Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2001 i Minister forbyder hemmelig løn
Nyhet

Minister forbyder hemmelig løn

| Tekst: Ulrikke Moustgaard

Den danske arbejdsminister Ove Hygum vil give enhver ret til at fortælle andre, hvad deres løn er. Det skal afsløre manglende ligeløn og gøre det nemmere for kvinder at kræve det samme som mænd.

Danmarks arbejdsminister Ove Hygum er på vej med et lovforslag, der skal gøre op med  hemmelighedskræmmeriet om løn på landets arbejdspladser. Det skal ikke længere være tilladt for virksomheder at forbyde deres ansatte at tale om lønforhold, fordi det gør det sværere for kvinder at argumentere for ligeløn, når de ikke ved, hvad deres mandlige kolleger tjener.

Forslaget, der fremsættes 25 år efter loven om ligeløn, giver først og fremmest alle og enhver ret til at fortælle andre, hvad deres løn er. Masser af arbejdsgivere forlanger tavshed om lønnen. Den slags klausuler i jobkontrakter skal ikke længere være lovlige.

- Enhver funktionær og arbejder skal have ret til at oplyse tredjeperson om, hvilken løn man får, siger arbejdsminister Ove Hygum.

Desuden pålægger loven arbejdsgiveren at levere en lønstatistik opgjort på køn på forlangende af tillidsrepræsentanter eller forhandlingsberettigede organisationer.

- På mange arbejdspladser er der en følelse af, at der er et ligelønsproblem. Men når man handler på baggrund af følelser, risikerer man både, at der opstår ubegrundede mistanker, og at man forstørrer ulighederne på grund af manglende viden om forholdene. Man bliver nødt til at vide, hvilket grundlag, man forhandler på. Derfor må vi have mere åbenhed, siger Ove Hygum.

Fagbevægelsen har længe krævet større åbenhed i løndannelsen og er selvsagt begejstrede for initiativet. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) - der i mange år har været imod åbenhed og har argumenteret for, at det ville være et indgreb i ledelsesretten - er nu mere imødekommende.

- Men man skal sikre, at den enkelte lønmodtager selv er herre over, hvad oplysninger om den pågældendes lønforhold bliver brugt til. Hvis du ikke har lyst til, at andre skal kende til dine lønforhold, skal tillidsmanden så have lov til at få dem? Jeg tror, de fleste lønmodtagere vil betakke sig for, at tingene bliver helt åbne. Jeg vil kalde det et spørgsmål om privatlivets fred, siger Flemming Dreesen, DA’s ansættelsesretschef.

Henrik Hofmann, sekretariatschef i HK, som er det forbund, der har kørt flest ligelønssager, betegner DA’s argument som lidt af et afværgeargument.

- Problemet for HK er, at et kvindeligt medlem kan have en mistanke om, at en mandlig kollega med tilsvarende arbejde får højere løn. Men for at føre en sådan sag kræver det oplysninger om begge parters løn.

Vi kommer gang på gang ud for, at vi ikke kan føre en sag på grund af manglende adgang til oplysninger. Det betyder mytedannelser, men også, at man ikke kan få udryddet uretfærdighederne.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment