Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2015 i PIAAC Norden: Mange voksne svake på problemløsing med PC i Behov for nye metoder for å utvikle voksnes læring
tema

Behov for nye metoder for å utvikle voksnes læring

| Tekst: Berit Kvam, foto: Vita Thomsen

PIAAC Norden dokumenterer at svake ferdigheter finnes i alle grupper i befolkningen. Det er derfor nødvendig å utvikle gode metoder for å få tak i dem det gjelder. Nordisk nettverk for voksnes læring er et viktig forum for kunnskapsutvikling og erfaringsdeling mellom de nordiske landene.

Det nordiske nettverket som har utarbeidet PIAAC Norden holdt nylig sin avsluttende konferanse om voksnes læring i København. Her ble de viktigste resultatene i rapporten Adult Skills in the Nordic Region : Key Information-Processing Skills Among Adults in the Nordic Region, presentert.  

Når Ann-Charlott Larsson, seniorrådgiver ved Sveriges Statistiske sentralbyrå og en av de sentrale personene bak rapporten og konferansen, skal oppsummere, er dette blant lærdommene hun trekker fram. 

Hun poengterer at selv om det finnes personer med svake ferdigheter i alle deler av befolkningen, er det en overrepresentasjon i yngre og eldre aldersgrupper, blant folk med lavere utdanning, blant innvandrere, og menn og kvinner skårer heller ikke alltid likt.  

Danske forskere har videre dokumentert en sammenheng mellom resultatene på Pisa og resultatene fra PIAAC. Resultatene av denne sammenligningen viser at femtenåringer med svake individuelle ferdigheter slik det ble målt i Pisa 2010, viste også svake ferdigheter da de samme personene deltok i PIAAC 2012. 

Når så mange som 10 prosent av befolkingen har svake ferdigheter i lesing og regning og problemløsning ved bruk av PC, er det en utfordring å få tak i dem det gjelder siden de finns i alle grupper i samfunnet, og blant dem som står utenfor arbeidslivet.

Veien videre

En halv dag av konferansen ble viet diskusjonen om veien videre. Her er Nordisk nettverk for voksnes læring et viktig nettverk for kunnskaps- og erfaringsdeling.  

Det er allerede et godt utbygget tilbud i de nordiske landene. Hvis man ikke har fått grunnskolekompetanse når en går ut av skolen kan man få tilbud om voksenopplæring, og det en stor andel som deltar i voksen opplæring, også blant dem med svake ferdigheter, sier Ann- Charlott Larsson.

- Det viktige med denne undersøkelsen, er at vi nå vet mer om hvordan det står til i befolkningene, at vi kan bruke den kunnskapen vi har fått på dette området og bygge videre på Nordisk nettverk for voksnes læring både på nordisk, nasjonalt og regionalt nivå, sier Ann- Charlott Larsson.

- Det er viktig å evaluere initiativene og det arbeidet som foregår, og se på effekten, om de personene som behøver bedre ferdigheter virkelig får den kompetanseutviklingen man er ute etter, slik at de kan møte nye utfordringer i arbeidslivet. Det er også nødvendig å finne nye metoder for læring og kunnskapsutvikling. For å fange opp flere med svake ferdigheter, for eksempel unge som hverken er i arbeid, opplæring eller utdanning og som har dårlig erfaringer fra grunnskolen, gjelder det å finne måter å får tak i dem og motivere dem til å utvikle sine ferdigheter.

- Det er viktig å satse på grunnskolen, slik at alle lærer å lese og regne og er rustet til å møte nye utfordringer etter hvert. For dem som likevel faller utenfor er Voksenopplæringen viktig. Det må derfor satses mer på Nordisk nettverk for voksnes læring og metodeutvikling. 

Fortsatt er det stort behov for ytterligere kunnskaper. Datagrunnlaget i Piaac Norden er tilgjengelig for andre forskere og flere forskningsoppgaver. Allerede er en nordisk gruppe i gang med å utforske sammenhengen mellom alder og ferdigheter og hvordan man kan utvikle ferdigheter i voksen alder. En annen gruppe ser på sammenhengen mellom ferdigheter og helse. 

Se alle artiklene i tema

arkivert under:
Ann-Charlott Larsson

Ann-Charlott Larsson portrait

har vært prosjektleder for PIAAC-undersøkelsen i Sverige og er koordinator for det nordiske nettverket.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment