Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2021 i Tema: Den gröna omställningen i Byggeri højt på Nordens klimadagsorden
tema

Byggeri højt på Nordens klimadagsorden

| Tekst: Marie Preisler

De nordiske lande samarbejder intensivt om at få byggeriets klimatryk ned både i Norden og i EU.

At gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region er den centrale vision i det nordiske samarbejde frem mod 2030, og det skal opnås ved arbejde med tre strategiske prioriteringer, hvoraf den ene er at fremme en grøn omstilling af de nordiske samfund og at arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.

Fordi byggeriet er så enorm en CO2-synder, vedtog de nordiske lande i 2019 en fælles deklaration om at bekæmpe klimaforandringer og mindske udslip fra det byggede miljø, blandt andet at få cirkulære principper integrereret i byggebranchen i både Norden og EU.

Det blev konkret slået fast af de nordiske ministre med ansvar for boliger og byggeri, at de nordiske regeringer og statsministres mål om at gøre Norden til global foregangsregion i relation til klima ikke kan realiseres uden hurtig omstilling af måden, der bygges og renoveres.

Siden 2020 har en styregruppe under Nordisk Ministerråd holdt snor i det nordiske samarbejdet for at harmonisere den nordiske byggesektor og sikre mindskninger i CO2-udslip. Styregruppen mødes en gang om året og skal rapportere om sit arbejde til de nordiske erhvervs- og boligministre.

De nordiske ministrene samarbejder på EU-niveau om revision af EU’s forordning om byggevarer (Construction Products Regulation, CPR), EU's mekanisme for frivillighed, hvad angår byggefirmaernes indsats for at mindske deres CO2-udledning, og om at få EU-bestemmelser for, hvordan man skal måle en bygnings CO2-udledning i hele dens livscyklus.

Det finske formandskab i 2021 har varslet et projekt under formandskabet, der skal udvikle et kompetencenetværk for cirkulær økonomi i byggebranchen.

Det finske formandskab stræber også efter nordisk samarbejde om øget indflydelse i internationale klimaprocesser som Parisaftalens klimamål og om nye mål inden for rammerne af konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD).

arkivert under:
h
This is themeComment