Men vad kan vi veta om framtiden arbetskraftsbehov. Finns inte risk för att vi låser in oss i dagens bristyrken och missar innovativa lösningar för framtiden? Björn Nordén hävdar att det inte är någon risk. Drömmar prövas, liksom idéer. För dem som har visioner att skapa nytt finns kopplingar till sådana i staden som arbetar med innovation, till exempel Västerås science park.

Nästa vecka bjuds ett hundratal ungdomar till ett första möte. Deltar i första omgången gör också sex av de största företagen i Västerås. Därefter kommer fler företag och fler ungdomar att slussas in i projektet efterhand.

- Nu gäller det att få verkstad i det hela, säger Björn Nordén och försvinner i myllret i Västerås Centrum, där han hälsar på var och varannan.

Fakta om Västerås

Västerås är Sveriges sjätte största kommun och en av de kommuner som vuxit snabbast under 2000-talet. Västerås ligger vid Mälaren, cirka tio mil från Stockholm.

Folkmängd i kommunen:
134 684 personer

Utrikes födda:
17 procent

Arbetstillfällen:
64 334

Förvärvsarbetande:
62 725

Inpendlare:
11 592

Utpendlare:
9893

Näringsliv:
I Västerås finns 9 400 företag med 60 000 medarbetare. Basen för näringslivet är högteknologisk exportindustrin med företag som ABB, Westinghouse Electric och Bombardier Transportation.

(Källa: Västerås kommun)

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment