Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2000 i Det gode arbeidet på topp i EU
Nyhet

Det gode arbeidet på topp i EU

| Tekst: Berit Kvam

- "Det gode arbeidet" vil stå sentralt når Sverige overtar formannskapet i EU første halvår 2001, sier statssekretær Anna Ekström i det svenske næringsdepartementet til Arbeidsliv i Norden. Hun er ansvarlig for planleggingen av formannskapet på sysselsettingsområdet.

- Det gode arbeidsmiljø eller "det gode arbeidet" som vi kaller det, er svært viktig å diskutere. Vi må få alle til å forstå at et godt arbeidsmiljø ikke bare er anstendig, men også lønnsomt. Partene i arbeidslivet er derfor viktige medspillere, sier Ekström.

Vi fanger henne på mobil i en drosje mellom to møter i København. Hun drøfter ‘det gode arbeidet’ med kolleger i Danmark. Debatten som har vært ført innenfor Nordisk Ministerråd på dette området kan vise vei også i EU, og ikke minst danskenes arbeid på dette området er viktig, mener hun.

Hva er et godt arbeidsmiljø?

- I EU finns det godt med lover og direktiver, som blant annet kan regulere det fysiske arbeidsmiljøet, men vårt fokus går mer på organisasjon og lar seg ikke regulere på samme måte. Med den nye måten å jobbe på i mellomstatlige fora, er det blitt mulig å jevnføre kvalitative forbedringer i arbeidsorganisasjonen. Her spiller arbeidsmiljøforskningen en stor rolle. Ved Arbetslivsinstitutet i Sverige arbeides det for å komme frem til en vitenskapelig definisjon av hva et
godt organisatorisk arbeidsmiljø er, og med å beskrive hva det kvalitativt sett innebærer, slik at det skal gå an å sammenlikne det organisatoriske arbeidsmiljøet landene imellom.

22 til 24 januar skal det holdes en stor konferanse i Malmö, Work Life 2000, der det vitenskapelige grunnlaget for et bedre arbeidsliv vil bli lagt fram. Dette blir det viktigste bidraget på sysselsettingsområdet, sier Ekström.
På møtet i Lisboa i mars 2000 vedtok Det Europeiske Råd ett nytt strategisk mål for unionen:

«Å skape verdens mest dynamiske og konkurransedyktige, kunnskapsbaserte økonomi med bærekraftig økonomisk vekst, flere og bedre arbeidsplasser samt økt sosial utjevning.»

Det ble også bestemt at det skal arrangeres et årlig møte for å sikre at arbeidet med sysselsettingsstrategien går fremover. Derfor skal det arrangeres et ekstra toppmøte i Stockholm i mars. 

Effektive og ambitiøse

Svenskene planlegger «en effektiv og ambisiøs oppfølging» av målsettingen fra Lisboamøtet. Work Life 2000 vil gi viktige innspill til oppfølgingsarbeidet.

Samtidig vil det bli lagt vekt på sosial trygghet, likestilling og tiltak mot alle former for diskriminering.

- «More and better jobs» som det heter i EUs nye sysselsettingsstrategi, innebærer at målsettingen bør være full sysselsetting og at kvalitetsaspektet skal løftes frem. Vi vil foreslå at medlemslandene fastsetter nasjonale sysselsettingsmål.

- Når jeg nå har reist rundt og snakket med kolleger i hele EU, er alle positive til at vi vil fokusere på “det gode arbeidet”. Det er jo først og fremst i Norden og innenfor Nordisk samarbeid at diskusjonen har vært ført, men det viser seg at alle er engasjerte, forteller hun.

- I forbindelse med formannskapet skal det arrangeres over 80 ulike møter rundt om i hele landet.

Det er vel noe nytt? Er hensikten å styrke oppslutningen om EU?

- Ja, jeg tror det er spesielt. EU gjelder jo hele landet, så dette er en bra måte å sikre at flere blir informert. Vi ønsker å øke bevisstheten og kunnskapen om hva EU
gjør. Jeg er ikke sikker på at jo mer folk vet desto mer positive blir de, men jeg er sikker på at det er veldig bra at folk får vite mer om EU.

- Hvordan kommer Sverige til å sette preg på formannskapsperioden?

- Det gjør vi ved å være svenske. Vi kommer til å legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet, det skal være lett å gå tilgang til informasjon, og vi skal være effektive. Vi svensker er jo kjent for å være effektive.

Nyheten ble publisert i november 2000

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment