Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2003 i Ökad satsning på arbetslivet i Finland
Nyhet

Ökad satsning på arbetslivet i Finland

| Text: Carl-Gustav Lindén, foto: Cata Portin

Den finska regeringen ska öka den statliga satsningen på att förbättra både produktivitet och trivsel på arbetsplatserna.

Landets nya regering med statsminister Anneli Jäätteenmäki i spetsen vill nu lägga in mer stödpengar och nå fler anställda i småföretagen via programmet för att utveckla arbetslivet, (Tyke). Under åren 2003 till 2009 kan upp till 75 miljoner euro delas ut i bidrag till företagen för arbetsplatsförbättringar, om ett nytt förslag överlever budgetförhandlingarna som blir klara i slutet av sommaren.

Det var 1996 som innovationsprogrammet startades och det koordineras av Arbetsministeriet. Projektchef är arbetsmarknadsrådet Tuomo Alasoini.Tuomo Alasoini

 Han säger att den utvärdering av oberoende experter som gjorts visar att det går att påvisa många positiva effekter av programmet. Såväl personalgrupper som chefer och fackföreningar upplever att den nationella satsningen har hög legitimitet, klara mål, ett bra utvecklingskoncept och vettig ledning. 

Däremot har vinsterna inte varit exakt de som avsågs när programmet startade. Bland annat är det många i näringslivet som fortfarande inte hört talas om ”Tyke”, trots en massiv informationskampanj. 

– Vi når inte tillräckligt många anställda i småföretag och vi borde kanske aktivera näringslivscentralerna och fackföreningarna mera, säger Alasoini. En annan kritisk punkt gäller metoderna. Den ursprungliga tanken var att satsningen även skulle stöda akademisk forskning och ta fram nya verktyg för att göra arbetsplatserna bättre. I själva verket har innovationerna varit få och experterna i huvudsak bestått av inhyrda konsulter. 

– Vi måste liksom man gjort i Sverige utveckla en tredje uppgift för universiteten vid sidan om undervisning och forskning. Också yrkesskolorna kan få en viktig roll när det gäller små och medelstora företag, säger Alasoini. Men överlag är de som gjort utvärderingsrapporten – där finns en finsk forskargrupp, två norrmän, en svensk samt en tysk forskare med – positiva, och kallar programmet för ”en liten jätte med relativt små resurser, men med ett brett och innovativt angreppssätt”. 

Hela 78 procent av de berörda personer som intervjuades ansåg att Tykes mål, bra eller mycket bra, motsvarar utvecklingsbehoven i det finska arbetslivet. Expertgruppen tittade också på motsvarande program i Norge, Sverige och Tyskland. En iakttagelse var att den finska versionen inte tillräckligt mycket beaktar att de resultat som uppnås ska vara beständiga och hållbara även efter att projektet avslutats. Arbetslivsprogrammet är det överlägset största av de fyra temasatsningar som koncentrerats till Arbetsministeriet. 

De är: 

  • Nationellt program för utvecklande av arbetslivet (”Tyke”)
  •  Orka arbeta-programmet 
  • Nationellt produktivitetsprogram 
  • Det nationella åldersprogrammet

 En arbetsgrupp har föreslagit att ”Tyke” och produktivitetsprogrammet, som startades redan 1993, nu ska slås samman till ett enda innovationsprogram för arbetslivet. Samma förslag säger att 75 miljoner euro ska räcka till stöd för omkring 1000 projekt som berör en kvarts miljon människor eller var tionde sysselsatt finländare. Räknas företagens och organisationernas egen insats in stiger summan till 150 miljoner euro. Till det kan läggas eventuella bidrag från den europeiska socialfonden. 

– Utvecklingsprojektet ska breddas och mer beakta behoven på de små arbetsplatserna, säger Alasoini. 

Målet är att utveckla hela Finlands konkurrenskraft mot bakgrund av att befolkningen åldras och allt fler går i pension. Det kräver lärande organisationer som i sin tur skapar effektivare arbetsplatser.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment