Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2011 i Bemanningsbransjen forstyrrer maktbalansen i Unikt kollektivavtal för bemanningsbranschen i Sverige
tema

Unikt kollektivavtal för bemanningsbranschen i Sverige

| Text: Gunhild Wallin

Bemanningsbranschen i Sverige har gyllene tider. Under sista kvartalet 2010 visade branschen på en ökning av omsättningen med 42 procent jämfört med samma period 2009. Samtidigt väcker bemanningsbranschen motstridiga känslor och under senaste avtalsrörelsen var bemanning en av de hetaste frågorna.

I veckan som gick utlyste bemanningsbranschen ett kritikerpris. Det ska gå till någon som genom synpunkter på bemanningsbranschen bidragit till att föra diskussionen om dess roll och utveckling framåt.

- Det kan tyckas som ett skämt, men det är det absolut inte. Tvärtom är det så att vi vill uppmärksamma de personer som har konstruktiva synpunkter på hur branschen utvecklas, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen i ett pressmeddelande.

Ett unikt avtal

Bemanningsbranschen har väckt starka känslor, inte minst under förra årets avtalsrörelse. Då var frågan om när företagen har rätt att hyra in personal en av de stora frågorna, sedan fjorton LO-förbund gått samman och ställt hårda krav på reglering av bemanningsbranschen. Kritiken gällde bland annat att företagen hyrde in personal för att kringgå lag om anställningsskydd, något som arbetsgivarsidan förnekade. Facket ville säkra sig mot att arbetsgivarna inte skulle kunna ta in personal om det fanns uppsagda med företrädesrätt till återanställning. Däremot gällde inte kraven de uthyrdas villkor. De regleras i avtalet med Bemanningsföretagen, där det sedan början av 2000-talet finns ett avtal som bland annat reglerar att den som hyrs ut ska ha genomsnittslönen på den plats han eller hon kommer. Det innebär att inhyrd personal blir 35 procent dyrare än att anställa och förhindrar lönedumpning.

Så småningom enades IF Metall med Teknikbranschen och Industriföretagen om ett avtal. Det innebär att ett företag inte har rätt att hyra in personal under sex månader, när det finns personer med företräde till återanställning. Det finns två undantag. Arbetsgivaren har rätt att hyra in personal under maximalt trettio dagar under sex månader, eller om det träffas ett lokalt avtal som godkänner inhyrning. Skulle en arbetsgivare bryta mot dessa regler utgår skadestånd till dem som har företräde till återanställning.

Facket deltar också i samråd innan inhyrning och har rätt att ge en facklig introduktion för dem som hyrs in. IF Metalls avtalssektererare Veli-Pekka Säikkälä är nöjd med det ingångna avtalet

- Vi har ett unikt avtal för bemanningsbranschen i Sverige, konstaterar Veli-Pekka Säikkälä nöjt.

En chans att få jobb

Han konstaterar att i den bästa av världar skulle alla ha fast jobb och arbeta måndag till fredag, men så ser det ju inte ut. Därför kan bemanningsföretag behövas, till exempel är det många med utländsk bakgrund och ungdomar som kommer in i arbetslivet den vägen. Samtidigt är inhyrda otryggare än andra anställda eftersom konjunkturnedgång drabbar bemanningsbranschen först.

- Det är en grupp som står lite vid sidan om, även om vi försöker plocka in dem. Men de är ju mera utsatta än de fast anställda, eftersom ett företag enkelt kan säga att ’dig vill jag inte ha’. Då är det kanske inte så lätt för individen att ställa de fackliga krav man borde ställa. Det är en negativ aspekt av bemanningsföretag, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Facket försöker nu att uppmuntra till att det bildas fackklubbar på bemanningsföretagen. Man bjuder också in inhyrda att delta i klubbmöten där de arbetar, även om de som medlemmar inte har rösträtt. På IF Metall får man också allt fler medlemmar från bemanningsbranschen. Bara under det senaste året har medlemssiffran stigit från två till femtusen.

På arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv är man positiv till bemanningsföretagen. Att kunna hyra in personal är ett sätt för företagen vara flexibla, säger Christer Ågren, vice VD för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. 

- Företagen behöver mer flexibilitet. De kan ha en mindre fast bemanning och möta arbetstoppar med inhyrd personal. Det är ett sätt att rationalisera och effektivisera verksamheten, säger han.

Ljus framtid

Christer Ågren vänder sig däremot mot den kritik som kommit från facken, där det påstås att företagen använt bemanningsföretagen för att kringgå Lag om anställningsskydd, LAS, speciellt återanställningsrätten som följer en uppsägning. Det är inte ett korrekt påstående, annat än i några få undantagsfall, hävdar han.

Christer Ågren ser en ljus framtid för bemanningsbranschen, särskilt inom vissa branscher. Han ger ett exempel från en klädbutik i Stockholm, som helt drivs av uthyrd personal. Företaget ville inte ta personalansvar, utan valde att låta ett bemanningsföretag ta över. För de anställda blev det tryggare. Nu har de kollektivavtal och reglerade villkor.

- Men en sådan utveckling kommer vi knappast att få se inom verkstadsindustrin. Där handlar det mer om att hyra in för att kunna vara flexibla.

Vill ha stark motpart

Hur påverkas dialogen mellan parterna om det finns många inhyrda på en arbetsplats?

- När alla inte är fastanställda kan den lokala fackliga aktiviteten påverkas. Det är bra att formulera problemet och det är också en konsekvens som många arbetsgivare kan dela, men kan inte vara ett argument för att företagen inte skulle driva sin verksamhet effektivt. Samtidigt vill våra medlemsföretag ha en bra facklig motpart, många vittnar om det, säger Christer Ågren.

Han tror att bemanningsbranschen kommer att växa och påminner om att Sverige jämfört med flera europeiska länder har färre inhyrda. Samtidigt finns en smärtgräns för hur många inhyrda ett företag kan ha, eftersom det är dyrare för företagen än att anställa.

-Utmaningen för framtiden är att få tillväxten av bemanningsbranschen att ske under ordnande former och det tycker jag att vi har lyckats med. Sverige har också ett av de mest utvecklade avtalen för hur bemanningsföretagen ska anpassas till företagen, säger han.

En ung och dynamisk bransch

Bemanningsbranschen i Sverige är relativt ung. Marknaden för personaluthyrning öppnade först 1993 och det är sedan dess det är tillåtet att hyra in arbetskraft. Ett fåtal stora aktörer dominerar marknaden, till exmepel Manpower, Proffice, Poolia och Adecco men det finns också ett antal specialiserade mindre bolag. Bemanningsföretagen arbetar framför allt med personaluthyrning, rekrytering och omställning, där personaluthyrning svarar för den största delen av verksamheten. Nya aktörer ger sig också in på banan.

Ett sätt att trygga vården

En av dem som såg ett behov av uthyrd personal var Hidayet Zercan, grundare av företaget Zemrete, ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserat sig på vårdpersonal. Hon lämnade sitt arbete som affärsutvecklare på Åhléns med visionen att hyra ut vårdpersonal som verkligen skulle sätta vårdtagaren i fokus. Hon kunde ingenting om området och började med att läsa allt som fanns. Bland annat slogs hon av den demografiska utvecklingen i Europa och insåg att det redan var, och ännu mer kommer att bli, slagsmål om vårdpersonal i de europeiska länderna. Om vårdens personal ska motsvara behoven krävs att även de fast anställda är beredda att röra på sig och vilja jobba extra på nya ställen. Då krävs att någon kan matcha arbetsgivare och arbetssökande.

- Vi har inget val i framtiden. Det är en enorm brist på sjukvårdspersonal och den kommer att bli värre. Om inte vårdpersonal är beredd att hoppa in extra kommer vi inte att kunna erbjuda vård, säger hon.

Företaget startade i oktober 2007 och den första personalen var ute i verksamhet i juni 2008. Idag har Zemrete kontrakt med 3000 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. De är i regel redan anställda, men vill hoppa in och jobba extra. Alla intervjuas och referenser och liknande kollas noga upp. Idén är att de ska dela företagets syn att bemötandet av vårdtagaren är det viktiga. Alla erbjuds också kurser i etik.

Ersätter inte fasta jobb

Men kan en inhyrd person stå för ett gott bemötande om inte arbetsplatsen i övrigt gör det?
Hidayet Tercan anser att de flesta vårdgivare vill göra ett gott jobb. Ibland händer det att den sjukvårdspersonal de hyrt ut klagar över dåliga förhållanden och då tar företaget upp det med kunden. Idén är inte att leverera till varje pris. De har tillräckligt att göra och tar just nu inte in nya kunder. Hon möter heller inte reaktioner på att de inhyrda skulle ersätta fasta jobb.

- Det kanske kan vara ett problem i andra branscher, men i vården anställer man om man kan. Vi löser en bristsituation och de vi förmedlar får positiva reaktioner av de anställda ute på arbetsplatserna, säger hon.

Vårdförbundet, som organiserar sjuksköterskor, ser att det kommer ett antal nya bemanningsföretag inom vården och att bemanningsbranschen förmodligen kommer att växa ju större bristen på vårdpersonal blir.

Bra med konkurrens

- Det är positivt att våra medlemmar får fler arbetsgivare att välja bland. Eftersom det råder brist på sjuksköterskor får de ofta bättre betalt än om de är fast anställda. Vi ser därför ingen risk för lönedumpning, säger chefsförhandlare Kerstin Persson på Vårdförbundet.

Nackdelen är att verksamheten kan drabbas om de inhyrda blir för många.

- Man tappar förmågan till utveckling och engagemanget för att skapa bättre vård om det är för många som är på en arbetsplats tillfälligt, säger hon.

Växer så det knakar

Bemanningsbranschen i Sverige omsatte totalt 17,2 miljarder 2010. Vid årsskiftet var cirka 30 000 personer uthyrda genom bemanningsföretag. Fjärde kvartalet 2010 ökade de största bemanningsföretagen sin omsättning med 42 procent

Branschorganisationen Bemanningsföretagen organiserar 420 medlemsföretag. 

Källa: Bemanningsindikatorn och rapporten ”Personalinhyrningen i Sverige”.

 

Gräns på 30 dagar för vikarier

Under senaste avtalsrörelsen slöts ett avtal mellan IF Metall och Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna som rör inhyrd arbetskraft. Det innebär att företagen kan anlita bemanningsföretag i maximalt 30 dagar i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Därefter gäller återanställningsrätt för dem som blivit uppsagda. Efter sex månader får företaget hyra in personal igen.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment