Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2020 i Tema: Stängda gränser i Nationella beslut får stora gränsregionala konsekvenser
Nationella beslut får stora gränsregionala konsekvenser
tema

Nationella beslut får stora gränsregionala konsekvenser

| Text: Fayme Alm, foto: Anna Palmehag/News Øresund

Aktivera nätverken. Utveckla dialogerna. Intensifiera uppdateringarna. Nödvändiga och brådskande uppgifter i coronasmittans spår för Nordens gränsregionala informationstjänster. På kors och på tvärs. Hos Øresunddirekt i Malmö är det stängt för besökare. Innanför dörrarna är det full aktivitet.

Vad i de nationellt fattade besluten kan beröra det gränsregionala? Att finna svaren tillhör det dagliga arbetet för Nordens tre gränsregionala informationstjänster – Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens gränstjänst och Øresunddirekt, men sedan några veckor tillbaka har arbetet intensifierats i takt med de nordiska staternas försök att hindra spridningen av covid-19.

- Det handlar om att försöka gräva i nationella beslut. Ofta saknas något skrivet om det gränsregionala, så vi tolkar och söker svar på om vi gjort en korrekt tolkning, säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig för Øresunddirekt Sverige.

Informationscentrumet är placerat intill Malmös centralstation och samlar representanter från Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne. På grund av smittrisken är lokalen när detta skrivs stängd för besökare, men dagligen svarar medarbetarna från de olika myndigheterna härifrån – per mejl och per telefon – på frågor som rör bosättning, arbete eller studier i Danmark samt på vad den nya situationen innebär för Öresundspendlarna. Dessutom medverkar de på olika sätt till att sätta fokus på aktuella problem.

Foto: Öresundsinstituttet- Med vår samlade expertis bidrog vi på Øresunddirekt med underlag till det brev som Skånes landshövding skickade till svenska socialförsäkringsministern och civilministern om konsekvenserna i ett första läge av coronapandemin, säger Sandra Forsén. Ett brev som Sydsvenskan fångade upp och skrev om

Direkta konsekvenser

Det blev nämligen direkta konsekvenser för de bosatta i Sverige med arbete på andra sidan sundet när Danmark stängde sina gränser och flera danska arbetsgivare skickade hem sin personal. Liksom de bosatta i Danmark med arbete i Sverige när både barnomsorg och skola stängdes i hemlandet.

- För gränspendlarna hör mycket ihop med i vilket land man är socialförsäkrad. Normalt betalar man skatt i landet man arbetar i och blir socialförsäkrad där, men vad händer när man som nu är tvingad att jobba hemifrån, undrade flera av dem som kontaktade oss, säger Sandra Forsén.

Landshövdingens artikel fick ett nästan omedelbart gensvar. Den svenske socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi tillsatte tillsammans med Danmarks arbetsmarknadsminister Peter Hummelgaard en dansk-svensk expertgrupp. I en kommentar till Arbeidsliv i Norden skriver Shekarabi:

”De frågor som expertgruppen arbetar med rör gränsöverskridande socialförsäkringsfrågor. Tjänstemännen på Socialdepartementet för en regelbunden dialog med berörda parter, bland annat Försäkringskassan. Expertgruppen har i uppdrag att löpande arbeta med frågor och problem som identifierats. Den mest aktuella frågan om tillämplig lagstiftning har redan retts ut då länderna (Danmark och Sverige) är överens om att regelverket inte per automatik innebär förändringar för de som bor i en medlemsstat och i vanliga fall utför sitt arbete i en annan medlemsstat.”

Ministrarnas beslut innebär i praktiken att ”socialförsäkringen för de som normalt är gränspendlare inte ska påverkas av restriktionerna som coronavirus/covid-19 medfört”, som Øresunddirekt formulerar det i ett pressmeddelande.

Pragmatiska beslut

- Försäkringskassan var snabb med att förstå, Udbetaling Danmark likaså. På båda ställena fattade man fort pragmatiska och kloka beslut för gränspendlare, säger Sandra Forsén.

I dessa dagar handlar hennes arbete i ännu större utsträckning än vanligt om att använda de redan etablerade nätverken både för att föra fler dialoger och för att, som hon säger, göra påtryckningar på olika ledder. Samt om att förmedla nya beslut och rekommendationer.

- Vi har täta kontakter med de andra gränsorganisationerna. Och så talar vi med olika departement där man inte alla gånger tänker på gränsregionerna. Likaså har vi daglig kontakt med Nordiska Ministerrådet och dess gränshinderråd. Det är ett ständigt kunskapsutbyte som resulterar i betydligt tätare uppdateringar på våra portaler på danska och på svenska, för privatpersoner och för verksamheter, som görs av Øresunddirekt Danmark.

Ett gammalt bekymmer som fått förnyad aktualitet i och med coronakrisen är den rådande EU-lagstiftningen.

- Den behöver uppdateras eftersom den inte är anpassad till dagens digitala arbetssätt och det blir särskilt märkbart i en situation som denna, säger Sandra Forsén.

Ser ljust på framtiden

Trots en intensiv arbetssituation ser hon ljus på framtiden när det kommer till betydelsen av en informationstjänst som Øresunddirekt.

- I en kris som denna blir våra insatser extra viktiga. Därför är vi mycket glada för att Greater Copenhagen i sin arbetsmarknadscharter skriver att de vill göra fler kampanjer för att öka kunskapen om vad vi erbjuder. Alla som gränspendlar eller funderar på att göra det, ska känna till oss.

arkivert under:
h
This is themeComment