Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2021 i Tema: Den gröna omställningen i Elektriske biler kan parkere flere bensinstasjoner
Elektriske biler kan parkere flere bensinstasjoner
tema

Elektriske biler kan parkere flere bensinstasjoner

| Tekst og foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Tallet på bensinstasjoner slik vi kjenner dem har sakte gått ned gjennom mange år. Snart blir det flere ladere for el-bil enn bensinstasjoner i Norge.

 Litt spøkefullt kalles el-bilene for "oppladbare lommelykter" og "nettbrett." For Norge er på topp i Europa med størst andel elektriske biler i forhold til bensin- og dieselbiler. Over mange år har antallet bensinstasjoner klart blitt færre. Nye biler bruker mindre drivstoff og kjører lengre. Veiene har blitt bedre, og folk trenger færre stopp enn før.

I Norge er det kjeden Circle K som har de flestebensinstasjonene. Dag Erik Juvstad er fungerende daglig leder hos Cirkle K på Nidarvoll i Trondheim. Han vitner om at tallet på el-biler som lader der lenge har økt.

- Bensinstasjonen må tilpasses for det er den eneste veien å gå. Det vil bli en overgang, men inntektene våre på drivstoff er ikke viktigst for stasjonen. At vi eventuelt får flere kunder som bruker lengre tid  hos oss mens de lader, er ingen ulempe. Tvert i mot. Da kan vi selge mer mat og kioskvarer, sier han og viser frem et rikholdig utvalg. 

Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Dag Erik Juvstad.

- Jeg tror ikke vi vil se færre ansatte. Vårt fokus er butikk og mat-salg, og blir det slik at vi holder på flere kunder lengre enn nå,  kan vi få flere ansatte. Men dette vet vi ikke sikkert. Det gjenstår å se, sier den erfarende ekspeditøren.

 - Tar grep nå

Lars K. Bjørnå er seniormanager hos Circle K Norge. Han forklarer at av deres 350 bemannede stasjoner har cirka 90 lading for el-bil. Han sier stadig flere Circle K bygger ut lading, også i Sverige og Danmark. 

– Vi tror mindre solgt drivstoff vil påvirke oss som selskap. Lading blir en viktigere del av virksomheten. Finansielt vil ikke lading erstatte salget av drivstoff. Vi er avhengige av å selge de produkter og tjenester vi ellers har i dag. Det er det vi tror på og planlegger for, med rom for mange ansatte også i framtida. Vi får se hvordan hele industrien påvirkes av elektrifiseringen. Vi prøver å ta grep nå for å være i forkant. Historien vil vise om vi lykkes, forklarer Bjørnå.

Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Lars K. Bjørnå er seniormanager hos Circle K Norge. Bensinstasjon-kjeden er størst i Norge, og satser aktivt på lading av el-biler. 1 200 nye ladestasjoner må til årlig hvis politiske miljømål 
skal bli nådd.  Foto: privat

- Noen tydelig trend på færre bensinstasjoner grunnet flere el-biler i Norge ser vi ikke foreløpig. Vi tror heller ikke at flere bensinstasjoner vil legges ned de nærmeste årene grunnet økningen av el-biler, oppgir han.

I mai åpner ellers Circle K sin første bensinstasjon med solceller. I samarbeid med energiprodusenten Glitre skal de lade en gigantisk batteripakke. Den skal igjen avlaste vanlig strømnett når el-bilene lades på stasjonen.

- Ved denne pilotstasjonen skal se på effekten av strømmen fra solcellene, og mulighetene til å regulere lade-effekt basert på belastningene i det ordinære strømnettet, sier han. Bruk av sol kan gi lavere pris på strøm til el-bilene.

 I 1969 fantes 4 215 bensinstasjoner i Norge, mens det i 2019 var 1 709 stasjoner igjen, ifølge  bransjeforeningen Drivkraft Norge.

Nye ord og mål

Overgangen til biler som drives av strøm er del av det grønne skiftet. Årets nyord i i Norge i 2015 var "grønt skifte", eller "grønn omstilling." Ordene betyr generelt forandring i mer miljøvennlig retning etter FNs bærekraftsmål. Begrepet har foreløpig ingen presis definisjon, men har fått fotfeste i språket og er mye brukt både i politisk retorikk og i mediene, står det i Store norske leksikon.

Foto: Björn Lindahl

Christina Bu taler på en elbilskonferanse i Oslo. Greta Thunberg (på bildet bak) har kritisert Norge for landets oljeutvinning. Men i inget annet land i verden har el-bilene enn så stor andel av nybilssalget. Foto: Björn Lindahl

Christina Bu er generalsekretær i Norsk elbilforening. Hun opplyser at nasjonalforsamlingen Stortinget har som mål at alle biler som selges fra 2025 skal være frie for utslipp. Altså el-biler. Per i dag kan 3 460 biler hurtig-lades samtidig i Norge. Tre typer ladere finnes offentlig tilgjengelig. Det er lyn-, hurtig- og normalladere. Tiden ladingen tar varierer fra 30 minutter til noen timer. Totalt antall offentlige ladere er nå 15 361.

Foreningen prøver å påvirke så flest mulig ladere settes opp ved andre sørvistilbud som nettopp bensinstasjoner eller kjøpesentra. Da kan el-bilistene gjøre noe annet enn å vente på ladingen.

- Minst 1 250 nye hurtigladere må bygges årlig for at vi skal nå målet Stortinget har satt innen 2025. Bransjen som setter opp ladestasjoner har fått opp farten, men det går ikke fort nok. Antallet biler per hurtiglader har rett nok gått ned men mer må til. Regjeringa må legge bedre til rette for utbygging av nye ladestasjoner. Ett av målene er at alle kommuner får minst to hurtigladere så el-bil kan kjøres like enkelt som vanlige biler, slår Bu fast. Hun forklarer at flere ladestasjoner ble bygget i 2020 sammenliknet med 2019. 

- Fortsatt blir køene for lading lange på typiske utfartsdager som ved feriestart eller på fredager og søndager.

El-bilen kan gi flere ansatte?

Det er sannsynlig at kundene holder butikken i gang mens de venter på lading av el-bil, tror Dag Erik Juvstad hos Circle K i Trondheim. Han er spent på å se om de blir færre eller flere ansatte i bensinstasjons-bransjen.

h
This is themeComment