Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2015 i Nordisk håndsrækning til unge udenfor i Brobygning til Uddannelse rulles ud i hele Danmark
tema

Brobygning til Uddannelse rulles ud i hele Danmark

| Tekst: Marie Preisler

Erfaringerne med at bygge bro til uddannelse for sårbare unge er så lovende, at modellen gøres permanent og landsdækkende.

Det er så gode resultater i projekt Brobygning til Uddannelse, at modellen vil blive del af den fremtidige danske beskæftigelsesindsats. 3000 unge har deltaget i projektet, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har finansieret, og ifølge de foreløbige erfaringer har fire ud af fem unge i brobygningsforløbet oplevet, at forløbet var relevant og et tiltrængt skub til at komme videre med deres liv.

Erfaringerne er så lovende, at regeringen og STAR vil have landets erhvervsskoler og jobcentre til at etablere brobygningsforløb efter den model, som er brugt i projektet. 19 mio. kr. er afsat til at få erhvervsskoler og jobcentre i gang, og der er udarbejdet et værktøj til formålet, oplyser Jens Erik Zebis, kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

- Der er al god grund til at tro, at det her virker, sagde Jens Erik Zebis i en præsentation af projektet ved den danske regering og Nordisk Ministerråds konference om bekæmpelse af ungdomsledighed 25. marts 2015 i København.

Projektet er målrettet unge ledige mellem 18 og 29 år på uddannelseshjælp, det vil sige ikke de stærkeste og heller ikke de mest udsatte unge. Kontorchefen betegner projektmålet som ”ultra ambitiøst”, idet succeskriteriet er at denne målgruppe, som ofte både har faglige eller sociale udfordringer, ikke alene starter på en uddannelse, men at de også gennemfører. Og det klarer de ikke uden hjælp. 

Projektet er ikke afsluttet og evalueret, og der er derfor endnu ikke håndfast evidens for, at det virker, men en midtvejsevaluering viser ret valid evidens, oplyser Jens Erik Zebis. Ti procentpoint flere unge i projektet kommer i gang med en uddannelse end tilsvarende unge, der ikke har været i projektet, og 10 af de 12 delprojekter i projektet har opnået signifikant gode resultater.

De vigtigste virkemidler i projektet er mentorstøtte, undervisning, støtte til praktik og at få unge i gang på erhvervsskole. Kontorchefen peger især på mentorrollen som en forklaring på projektets succes:

- Noget tyder på, at mentorer for denne gruppe er vejen frem. Der er signifikant positiv effekt ved at give den unge en times mentorhjælp hver uge – især for de unge som har forladt grundskolen med dårlige karakterer.

Der er hårdt brug for indsatser, der virker: Næsten 40.000 unge danske uddannelseshjælpsmodtagere har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse – svarende til at mellem 90 og 95 procent af kontanthjælpsmodtagere under 30 år ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det udfordrer regeringens målsætning om, at 95 procent af alle unge i en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Se alle artiklene i tema

 

arkivert under:
Fakta: Om projekt Brobygning til Uddannelse

Formålet er at ruste og støtte unge fagligt og personligt til at fuldføre en ordinær uddannelse.

Værktøjer i projektet er mentorstøtte, undervisning, støtte til praktik og at få unge i gang på erhvervsskole. 

Målgruppen er uddannelseshjælpsmodtagere – ikke de stærkeste og ikke de mest udsatte unge.

Projektet er betalt af STAR, Beskæftigelsesregionerne og Ministeriet for Børn og Undervisning. Prisen er 130 mio. danske kroner.

Består af 12 delprojekter, der involverer 30 jobcentre og 40 erhvervsskoler

De unge i projektet siger blandt andet om projektet:

  • Fire ud af fem siger, at brobygningsforløbet er relevant og har bidraget til at give et skub til at komme videre med livet.
  • Langt størstedelen svarer, at de selv ønsker selv at komme i uddannelse eller få hjælp til at komme ud af deres situation. Mange nærer også en stor tiltro til, at projekterne kan hjælpe dem på vej.
  • Mentor opleves af den unge som central for trivsel, tillid og tilknytning til projektet.
  • FVU-undervisningen er et positivt tilbud, og der kan bringe den unge videre.
  • Praktikforløbene (uddannelsespraktik og virksomhedspraktik) er en af projektets store styrker.
  • En mindre gruppe unge har udfordringer, der gør, at de ikke kan blive i projektet.

Projektet er afsluttet som brobygningsforløb pr. 31/12 2014, men mentoraktiviteter fortsætter for unge, der er påbegyndt grundforløbet på erhvervsuddannelse. 

Slutevalueringen kommer senere på foråret 2015.

Les mer:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment