Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2016 i Fra psykososialt sykefravær til trivsel og nærvær på jobben i Mange danske kommuner søger hjælp til psykisk arbejdsmiljø
Mange danske kommuner søger hjælp til psykisk arbejdsmiljø
tema

Mange danske kommuner søger hjælp til psykisk arbejdsmiljø

| Tekst: Marie Preisler, foto: Tom Bagger

Et nyoprettet korps af konsulenter skal hjælpe kommuner med at forbedre medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Interessen for at få støtte er stor.

Det psykiske arbejdsmiljø er under pres i kommunerne, der hører til blandt Danmarks største arbejdspladser med ansvar for velfærdsopgaver som børnepasning, skole og ældrepleje. Kommunerne oplever i disse år mange forandringer og reformer, og det stiller store krav til ledere og medarbejdere og udfordrer det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor har hovedorganisationerne på det kommunale arbejdsmarked, KL og Forhandlingsfællesskabet, nedsat et fælles korps af konsulenter, som skal rykke ud og yde støtte og sparring til ledere og medarbejderrepræsentanter på kommunale arbejdspladser til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

At det psykiske arbejdsmiljø er godt er en forudsætning for at løse de mange kommunale velfærdsopgaver, vurderer både KL og Forhandlingsfællesskabet

Konsulentkorpset, som har fået navnet SPARK, blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2015 og er nu gået i gang med arbejdet. Det tæller fem konsulenter, som nu er ansat og har indledt deres virke. De første kommunebesøg er gennemført i maj 2016, og interessen i kommunerne for at få hjælp fra konsulenterne er stor, fortæller Rikke Bruun, sekretariatsleder i SPARK.

- Vi har foreløbig modtaget 80 ansøgninger fra kommuner, der gerne vil have hjælp fra SPARK. Det viser, at der både er et behov for vores ydelse i kommunerne og en efterspørgsel efter det, vores konsulenter kan tilbyde, siger Rikke Bruun.

 Klæder trioen på

 SPARK består af fem konsulenter, der alle er erfarne facilitatorer i processer om psykisk arbejdsmiljø.

Deres opgave er dikteret af arbejdsmarkedets parter: at give arbejdspladsens ledelse, arbejdsmiljørepræsentant og medarbejderrepræsentant – kaldet trioen - viden og redskaber til at arbejde videre med arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø efterfølgende. Trioen på en arbejdsplads kan få en eller flere sparringsessioner sammen med SPARK-konsulenten med udgangspunkt i den konkrete situation, de står i og hvordan de kan agere i forhold til deres medarbejdere, så det gavner det psykiske arbejdsmiljø. SPARK-konsulenten møder ikke medarbejdergruppen.

- Vi klæder trioen på til at handle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, så det på sigt afføder et bedre psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Forhåbentlig vil initiativet også få alle arbejdspladser til at fokusere mere på det psykiske arbejdsmiljø – ikke kun de arbejdspladser, som SPARK-konsulenten arbejder med, siger Rikke Bruun.

Kommuner kan søge hjælp i SPARK til fire ret brede typer af udfordringer med psykisk arbejdsmiljø:

  • Usikkerhed og utryghed som kan skabes af forandringer og omstillinger.
  • Problemer i samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen, herunder konflikter og i yderste konsekvens chikane og mobning.
  • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
  • Problemer i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse.

Hastige forandringer

Indtil videre har SPARK fået ansøgninger i alle fire kategorier, men flest til at håndtere forandringer, og det finder Rikke Bruun meget naturligt:

- Mange kommuner har en presset økonomi og skal skære ned og skal samtidig udvikle og omdefinere mange kommunale ydelser, og det påvirker både den kommunale medarbejders arbejdsopgaver og det psykiske arbejdsmiljø. Derfor henvender mange af de kommunale arbejdspladser sig med et ønske om at få hjælp til at håndtere hastige forandringsprocesser uden at belaste det psykiske arbejdsmiljø.

Spark er en forkortelse for ”Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne - parternes støtte til lokal dialog og handling”. Spark-konsulenterne ventes at aflægge 250-300 kommunale arbejdspladser besøg om året. Der er foreløbig bevilling til konsulenterne indtil 2018, og ordningen bliver evalueret i 2017, hvor KL og Forhandlingsfællesskabet beslutter, om den skal fortsætte.

Se alle artikler i tema

arkivert under:
SPARK

Fra venstre: konsulenterne Ole Henning Sørensen, Mille Trøst Simonsen, Louise Worm og sekretariatsleder i SPARK, Rikke Bruun. (Bilde ovenfor)

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment