Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2010 i Tema: Se människan i arbetslivet i Coacherna konkurrerar om de arbetslösa i Sverige
Coacherna konkurrerar om de arbetslösa i Sverige
tema

Coacherna konkurrerar om de arbetslösa i Sverige

| Text och bild: Gunhild Wallin

I december 2008 fick svenska Arbetsförmedlingen regeringens uppdrag att upphandla coacher under 2009 för 1,1 miljarder kronor. Det skapade en snabbt växande marknad för coacher och i idag har drygt 900 företag avtal med Arbetsförmedlingen. Avtalen garanterar dock inga kunder utan coachningsföretagen måste själva göra sig synliga för kunderna.

Det är en gråkall novemberdag i Stockholms city. Människor skyndar genom gatorna med uppfällda kragar, neddragna mössor och tjocka halsdukar. Utanför Arbetsförmedlingen i centrala Stockholm bryts gatubilden av ett bord med kaffetermosar och en välkomnande handskriven griffeltavla med orden ”Letar du jobb/ looking for job. Kaffe och prat med CoachStockholm.” Där står Martin och Charlotte beredda att möta arbetssökande på väg in eller ut från Arbetsförmedlingen för att berätta vad just deras företag kan erbjuda de arbetssökande. 

Svart tavla- Det var väldigt många bolag som blev kallade i arbetsförmedlingens upphandling, men det har inte skett den stora marknadsföring, som vi hade önskat. Därför får vi göra mycket marknadsföring själva, säger Martin från CoachStockholm. 

De berättar att de är på plats utanför Arbetsförmedlingen ett par dagar i veckan för att marknadsföra sitt företag och skapa kontakter med de arbetssökande. CoachStockholm erbjuder coachning på flera språk, bland andra tyska och turkiska. 

- Det finns alltid arbete, men individen måste finna sina mål och vad han eller hon vill göra och kan. Det är grunden för matchning. Vi finns centralt i Stockholm och är experter på Stockholmsregionen och att söka jobb. Vi gör en del av det som arbetsförmedlarna kunde göra tidigare när de hade bättre med tid, säger Martin. 

De flesta jobb tillsätts genom kontakter

Regeringens beslut om coacher kom som ett resultat av den ekonomiska krisen 2008. Arbetslösheten steg snabbt och regeringen var angelägen att ge förstärkt stöd i form av coacher till de som blev arbetslösa för att de skulle komma tillbaka i arbete så snart som möjligt. Visserligen finns så kallade omställningsavtal, som är en överenskommelse mellan parterna och som också erbjuder coachning till de som sägs upp, men tanken med Arbetsförmedlingens coacher är att de ska stötta det normala flödet på Arbetsförmedlingen. Varje år tillsätts en miljon arbeten i Sverige och bara 30 procent av dem utannonseras. Resten tillsätts genom egna initiativ och kontakter, men många har inte de kontakterna och då är tanken att coachningen blir ett komplement. Regeringen ville också få in privata aktörer i Arbetsförmedlingens verksamhet och man ville ge många mindre företag möjlighet till ett avtal. 

- Det är vetenskapligt bevisat att det är lättare att få nytt jobb ju kortare tid man är arbetslös. Sätter man in åtgärder snabbt för dem som ännu står nära arbetsmarknaden, desto större är chansen att komma i arbete. Visserligen var det en av Arbetsförmedlingens egna uppgifter, men i verkligheten ägnade vi oss mer åt de långtidsarbetslösa, säger Jan Åbjörnsson på Arbetsförmedlingen. 

En liten marknad blev plötsligt större

Han var upphandlingschef när regeringens regleringsbrev kom och ansvarig för att förverkliga regeringens ambition. Regleringsbrevet var på 1,5 sida och gav bara allmänna instruktioner.

 - Tanken var att vi skulle komma igång snabbt, men vi var ute med en beställning där vi inte visste om det fanns tillräckligt med företag, säger Jan Åbjörnsson. 

Upphandlarna i Sverige fick under våren in 1000 anbud och skrev avtal med drygt 900.  Eftersom det tog tid anställde man hundratals egna coacher. Genom regeringens beslut blev plötsligt marknaden för coacher både het och expanderande. Många av de som lämnade anbud var småföretag – helt i linje med regerings vilja. Kraven för att bli upphandlade var att minst en i företaget skulle ha erfarenhet av jobbcoachning. 

Jan Åbjörnsson är medveten om att det kan vara problem att etablera kontakt mellan coacher och arbetssökande. Visserligen kan arbetsförmedlare rekommendera en coach som passar en arbetssökandes profil eller bakgrund, men ofta är coachernas profiler ganska allmänna och då blir en sådan matchning svår att göra. Därför får coacherna vara uppfinningsrika och hitta sätt att marknadsföra sig, vilket bland annat resulterat i att det ofta står coacher utanför Arbetsförmedlingen. 

Jobbsökande är en heltidssysselsättning

Två personer som hittade varandra vid Arbetsförmedlingen i Stockholms city, är Lotta Broberg som har företaget Chabro, och nittonåriga SannSanna Andreéna. Företaget Chabro är en av arbetsförmedlingens kompletterande aktörer och Sanna tog studenten på medialinjen i somras. Hon ville jobba i butik innan hon bestämde hur framtiden skulle se ut, men att få ett sådant jobb var lättare sagt än gjort. 

- Konkurrensen är hård och en arbetslöshetsperiod påverkar en psykiskt. Därför valde jag att kontakta Lotta som jag hade mött utanför Arbetsförmedlingen. Hon verkade bra och var dessutom intresserad av ungdomar, säger Sanna. 

Lotta Brobergs företag Chabro har sedan 2000 arbetat med marknadsföring och försäljning När arbetsförmedlingen annonserade sin utlysning bestämde hon sig för att söka. En viktig drivkraft var att få möjlighet att utveckla människor. Att vara jobbcoach låg också nära hennes erfarenheter som sälj- och karriärcoach. Hon är utbildad marknadsekonom och har bland annat erfarenhet som marknadsförare inom säkerhetsbranschen och rekryterare på Proffice. Till sin hjälp har hon flera underleverantörer, också de med bred erfarenhet från yrkeslivet. Lotta Broberg

- Coachningen har ett huvudmål och det är att människor ska komma i arbete. Och att det är de arbetssökande själva som gör arbetet. Alla kan få jobb, men det kräver att man aktivt söker jobb åtta timmar om dagen, säger Lotta Broberg. 

Hon berättar hur en coachning, som kan omfatta sex till åtta möten under maximalt tre månader, går till i hennes företag. Coachning kan se väldigt olika ut, beroende på vem coachen är, konstaterar hon. 

- Grunden är att hjälpa individen att hitta ett mål och att jobba mot det. Vad får det att brinna i ögonen hos någon? Vad kan han eller hon? Hur ser drömjobbet ut? Ofta benar vi upp drömmen för att bredda målbilden, berättar Lotta Broberg. 

Viktigt att stärka självförtroendet

Det är korta, målfokuserade möten där första mötet handlar om att ta reda på vad den sökande vill och är bra på. Att finna viljan och därmed drivkraften är utgångspunkten för en lyckad coachning. Det är först då man kan skriva det CV och det personliga brev som sticker ut i högarna av ansökningar och där det snabbt och tydligt framgår vad den sökande kan och vill. Därefter är det dags att lära sig var man söker och hur man gör, till exempel genom att lära sig var hemsidorna för jobbsökning finns och hur man profilerar sig där. 

- Därefter är det viktigt att komma i rätt sinnesstämning för att söka jobb. Vi vill hjälpa dem att verkligen komma igång och de vi hjälper ska söka minst 20 jobb i veckan. Gör de inte det blir det inget, säger Lotta Broberg. 

När väl den sökande kallas till intervju går de tillsammans igenom intervjusituationen och förbereder sig på hur en rekryterare kan tänka. 

Lotta Broberg som coachat många ungdomar ser att bristen på ett tydligt formulerat mål är det största problemet. Antingen söker ungdomar på bred bas, osäkra på vad de vill eller så är de passiva och lider av dåligt självförtroende till exempel efter långa perioder som dominerats av datorspel. 

- De flesta behöver en självförtroende”boost”. Det gäller också äldre sökande som förlorat jobbet. Ofta har de haft dåliga arbetsgivare som gett dem dåligt självförtroende, säger Lotta Broberg.

Hon har nu haft sitt avtal med Arbetsförmedlingen i drygt ett år och har hennes företag har coachat cirka 100 personer. Av dem är 70 i någon form av sysselsättning idag.  För varje person som kommer i jobb får hon en bonus på 2000 kronor. En av dem som lyckats få sitt butiksjobb är Sanna, som nyligen fick timanställning hos en av Stockholms mer namnkunniga smyckedesigners. Hon är överlycklig över nya jobbet.

- När jag kom hit trodde jag aldrig att jag skulle kunna få ett så bra jobb. Här fick jag jättebra vägledning, jag har fått större självförtroende och har lärt mig att söka jobb mer effektivt, till exempel att skriva en CV och ett personligt brev som stämmer med det jobb jag vill ha. Samtidigt har jag haft tur för det har fungerat bra med Lotta. Att hitta rätt coach är lite av ett lotteri, säger Sanna.

Sanna rekommenderar sina arbetssökande vänner att finna en bra coach. Det är ett sätt att bli peppad, glad och att ta jobbsökandet på allvar. Lotta Broberg står inte längre utanför Arbetsförmedlingen och söker kontakt med kunder. Efter ett år får hon de flesta kunderna genom rekommendationer av de som fått jobb. Att bli en av Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer har betytt mycket för henne.

- Det är det roligaste jag har gjort. Jag hjälper människor till nya situationer och mot det mål de har. Det är fantastiskt, säger Lotta Broberg. 

 

Fakta om coacher

I december 2008 beslutade den borgerliga regeringen i Sverige att bevilja 1,1 miljarder 2009 extra till Arbetsförmedlingarna. Den ekonomiska krisen skapade en snabbt växande arbetslöshet och regeringen ville stärka insatserna för att de nyblivna arbetslösa snabbt skulle komma i arbete. Pengarna skulle användas för att upphandla privata coacher, med fokus på mindre företag, men också för att anställa coacher på arbetsförmedlingarna. De arbetssökande som önskade skulle kunna få hjälp med sitt jobbsökande av en coach under en tidsbegränsad period.

Under våren 2009 deltog 1000 företag i upphandlingen och 963 av dem fick avtal med arbetsförmedlingen. Cirka 700 coacher anställdes direkt av Arbetsförmedlingen. Coach blev ett snabbt växande yrke och många olika yrkeserfarenheter kunde leda till coachjobb.

Hösten 2009 kunde de privata aktörerna börja coacha de av arbetsförmedlingens arbetssökande som själva var intresserade av tjänsten. För varje arbetslös som coachas till jobb får företaget, utöver arvode, också en bonus på 2000 kronor.

Arbetsförmedlingens egna coacher sägs upp i och med 2010. De privata aktörerna fortsätter också 2011.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment