Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2006 i Stor skepsis på arbejdsmarkedet
Nyhet

Stor skepsis på arbejdsmarkedet

| Tekst: Anders Jakobsen

Både fagbevægelsen og arbejdsgiverne er bekymrede for den nye model med lokale kommunale jobcentre i en tid med øget globalisering og mobilitet i bred forstand.

Hos parterne på arbejdsmarkedet er der stor skepsis overfor de nye kommunale jobcentre. I A-kassernes Samvirke siger sekretariatschef Torben Damsgaard Jensen, at man ude i A-kasserne er meget spændt på, hvordan det vil gå efter nytår:

- De nye jobcentre skal både finde ud af at samarbejde internt, hvor der vil være både en statslig og en kommunal ledelse i en overgangsfase. I 2010 skal man tage stilling til, hvad der så videre skal ske.

- For hver AF-medarbejder vil der være ca. syv kommunale folk i de nye jobcentre. Ude i de 30 A-kasser er de derfor også spændt på, hvordan det bliver at samarbejde med 91 jobcentre - ved siden af alt det andet. Fagbevægelsen mener, at beskæftigelses-indsatsen bliver atomiseret, og lokaliseret - og det er ikke godt i en tid, hvor man taler om globalisering og stor mobilitet, og hvor folk kører langt for at få arbejde. Ved at kommunalisere det, gør man det mere lokalt, og frygten er, at de mange kommunale folk, der kommer til at dominere de nye jobcentre, vil se for snævert og lokalt på opgaven.

- Der er dog et par gode ting, bl.a. at A-kasserne i kraft af Velfærdsreformen får til opgave at hjælpe de ledige medlemmer af A-kasserne med at lave CV første gang, de bliver ledige, siger Torben Damsgaard Jensen.

Frygter for A-kasserne

I fagforbundet 3F, der organiserer mange ufaglærte og folk med kortere uddannelser, siger formanden  for Den Offentlige Gruppe, Ellen Lykkegård, at de dér er ret skeptiske overfor reformen:

- Det er vi, fordi man nedbryder AF-systemet og kommunaliserer det. Det er en ren politisk beslutning blandt de partier på Christians-borg, der lige nu har magten, og vi frygter, at man vil fortsætte med at svække A-kassernes opgaver ved at flytte dem alle over i det kommunale regi engang i fremtiden.

- I A-kasserne har vi en helt anden tilgang til arbejdspladserne i kraft af tilknytningen til de faglige organisationer og hele tillidsmandssystemet.  Det giver en meget tættere fornemmelse af, hvad der sker ude på arbejdspladserne - om man evt. er på vej med fyringsrunder eller opgang og behov for flere ansatte.

- Desuden er det også meget vigtigt, at man ser meget bredere på arbejdsmarkedet - end blot som en kommunal opgave. De gør det ganske givet godt i nærområderne for de svage, men de skal kunne nå meget længere ud. Og al den ekspertise, der gennem mange år er opbygget i AF-systemet, skal man nu til at opbygge i de mange nye centre.

- Nu har vi jo lav ledighed, det er vel en lettelse?

- Både ja og nej, for det er jo nu, at der skal stilles ekstra store krav til de medarbejdere, der har til opgave at få de sidste ud på arbejdsmarkedet, og det kræver dygtighed og erfaring. Ved høj ledighed kan man jo bare "skumme fløden", siger Ellen Lykkegård.

Større autonomi

I Dansk Arbejdsgiverforening er der enighed med mange af fagbevægelsens synspunkter i den sag, siger chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

- Det vigtigste for os er, at systemet skal være egnet til at kunne betjene virksomhederne med at skaffe arbejdskraft. Med kommunaliseringen bekymrer det os, at der kommer så mange forskellige beslutningstagere - kommunerne - i stedet for én instans, Beskæftigelsesministeriet.

- Decentralisering af beslutningerne kræver en omfattende koordinering, for virksomhederne får i dag større arbejdsmarkeder og opererer på et stadig større område. Vi mener, at man bør organisere sig i større enheder. Samtidig frygter vi øget decentralisering og større autonomi. Vores skrækscenarie er, at man lokalt først og fremmest tænker i socialpolitik og på at hjælpe egne ledige og egne virksomheder i kommunerne.

- Vi lever i en tid med globalisering på mange planer. Det kræver meget stor tænkning, og det omfatter også rekruttering af arbejdskraft fra det nære udland som f.eks. Sverige, Tyskland og Polen.

- Nu vil vi ikke "male Fanden på væggen", men vi arbejdede faktisk i fællesskab med fagbevægelsen på at få skabt et rent statsligt system. Det lykkedes desværre ikke. For os handler det meget om at få serviceret virksomhedernes behov, og nu må se vi se, hvordan det går, siger Jørgen Bang-Petersen.

Artikkelen har vært publisert i AiN nr 3, 2006 og kan lastes ned som pdf.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment