Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2011 i Bemanningsbransjen forstyrrer maktbalansen i EU-regler for vikarer mindsker social dumping
tema

EU-regler for vikarer mindsker social dumping

| Af Marie Preisler

Med EUs vikardirektiv vil færre vikarbureauer presse løn- og arbejdsvilkårene på arbejdsmarkedet, forudser fagbevægelsen.

Virksomheders hastigt voksende brug af vikarer fra lavtlønslande er en kilde til stor frustration i fagbevægelsen, der hilser den kommende EU-regulering af vikararbejde velkommen som et kærkomment værn mod social dumping. Lige nu står slaget om, hvordan direktivet konkret skal implementeres.

Mange brancher har de senere år benyttet arbejdskraft fra vikarbureauer i lande med lavere løn og ringere arbejdsvilkår. I Danmark er der ikke pålidelige tal for omfanget, men virksomheder inden for især byggeri, gartneri og hotelrengøring har de senere år i stigende omfang brugt arbejdskraft, der ikke var fastansat, men ansat hos et vikarbureau i lande som Polen.

Den praksis indebærer en betydelig risiko for social dumping, vurderer fagbevægelsen. For hvis virksomheden kan få arbejdet udført af vikarbureauansatte til en lavere pris end lønudgiften til de virksomhedsansatte, vil der være en fare for, at vikarbureauerne på sigt overtager arbejdet og virksomhedernes ansatte bliver afskediget.

Der er derfor i fagbevægelsen stor tilfredshed med, at EU i 2008 vedtog et EU-direktiv om vikararbejde, og at direktivet skal være implementeret i medlemslandene senest 5. december i år, fortæller Ane Kristine Lorentzen, advokat i dansk LO’s arbejdsretsafdeling og leder af LO’s arbejde med at påvirke den danske implementering af vikardirektivet.

- Der er ingen tvivl om, at udenlandske vikarbureauer udgør et kæmpe problem. Det har bredt sig til mange brancher og skaber et b-hold på arbejdsmarkedet som indebærer en stor risiko for social dumping. De nye EU-regler er derfor et stort fremskridt - især hvis implementeringen sikrer ligebehandling af udenlandske vikaransatte og danske ansatte, siger Ane Kristine Lorentzen.

Princip om ligebehandling

Centralt i vikardirektivet er et princip om ligebehandling. Det indebærer, at vikaransatte skal have arbejds- og ansættelsesvilkår svarende til de vilkår, der ville gælde, hvis vikarerne i stedet havde været ansat direkte af virksomheden til at udføre de samme opgaver. Vikardirektivet er et samtidig et såkaldt minimumsdirektiv, og det betyder, at det er muligt at indgå kollektive overenskomster, der er endnu gunstigere for arbejdstageren.

Men direktivet har ikke specielt fokus på situationer, hvor vikarer er udsendt af et bureau i et andet EU-land, og det indebærer ifølge fagbevægelsen en kæmpe risiko for social dumping. Ministeriet har skriftligt lovet fagbevægelsen at forhindre social dumping ved at lade den danske implementering inddrage et andet EU-direktiv – udstationeringsdirektivet, der giver hjemmel til at sikre den udenlandske vikar samme løn- og ansættelsesvilkår som i den virksomhed i Danmark, hvor vikaren arbejder.

Derved vil der i Danmark opstå et effektivt værn mod social dumping, vurderer LO i en nylig 143 sider lang rapport om social dumping ved blandt andet brug af udenlandske vikarbureauer.

Alligevel falder fagbevægelsen ikke i svime af begejstring. Direktivet indeholder nemlig to andre mulige faldgruber, mener de faglige organisationer. Den ene er, at EU-landene har lov til at fravige fra princippet om ligebehandling, når vikarer har en permanent ansættelseskontrakt med et vikarbureau og modtager løn fra vikarbureauet. Det åbner ifølge dansk LO en ladeport for omgåelser.
For hvis bureau og vikar hævder, at der er tale om et permanent ansættelsesforhold, er der ikke længere krav om, at vikaren skal have de samme rettigheder som de fastansatte medarbejdere.

Flere atypiske ansættelser

Den anden mulige faldgrube i vikardirektivet er, ifølge fagbevægelsen, at EU-landene har lov at give arbejdsmarkedets parter mulighed for at indgå kollektive aftaler, der afviger fra ligebehandlingsprincippet, forudsat at der bevares et rimeligt beskyttelsesniveau for vikaransatte.

- En kollektiv aftale vil i nogle tilfælde give bedre beskyttelse, men vi er bange for, at de udenlandske vikarbureauer kan komme ind og lave løntrykkeri på den enkelte virksomhed, så den mulighed ønsker vi ikke, siger Lars Lyngse, international rådgiver i Danmarks største fagforbund, 3F.

Aktuelt forhandler den danske regering med arbejdsmarkedets parter om, hvordan direktivet konkret skal omsættes til lov, herunder også disse omstridte punkter. Og det er den danske fagbevægelses klare anbefaling, at den danske regering ikke på nogen af de to områder gør brug af muligheden for at afvige fra ligebehandlingsprincippet.

3F er generelt bekymret over, at europæiske virksomheder i stigende grad benytter atypiske ansættelser, herunder vikarer:

- Det er en bekymrende tendens i hele Europa, stærkest i lande uden vores stærke tradition for overenskomster. De atypiske ansættelser fortrænger traditionelle fuldtidsjobs og lægger dermed pres på løn- og ansættelsesvilkår, siger Lars Lyngse.

Fordele ved vikarer

Jakob Tietge, sekretariatschef for Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv.- Vikararbejde er dog ikke altid af det onde, betoner Lars Lyngse.

Han henviser til, at mange især sygeplejersker under den seneste højkonjunktur sagde deres faste job op for et job via vikarbureauerne, der betalte højere løn - og det var med til at tvinge arbejdsgiverne til at hæve sygeplejerskernes løn generelt.

Ifølge en ny analyse er vikararbejde ofte springbræt til fast beskæftigelse, og ifølge de danske vikarbureauers brancheforening er fire ud af fem af jobbene hos vikarbureauer ”nye” job, der ikke ville eksistere, hvis de ikke var vikarjob – og dermed tager vikarer ikke job fra andre.

- 80 procent af alle vikarjob løser opgaver, der ellers blive løst ved outsourcing, overarbejde eller ikke ville blive løst, så det er en myte, at vikarer stjæler job, siger sekretariatschef for Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv, Jakob Tietge.

Ifølge brancheforeningen er vikarbureauer en af de brancher med den mest udbredte overenskomstdækning overhovedet i Danmark. Og ifølge foreningen udgør vikararbejde gennem vikarbureauer i Danmark under 1 procent af den danske arbejdsstyrke. En analyse fra Capacent viser, at hver sjette dansker har prøvet af arbejde gennem et vikarbureau.
Den danske vikarbranche har udviklet en certificering af vikarbureauer men fagbevægelsen ønsker en egentlig autorisationsordning med jævnlig, grundig og uafhængig ekstern kontrol for at skille de useriøse aktører fra.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg ønsker ikke at kommentere på implementeringen af vikardirektivet, da der starter forhandlinger med arbejdsmarkedets parter 12. april.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment