Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2018

I fokus 2018

Tema: Unge, arbeid og inkludering

Når unge blir gitt muligheter til å skape og en sjanse til å mestre, kan resultatene bli bra, overraskende bra. De unge gründerne vi har møtt i No Isolation og Blueye Robotics finner innovative løsninger på utfordringer som sosial isolasjon og et forurenset hav. Nå, er et gyllent øyeblikk: verdensøkonomien er i fremgang, arbeidsløsheten går ned, det finns mer kunnskap og erfaringer enn noen gang om hva som må til for at unge mennesker skal bli en del av arbeids- og samfunnslivet.

Tema: Unge, arbeid og inkludering - Les mer…

Tema: Nye grep i kampen for likestilling i Norden

Likestillingsbarometeret 2018 viser en utvikling mot bedre maktfordelingen mellom kjønn i Norden. Kun Finland henger etter. #metoo har ført til en erkjennelse av at mer må gjøres i kampen for å nå økt likestilling. Nå tar Norden grep for å få til grunnleggende og strukturelle endringer for en bedre kjønnsbalanse i samfunn og arbeidsliv.

Tema: Nye grep i kampen for likestilling i Norden - Les mer…

Tema: Nyanlända kvinnors sysselsättning

De nordiska länderna kan förbättra hur nyanlända flyktingar integreras på arbetsmarknaden. Det gäller i synnerhet för kvinnorna, som ofta kommer med små barn eller föder sitt första barn kort efter att de kommit till mottagarlandet. Det var budskapet på Nordiska ministerrådets konferens i Stockholm.

Tema: Nyanlända kvinnors sysselsättning - Les mer…

Tema: Framtidens arbetsliv

Norden spelar en ledande roll i utvecklingen av det nya arbetslivet. Därför har de nordiska länderna ombetts av ILO att komma med förslag till hur arbetstagarna ska kunna öka sin kompetens så att de inte konkurreras ut av robotar och artificiell intelligens och hur arbetslivet kan bli mer inkluderande. Det finns en positiv inställning till teknik, men det förutsätter en rättvis fördelning. Det visar konferensen om framtidens arbetsliv som hölls i maj i Stockholm.

Tema: Framtidens arbetsliv - Les mer…

Tema: Forskning med innspill til ny politikk

The Nordic Work Life Conference 2018 presenterte og diskuterte forskning omkring en rekke aktuelle og utfordrende tendenser i samfunnet. Arbeidsliv i Norden har valgt å belyse ny kunnskap om utvidelse av fedrekvoten i Norge, forsøk med borgerlønn i Finland og den nye plattformøkonomien.

Tema: Forskning med innspill til ny politikk - Les mer…

Tema: Felles front mot svart økonomi

Norden og Baltikum har tatt kampen mot svart økonomi et hopp frem. Samarbeidet i Nordic Undeclared Work Project har gitt kontroll- og tilsynsmyndigheter mulighet til å lære av hverandre. Den norske modellen har inspirert Estland og Finland, og partene i byggebransjen i Finland har for første gang samarbeidet mot svart økonomi. Oslomodellen viser i praksis hvordan en kan stille konkrete krav i anbudsrunden for å motvirke kriminell aktivitet, og sikre seriøse utbyggere.

Tema: Felles front mot svart økonomi - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment