Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2000 i Nytt finskt lagförslag stärker de korttidsanställdas rättigheter
Nyhet

Nytt finskt lagförslag stärker de korttidsanställdas rättigheter

| Text: Gunhild Wallin

Efter fem års arbete och omfattande tvister och diskussioner är Finland på väg att få en ny arbetsavtalslag. Lagförslaget har godkänts av regeringen och förväntas tas av riksdagen innan jul. Några av tvisteämnena har varit kollektivavtalets bindande verkan, en förstärkning av de korttidsanställdas rättigheter och ett starkare uppsägningsskydd.

- Generellt sett stärks de korttidsanställdas rätt. Det har varit syftet med lagen, berättar regeringssekreterare Tarja Kröger på arbetsministeriet i Helsingfors.

Grundregeln enligt det nya lagförslaget ska vara att arbetsavtalet som reglerar arbetstiden mellan arbetstagaren och arbetsgivaren ska gälla tillsvidare, om det inte finns särskilda skäl för visstidsanställning. Och i så fall är det arbetsgivaren som måste bevisa att det finns skäl för undantag från grundregeln. Förslaget innebär också att det inte ska gå att anställa någon för många korta perioder med bara korta avbrott emellan.

Vid sådana tillfällen ska de många korta vikariaten i efterhand kunna bedömas som en tillsvidareanställning och den anställde ska kunna få de förmåner, till exempel sjuklön, som det innebär. Och om arbetsgivarna behöver nyanställa, ska erbjudande i första hand gå till deltidsarbetande.

- Det kan vara svårt att definiera vad "korta avbrott" i en anställning egentligen är och det här har arbetsgivarna velat konkretisera, säger Tarja Kröger.
Det nya förslaget innebär också att en del av makten flyttas från arbetsmarknadens parter. Idag är arbetsgivarna skyldiga att följa de bindande och riksomfattande kollektivavtalen, men i framtiden föreslås en nämnd besluta vilka kollektivavtal som ska anses bindande. Nämnden kommer att bestå av en ordförande och två andra jurister. De kommer att arbeta i nämnden som en bisyssla och de ska utses bland personer som inte anses företräda parterna på arbetsmarknaden.

- Man kan inte säga att parternas ställning försvagas. Däremot förändras processen. Arbetsgivare och arbetstagare kan överklaga nämndens beslut som då prövas av arbetsdomstolen, säger Tarja Kröger.

Lagförslaget förtydligar också grunderna vid uppsägningar och permitteringar av den anställde. Alla uppsägningar ska ske på saklig grund.

Nyheten publicerades i november 2000

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment