Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2000 i Ny strategi for det nordiske arbeidsmarkedet
Nyhet

Ny strategi for det nordiske arbeidsmarkedet

| Tekst: Magne Kveset

Endringene i det nordiske arbeidsmarkedet fører til mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor en rekke områder. Det fastslo den danske arbeidsminister Ove Hygum i sitt hovedinnlegg om strategien for arbeidsmarkedspolitikken i Norden under Nordisk Råd på Island.

Nordisk Ministerråd arbeider med et helt nytt samarbeidsprogram for arbeidsliv i Norden. Hovedområdene i dette programmet ble presentert under Nordisk Råds 52. sesjon i Reykjavik på Island i begynnelsen av november. 

Fri flyt

Samarbeidsprogrammet bygger på fire hovedpunkter: Bedre kvalitet i arbeidslivet skal sikre flere og mer varierte arbeidsplasser, full sysselsetting skal tilstrebes, reformer for voksenopplæring skal settes ut i livet, og hinder for fri flyt av arbeidskraft i Norden skal ryddes av veien. Voksenopplæringsreformer for livslang læring skal gjennomføres, fordi man er avhengig av å tilpasse arbeidslivet til den økonomiske utviklingen. Den danske arbeidsministeren understreket at realiseringen av det virkelige livet skulle skje også i arbeidslivet, på en slik måte at yrkeslivet blir et godt liv å leve. 

Likestilling 

Likestilling står sentralt i det nye samarbeidsprogrammet. Som følge av jevn økonomisk vekst i alle de nordiske landene, blir det viktigere og viktigere å tilpasse seg arbeidsmarkedet. Samtidig slo den danske arbeidsministeren fast at synkende ledighet og økt tilbud på arbeidsmarkedet akkurat nå, raskt kan bli avløst av nettopp mangel på kvalifisert arbeidskraft. I kjølvannet av debatten om arbeidsinnvandring som de fleste nordiske landene har hatt de siste par årene, kommer nå fokus på integrasjon av innvandrere som ikke er fra vestlige land. Flyktningespørsmålet har nesten like stor plass i debatten som spørsmålet om spesialkompetanse innen IT, fastslo den danske ministeren. 

Eldrebølgen 

De unge tar stadig mer langvarig utdanning og arbeidsstyrken i Norden blir i gjennomsnitt stadig eldre. Arbeidsminister Ove Hygum var i sitt innlegg opptatt av den demografiske utviklingen i Norden og hvordan man skal se på de arbeidsledige. De ledige utgjør et arbeidskraftpotensial og bør ikke ses på som en byrde for samfunnene i Norden, sa Hygum. Han så eldrebølgen i det nordiske arbeidsmarkedet i sammenheng med spørsmålet om arbeidsinnvanding fra andre områder enn Vest-Europa, USA og Canada.

Stor offentlig sektor 

Alle nordiske land har mange eldre arbeidstakere i offentlig sektor. Det som etter hvert skal betales ut i pensjoner, utgjør betydelige utgifter på de nordiske landenes budsjetter. Norden står overfor felles utfordringer innen arbeidskraftpolitikken. Arbeidsminister Hygum pekte spesielt på hva Norge har gjort for å holde folk yrkesaktive lenger. Hygum mente at resten av Norden kunne lære noe av hva det norske "Senter for seniorplanlegging" har foreslått i sin plan for nettopp å holde de eldre lenger i arbeidslivet.

 – Høyt kompetansenivå og større grad av likestilling er stikkord for en mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk, sa Hygum. Han la ellers vekt på at den nye europeiske strategien for sysselsettingspolitikk, samsvarer godt med de felles nordiske verdiene.

Publisert November 2000

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment