Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2010 i Tema: Nanomaterial och arbetsmiljön i Dansk fagbevægelse kræver målrettet forskning i nanoteknologi
tema

Dansk fagbevægelse kræver målrettet forskning i nanoteknologi

| Tekst: Marie Preisler

Brugen af nanoteknologi rummer store muligheder men indebærer også risiko for alvorlige arbejdsmiljø- og sundhedsproblemer. Det vurderer den danske LO-fagbevægelse, der derfor efterlyser et nationalt videncenter om risici ved nanoteknologi.

- Nano er en teknologi i rivende udvikling, og der mangler viden om risici. Vi vil ikke stå i en situation, hvor vi pludselig har udsat mennesker for en påvirkning, som er farlig for deres sundhed. Derfor er der behov for at afsætte midler til en systematisk forskningsindsats, siger faglig sekretær i LO, Ejnar Holst.

LO-sekretæren er medlem af bestyrelsen for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som LO gerne vil give til opgave at opbygge et nyt videncenter om risici ved nanoprodukter.

- Der foregår allerede forskning i nano og sikkerhed men uden faste bevillinger. Der er brug for at sikre en kontinuerlig og tværgående forskningsindsats for løbende at vurdere grænseværdier og beskyttelsen af den enkelte borger og medarbejder, siger Ejnar Holst.

Ejnar Holst understreger, at den danske fagbevægelse også ser store muligheder i nano. Især hvis man fra dansk side holder skarpt fokus på sikkerhedsdimensionen. Det kan ligefrem udløse et eksportpotentiale, forudser han. 

Mulig konkurrencefordel

Nanoteknologi optager og bekymrer også Arbejdsmiljørådet - det forum, hvor arbejdsmarkedets parter drøfter og samarbejder om et sikkert og sundt arbejdsmiljø på danske arbejdspladser.

Arbejdsmiljørådet har netop afleveret parternes fælles anbefalinger til det faglige grundlag for Folketingets kommende politiske prioritering af arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020. I anbefalingerne betegner arbejdsmarkedets parter nanoteknologien som ”et forskningsmæssigt problemfelt, som bør vurderes nærmere”.

- Det bør overvejes, om det er muligt at etablere en sammenhængende indsats med henblik på at skabe synergi mellem de risikomæssige aspekter og de erhvervsmæssige muligheder i denne viden, skriver Arbejdsmiljørådet i et svar til beskæftigelsesminister Inger Støjberg.

Arbejdstilsynet mener også, at der er behov for indtænke nanoteknologien i den kommende politiske tiårsplan for arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet foreslår, at politikerne på forhånd fastlægger tidspunkter for revurderinger af tiårsplan. Det kan være aktuelt i forhold til nanomaterialer ”i takt med, at såvel viden om mulige risici som udbredelsen vokser”, skriver Arbejdstilsynet i forarbejdet til den kommende arbejdsmiljøplan.

Forsøgsmus døde

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen har erklæret sig enig med LO i, at det er vigtigt at forske i nanosikkerhed. Men hun har hidtil afvist ønsket om et nationalt videncenter.

Flere forskere har udtrykt frygt for en nanoskandale i stil med den såkaldte asbestsag.

Asbest var tidligere hyppigt benyttet i materialer til blandt andet isolering, brandsikring, bremsebelægninger og tage men blev forbudt i hele EU, da det viste sig, at støvet og fibrene fra asbest kan give kronisk og uhelbredelig lungesygdom. LO-sekretær Ejnar Holst forstår godt sammenligningen:

- Sammenligningen med asbest er snublende nær. I begge tilfælde er der tale om helt små partikler, der kan vandre ud i lungevævet og ødelægge det, og i begge tilfælde er følgerne ikke umiddelbart synlige men viser sig langsomt.

For få uger siden forbød Miljøstyrelsen med omgående virkning al salg af en nanobaseret spray til at behandle gulve. En ny undersøgelse viser, at gulvsprayen kan give alvorlige lungeskader. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udsatte forsøgsmus for spraytåge fra produktet. Mange af musene fik alvorlige lungeskader og døde.

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment