Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2011 i Den bærbare arbeidstiden i En tredjedel av nordmennene forstyrres av jobben hver uke
tema

En tredjedel av nordmennene forstyrres av jobben hver uke

| Tekst: Björn Lindahl

For første gang har Statistisk sentralbyrå i Norge tatt med et spørsmål om hvor ofte ansatte blir kontaktet på fritiden vedrørende arbeidet.

Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert annet år en arbeidsmiljøundersøkelse hvor nesten 10 000 nordmenn svarer på spørsmål om arbeidsforhold. Tallene for undersøkelsen for 2009 er nå ferdige. Seniorforsker Asbjørn Grimsmo har trukket frem hovedpunktene for Arbeidsliv i Norden. Det  viser seg at  31,9 prosent av de spurte blir kontaktet hver dag, flere ganger i uken, eller minst en gang per uke. Færre enn halvparten blir sjelden eller aldri kontaktet.

Fordelingen er slik:

Hvor ofte blir du kontaktet utenom arbeidstid vedrørende arbeidet?  
Hver dag   4,2
Et par dager i uken 15,5
En dag per uke 12,2
Et par dager i måneden 20,0
Sjelden eller aldri 48,1
Total 100

  Svar i prosent. Antall spurte 9 170. Kilde: SSB

 

h
This is themeComment