Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2003 i Erklæring om helsefremmende arbeidsplasser
Nyhet

Erklæring om helsefremmende arbeidsplasser

| Tekst: Berit Kvam

Hva er en helsefremmende arbeidsplass, og hvordan skaper man arbeidsplasser som kan fremme helsa? Dette var spørsmål de rundt 400 deltakerne fra hele Norge skulle gi innspill til under en konferanse i Lillestrøm utenfor Oslo i begynnelsen av november. Blant deltakerne var ledere og andre ansatte i norske virksomheter og representanter for arbeidslivets organisasjoner. Sammen bidro de til å forme ”Lillestrøm-erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser”.

- Erklæringen er blitt veldig bra, fordi den sier noe om hvordan vi må organisere virksomheten for å skape en helsefremmende arbeidsplass. Da handler det ikke om tilbud om fargeterapi eller healing, frukt eller trimkort, men de sentrale tingene som må være på plass for at det skal bli en helsefremmende arbeidsplass, uttrykker en fornøyd Odd Bjørnstad, seniorrådgiver ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt og en av initiativtakerne til konferansen.

Konferansen som ble åpnet arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman, ble arrangert av Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, i samarbeid med Lands-organisasjonen, LO, Næringslivets hovedorganisasjon, NHO,Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet. Aktørene bak ”Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv” var medarrangører.

 Hensikten med denne første nasjonale konferansen om helsefremmende arbeidsplasser var nettopp å komme frem til en nasjonal erklæring og dermed starte en prosess som skal gi innhold til begrepet ’helsefremmende arbeidsplasser’. 

Lillestrøm-erklæringen fremhever at helsefremmende arbeidsplasser skapes når arbeidsplasser åpner for og imøtekommer den enkeltes behov, ressurser og potensial, og kan utvikles gjennom deltakerstyrte prosesser. Videre heter det i erklæringen at virksomheten må bli en vekstplass for den ansatte, og at bedriftskulturen må være inkluderende og åpen for egenart og mangfold. Den handler også om hvordan en skal få til et mer inkluderende arbeidsliv som tar vare på og utvikler mennesker. Dessuten fremheves det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Målet er å skape arbeidsplasser som gir alle mulighet til å ta i bruk sine ressurser og derigjennom bidra til verdiskaping og sunne, levedyktige virksomheter. 

- Erklæringen vil være et viktig grunnlagsdokument for virksomhetene i arbeidet med å skape helsefremmende arbeidsplasser. Det at 400 deltakere fra hele landet bidro til innholdet gir den større tyngde enn om noen få eksperter var blitt samlet for å gi en definisjon til begrepet, sier Odd Bjørnstad. 

Bjørnstad er representant i det europeiske nettverket for helsefremmende arbeidsplasser ”The European Network for Workplace Health Promotion”. Første skritt blir nå å presentere erklæringen for medlemmene i det europeiske nettverket. 

- Det finns ingen andre land som har lagt opp til en nasjonal prosess for å finne frem til viktige elementer i begrepet helsefremmende arbeidsplasser. Nå kommer vi til å legge stor kraft i å spre informasjon om Lillestrøm-erklæringen. Fortsettelsen blir å skape en nasjonal arena for et videre samarbeid mellom arrangørene.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment