Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2020 i Tema: Bristen på undersköterskor i Sykehus vil doble antall helsefagarbeidere
 Sykehus vil doble antall helsefagarbeidere
tema

Sykehus vil doble antall helsefagarbeidere

| Tekst: Bjørn Lønnum Andreassen, foto: Frode Dreier

Er en høyere andel helsefagarbeidere en måte å effektivisere sykehusene? Sykepleiere ved St.Olavs hospital (STO) i Trondheim er positive til sykehusledelsens mål å øke antallet helsefagarbeidere. De gir gjerne fra seg oppgaver til helsefagarbeidere, men flere betingelser må på plass.

Sykepleier er det enkeltyrket i Norge med størst mangel på folk målt i antall personer, ifølge en undersøkelse som velferdsetaten NAV har utført. Men det er også betydelig mangel på helsefagarbeidere. De to yrkenes utvikling henger sammen.

For dagens sykepleiere må være ekspert på alt fra å kutte agurk til å ta vare på ekstremt syke pasienter. Det erfarer St. Olavs hospitals Kenneth Sandmo Grip. Han er tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved STO. Kollegene hilser flere helsefagarbeidere velkommen på det som er Norges femte største sykehus.

Rendyrking

– Jeg tror andre yrkesgrupper kan bidra til rendyrking av sykepleierfaget. Noen nye helsefagarbeidere har alt kommet til. Men først og fremst kartlegger STO hvilke oppgaver sykepleierne gjør, og hva andre kan gjøre. Sykepleierforbundet tror flere helsefagarbeidere trengs, slår Grip fast. Han konstaterer at flere lærlinger i helsefag er ment å starte til høsten.

Foto: St Olavs Hospital- Min påstand er at sykepleierne har vært buffere for effektivisering i årevis. Sekretærer er tatt ut og sykepleiere har tatt over.  Sykepleiere har tatt på seg mer renhold. Vi har vært alt for flinke til å strekke oss etter andre oppgaver enn sykepleiere egentlig skal. Vi ser behovet for andre yrkesgrupper særlig på sengeposter i sykehus, sier han.

Ledelsen ved sykehuset vil mer enn doble antallet helsefagarbeidere fra 6,9 til 15 prosent innen 2022.  Også Statistisk sentralbyrå (SSB) har tall som viser at sykepleiere og helsefagarbeidere er mangelvare. Antall årsverk i hele landet må øke med 35 % de neste 15 årene.

Flaskehalser

Halvparten av studietiden til sykepleiere består av praksis. Grip forklarer at flere lærlinger innen helsefag i sykehuset kan utfordre sykepleiernes mulighet til å veilede de som studerer sykepleie og har praksis. Derfor mener sykepleierforbundet flere avhengighetsforhold bør kartlegges.

- Det er greit at tallet på helsefagarbeidere økes fra 6,9 til 15 prosent ved STO innen 2022 under forutsetning av at kartlegging viser at dette er mulig. Oppgaver som skal flyttes fra sykepleierne, må i så fall bli likt for alle skiftene. Både dag, kveld, natt og helg, klargjør Kenneth Sandmo Grip.

Tallet på studieplasser ved sykepleiernes utdanning og mangel på praksisplasser skal være en årsak til mangelen på folk. En annen årsak er at mange svenske sykepleiere har dratt hjem.

- Absolutt behov

Behovene for å sette inn flere helsefagarbeidere har eksistert lenge, mener Torild Enge. Hun er mangeårig hjelpepleier (helsefagarbeider) og tillitsvalgt. Avdelingene hennes kartlegger nå oppgaver for nye helsefagarbeidere.

Foto: Fagforbundet- Da jeg begynte i 1977 var det mange flere hjelpepleiere. Det trengs absolutt flere enn STO har i dag. Våre tillitsvalgte gleder seg til dette og ser vi kan lette sykepleiernes arbeid. Alt for mange arbeidsoppgaver er lagt på sykepleierne. Men en ting er klart, helsefagarbeidere skal jobbe med pasientene. Ikke forefallende arbeid, sier hun og er positivt avventende.

Typiske oppgaver


- Helsefagarbeiderne skal være der pasientene er. Vi har rom med pasienter rundt en arbeidsstasjon. Helsefagarbeideren vil være på rommene mens sykepleiere er mer på arbeidsstasjonen og forbereder legens visitt og annet. Helsefagarbeiderne vil gi informasjon til pasientene og være der når hjelpa trengs. Sånn var det før da jeg jobbet på sengeposter. Litt mer sånn vil det bli igjen.

I tillegg til pleie og stell, kan helsefagarbeiderne ellers ta blodprøver, samt overvåke tilstanden hos pasienten. Å skifte på sår, bistå med hjelpemidler og kontakt med kommunene ved utskrivning er andre gjøremål.

Satsning


HR-direktør ved STO er Heidi Magnussen. Hun har tidligere uttalt til Fagbladet at det blir lettere for helsefagarbeidere å få jobb enn det har vært. For STO skal øke andelen lærlinger fra 23 til 50 hvert år, og flere oppgaver skal overføres til helsefagarbeiderne.

Foto: St Olavs hospital- Vi tenker at en god sammensetning av ulike yrkesgrupper gir best kvalitet på det arbeidet vi utfører og samtidig den mest effektive driften, sier hun til Fagbladet. Magnussen tar med at planen er å ikke øke total bemanning, og at ingen sykepleiere trenger å frykte for jobbene sine.

Innvandring viktig

SSB har pekt på at innvandring av helsepersonell trolig vil være viktig for å imøtekomme behovene. Cirka 4 500 sykepleiere og 3 900 helsefagarbeidere mangler de kommende årene. Ingen andre yrkesgrupper i Norge har så store behov for flere folk.

SSB skriver at lavt studentopptak i kombinasjon med at en høy andel av sykepleierne er over 50 år, er en av flere forklaringer. Også underdekningen av helsefagarbeidere forklares med at halvparten av de var over 50 år i 2010. Resultatet er en sterk aldersrelatert avgang.

SSB har gjort alternative beregninger. Selv om 20 prosent flere helsefagarbeidere og sykepleiere enn forventet blir utdannet, er det fremdeles underskudd av begge i 2035.

Sysselsettingen for helsefagarbeidere og andre med tilsvarende utdanning har fra 2000 til 2014 utviklet seg svakere enn forventet, går det fram av NOU-en Fremtidige kompetansebehov.

arkivert under:
Koronaepidemien i Norge

På grunn av situasjonen i Norge i forhold til korona-epidemien kunne Arbeidsliv i Norden ikke fotografere på sykehuset. Den 26 mars var det 3105 smitted i Norge. 240 smittede var innlagt på sykehus, derav åtte på St Olavs hospital i Trondheim.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment