Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2020 i Tema: Bristen på undersköterskor i Mindre deltidsarbejde skal give flere ”varme hænder”
tema

Mindre deltidsarbejde skal give flere ”varme hænder”

| Tekst: Marie Preisler

En stor og akut mangel på faglærte social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter – også kaldet SOSUer - skaber intens debat om den udbredte brug af deltidsstillinger på social- og sundhedsområdet i Danmark.

Inden for ti år kan der mangle op mod 40.000 uddannede social- og sundhedsmedarbejdere på danske hospitaler og i den kommunale plejesektor.  Allerede nu er der begge steder problemer med at sikre nok af disse såkaldte ”varme hænder” til pleje af især syge og ældre. Samtidig arbejder et stort flertal af SOSUer på deltid.

Det dilemma diskuterer arbejdsmarkedets parter på området. De er enige om, at manglen på SOSUer er et alvorligt samfundsproblem, som skal løses, men der er ikke enighed om hvordan.

En vigtig nøgle til at løse problemet er at få flere SOSUer til at arbejde på fuld tid frem for at arbejde på deltid, mener arbejdsgiverne i både kommuner og regioner, som driver landets sygehus. I dag er næsten alle SUSU-stillinger deltidsstillinger, hvor den ugentlige arbejdstid er lavere end de 37 timer, som er den ugentlige arbejdstid i fuldtidsjob på det danske arbejdsmarked.

Ret til deltid på sygehuse

Ni ud af ti social- og sundhedshjælpere arbejder på deltid. Otte ud af ti social- og sundhedsassistenter er på deltid. Det har regionerne i december 2019 taget et markant skridt til at ændre på: SOSU-assistenter og sygeplejersker, som har deltidsstillinger på landets sygehus kan nu frit vælge at gå op på fuld tid. Deres arbejdsgiver kan ikke sige nej, hvis de beder om at få et fuldtidsjob, og nye stillinger skal opslås som fuldtidsstillinger.

Aftalen er indgået med Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer 51 faglige organisationer, der forhandler med de kommunale og regionale arbejdsgivere, herunder FOA, der repræsenterer SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter. FOA har udtrykt tilfredshed med, at aftalen giver sygehus-ansatte SOSUer ret til et fuldtidsarbejde, de kan leve af.

Men ifølge FOA er det langt fra nok. Arbejdsgiverne i kommunerne slår stadig flest deltidsjob op, og arbejdsmiljøet skal blive bedre, før SOSUer oplever, at de kan holde til at arbejde fuld tid, mener FOA, der også efterlyser systematisk kompetenceudvikling og efteruddannelse af SOSUer.

Opgør med deltidskultur

At arbejdsmiljøet skulle være dårligere, når man har et fuldtidsjob end et deltidsjob, bliver afvist af de kommunale arbejdsgivere, som repræsenteres af Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg. Han udtalte i januar 2020 til nyhedsmediet A4, at erfaringer fra Norge og Sverige viser, at øget arbejdstid tværtimod kan give et bedre arbejdsmiljø,  fordi arbejdsdagen bliver mere forudsigelig, og arbejdsbyrden fordeles mere jævnt hen over arbejdsdagen.

Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg har også udtalt, at kommunerne har ikke har nogen plan om at indføre generel ret til at gå på fuld tid, da han ikke tror, at det vil få ret mange på deltid til at vælge fuld tid. Han vurderer, at det der er brug for er et opgør med deltidskulturen på social- og sundhedsområdet – både på arbejdsgiver- og medarbejderside.

Det er især kvinder, som arbejder på deltid, og de fleste selv har valgt at være på nedsat tid, fordi det giver bedre balance mellem arbejdet og fritiden, viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening af deltid generelt på det danske arbejdsmarked.

Flere i uddannelse

At arbejde som SOSU-hjælper og SOSU-assistent kræver en erhvervsuddannelse, der består af to grundforløb og veksler mellem skole- og praktikophold. SOSU-hjælper-uddannelsen er etårig, SOSU-assistent-uddannelsen tager op til to år. Og begge uddannelser oplevede sidste år en øget tilstrømning – i modsætning til andre erhvervsuddannelserne, der oplever stagnation eller tilbagegang, trods en nylig reform af erhvervsskolerne med det mål at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

At flere unge er i gang med en SOSU-uddannelse er dog slet ikke nok til at løse den akutte mangel på faglærte til pleje og omsorg. Det vurderer Lisbeth Nørgaard, formand for foreningen Danske SOSU-skoler, som opfordret til, at SOSU-skolerne i endnu større grad end nu også sørger for at være attraktive uddannelsestilbud for afskedigede slagterimedarbejdere, ledige med indvandrerbaggrund og andre grupper uden for arbejdsmarkedet.

Regeringen har sammen med KL og Danske Regioner nedsat en 'task force', som har drøftet konkrete initiativer, der kan tiltrække flere hænder i ældreplejen og til sundhedsvæsnet. I den forbindelse har FOA stillet en række forslag, herunder at give studerende på SOSU-uddannelserne løn under grundforløbet og at styrke studievejledningen for at mindske frafaldet.

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment