Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2022 i Tema: Pappaledigheten i Norden i Ny lov ligestiller adgang til barsel i Danmark
Ny lov ligestiller adgang til barsel i Danmark
tema

Ny lov ligestiller adgang til barsel i Danmark

| Tekst: Marie Preisler, foto: Mahmoud Al-Tamir - TV2 ØST

Mere ligestilling på arbejdsmarkedet og flere fædre på orlov med deres små børn. Det er i vente, efter at Danmark har givet fædre ekstra ni ugers øremærket barsel.

Den 2. august 2022 blev en vigtig mærkedag for Jørgen Stensgaard Madsen, som er formand for fagforeningen Dansk Metals afdeling i Midt og Sydsjælland, Metal Storstrøm. Hans datter og svigersøn fødte ham barnebarnet Theodor, og samme dag trådte en ny lov om barselsorlov i kraft, som vil få stor og positiv betydning for medlemmerne i Metal Storstrøm, forventer Jørgen Stensgaard Madsen.

- Mit barnebarn blev født få timer efter, at loven om øremærket barsel trådte i kraft, så jeg fik personligt den nye lov ind under huden. Fordi Theodor er født efter den nye lov trådte i kraft, skal min datter og svigersøn og alle andre lønmodtagere, der får børn fremover aftale fordeling af barsel med hensyntagen til, at der nu er ekstra ni uger øremærket barsel til far.

Foto:Mahmoud Al-Tamir - TV2 ØST

Simon Larsen og han kæreste fra Næstved er blandt de første forældrepar med lige stor andel øremærket barsel.

- Det ser jeg som en rigtig god udvikling, fortæller Jørgen Stensgaard Madsen.

Lovændringen er en udmøntning af EU-regler og betyder, at ni uger ud af den samlede barselsorlov fremover er reserveret til hver forælder – og hver forælders øremærkede ni uger med barnet falder væk, hvis ugerne ikke bliver brugt inden for barnets første leveår. Øremærket barsel har danske fædre hidtil kun haft i to uger efter barnets fødsel, hvor begge forældre er hjemme sammen med barnet, og en del forældre har hidtil valgt, at far kun holdt disse to øremærkede uger efter fødslen, og lod mor tage resten af barselsperioden.

Kærligt skub

Det mønster vil formentlig ændre sig. Med reglerne om ni ugers ekstra øremærket barsel til fædre er der udsigt til et betydeligt løft i den andel af familiens samlede orlov med barnet, som far tager. I dag tager far typisk fem ugers barsel. I en ny prognose, udarbejdet for Egmont Fonden, svarer syv ud af ti mænd i alderen 18-40 år, at de regner med at tage de ni uger, som nu er øremærket til far – blandt andet fordi de øremærkede barselsuger ellers ’går til spilde’.

Samtidig er øremærkningen et vigtigt signal til fædrene om, at deres tid med deres lille barn er vigtig, vurderer Jørgen Stensgaard Madsen:

- Da jeg selv fik børn tog jeg ingen barsel, jeg gav bare kollegaerne en fyraftensøl. Det har jeg bitterligt fortrudt, for det betød, at jeg ikke kom ikke rigtigt tæt på mine børn, da de var små, og de havde fortjent, at jeg var der mere, men kulturen var en anden.

Dansk Metal er fagforening for faglærte inden for teknik, mekanik og it og med mange mandlige medlemmer inden for håndværk og industri, hvor løn traditionelt har været vægtet højt, og barsel har fyldt mindre. Jørgen Stensgaard Madsen forventer da også, at der vil gå nogle år, før alle medlemmer vil gøre brug af de ekstra øremærkede uger. Men ændringen er i gang, forudser han.

- De nye regler er et kærligt skub til fædre om, at tage sig tid sammen med barnet, og som forbund følger vi op med en kampagne for at oplyse vores medlemmer om at de kan gøre brug af den øremærkede barsel. Jeg er sikker på, at det på et tidspunkt vil være en selvfølgelig for alle fædre at holde de ni ugers øremærket barsel – også blandt mine medlemmer.

Løn under barsel

For nogle familier har fravalget af fars barsel hidtil været økonomisk begrundet: Far tjener i en del familier mere end mor, og på arbejdspladser, der ikke betaler fuld under barsel, får medarbejderen under sin barsel udbetalt dagpengesats, som typisk er noget lavere end lønnen.

Men i en del overenskomster er der allerede fungerende aftaler om fuld løn under barsel, det vil også sige i alle de ni uger, som nu er øremærket til fædrene. Fuld løn forudsætter, at medarbejderen er berettiget til barselsdagpenge, og har været ansat i mindst ni måneder i virksomheden, når barnet bliver født.

Foto: EmersonProduktionsvirksomheden Emerson er del af industriens overenskomst og har altid fulgt gældende overenskomst, der har givet sine medarbejdere fuld løn under barsel i en længere periode. For de overvejende mandlige medarbejdere i virksomhedens to danske afdelinger er det at tage barsel med sit barn allerede en selvfølge, så Emerson forventer ikke, at den nye lov vil ændre ret meget, forklarer virksomhedens HR-chef, Peter Bøving.

- Vi støtter den nye lov og lever allerede op til intentionen med den. Vi ønsker som virksomhed at gøre det nemt for vores medarbejdere at tage barsel. Barsel betyder gladere medarbejdere, der kan yde en bedre indsats på jobbet, fordi de ikke er kede af, at de ikke har brugt den tid med deres barn, de gerne ville.

Han forventer at lovændringen på det brede arbejdsmarked vil få flere mænd til at tage mere barsel og ser øremærkningen af de ni uger til far som et vigtigt middel:

- Det er fint at øremærke som middel til at flere fædre tager barsel. Det er en fantastisk mulighed for at være sammen med sit barn, og moderen kan komme tilbage på sit job.

Gavner ligestillingen

Der er også entydig opbakning til den nye øremærkede fædrebarsel i toppen af fagbevægelsen og i arbejdsgivernes hovedorganisation. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) forventer, at den nye ligestillede barselsmodel vil medvirke til, at kvinderne i mindre grad bliver distanceret på arbejdsmarkedet. Hidtil har kvinderne holdt 90 procent af barslen, og det er gået ud over deres løn og muligheder, vurderer FHs formand, Lizette Risgaard.

- Vi har talt om egne rettigheder til barsel til far i årtier. Nu er det endelig blevet til virkelighed. Det er både godt for ligestillingen, for fædrenes forhold til deres børn og ja, hele familien, har Lizette Risgaard udtalt.

Foto: Jesper LudvigsenMen det kræver en kulturændring, forudser FHs næstformand Majbrit Berlau:

- Vi skal i arbejdstøjet for at lave den kulturændring, der skal sikre, at alle børn og nybagte fædre rent faktisk får glæde af den aftale. Hvis flere fædre skal tage en større del af barslen, vil det kræve, at vi ændrer på den kultur, vi har omkring barslen i dag. Danske arbejdspladser, sundhedsplejersker, bedsteforældre, kommunale tilbud og sågar offentlige toiletter er indrettet sig efter, at det er mødre, der går på barsel, lyder et i en kommentar fra Majbrit Berlau.

DAs viceadministrerende direktør, Pernille Knudsen, håber, at den nye lov vil få flere kvinder hurtigere tilbage på jobbet:

- Den understøtter en kulturforandring, hvor mødrene får bedre mulighed for at vende hurtigere tilbage til jobbet, hvilket virksomhederne efterspørger, og hvor det bliver mere naturligt for fædre at tage en større andel af den samlede barsel.

arkivert under:
Jørgen Stensgaard Madsen

er formand for fagforeningen Dansk Metals afdeling i Midt og Sydsjælland, Metal Storstrøm. På billedet ovenfor er han sammen med sin datter og barnebarnet Theodor.

Ny orlovsmodel og øremærket orlov
  • Danske forældre har 48 ugers orlov med barnet, med den nye lov er delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge – eller løn.
  • Begge forældre har som hidtil ret til to ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen.
  • Hvis man er lønmodtager, vil yderligere ni uger være øremærket, og de ni uger skal holdes, inden barnet fylder et år.
  • Hvis man ikke holder de øremærkede orlovsuger, bortfalder barselsdagpengene. Det er ikke muligt at overdrage de øremærkede uger.
  • Fra januar 2024 vil det blive muligt for nye soloforældre at overdrage en del af orloven til nærtstående familiemedlemmer. Samtidig får nye LGBT+ familier får mulighed for at overdrage orlovsuger til sociale forældre, dvs. en forælder, der tager vare på og drager omsorg for barnet i hverdagen.

Kilde: bm.dk, borger.dk, Egmont Fonden

h
This is themeComment