Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2012 i OECD: Sverige har flest invandrare i Norden - de får lättast jobb i Island
Nyhet

OECD: Sverige har flest invandrare i Norden - de får lättast jobb i Island

| Text: Björn Lindahl

Sverige har den högsta andelen invandrare i befolkningen, men Island har snabbt kommit upp på en nästan lika hög nivå. Andelen invandrare har fördubblats på tio år i Island.

Trots många likheter skiljer sig de nordiska länderna rejält i förhållande till hur stor andel av befolkningen som fötts utomlands. Sverige har den högsta invandrarandelen, med 14 procent av befolkningen medan Finland har lägst andel, med fyra procent av befolkningen, visar statistik från OECD.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling har 34 medlemsländer. I de flesta har invandringen ökat kraftig mellan år 2000 och 2010. I genomsnitt har tio procent av invånarna i OECD-länderna utländsk bakgrund. I Spanien har andelen invandrare tredubblats, medan den har fördubblats i Irland och Island.

 

LandInvandrareSysselsättning
Sverige 14 % 62 %
Island 11 % 76 %
Norge 11 % 67 %
Danmark   8 % 66 %
Finland   4 % 62 %

 

Från de nya indikatorer på integrationen som OECD nu släppt kan man göra en tabell över hur stor andelen invandrare är i de nordiska länderna och hur stor andel av dem som är sysselsatta, se ovan.

De länder som har högst andel invandrare inom OECD är Luxemburg (37%), Australien (26 %) och Schweiz (24 %). En utveckling som skett de senaste åren är att andelen invandrare med universitetsutbildning ökat.

- Australien, Kanada, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien har alla sett en kraftigt ökad andel universitetsutbildade. I södra Europa och Irland har emellertid andelen universitetsutbildade sjunkit.

Att invandrarna har högre utbildningen är en av orsakerna till att sysselsättningen har ökat bland dem.

- Andelen sysselsatta bland invandrarna har ökat i nästan varje land under det senaste decenniet och är nu på 65 procent i genomsnitt, vilket är 2,6 procentenheter lägre än för de som är födda i landet. Ökningen har varit speciellt stor för kvinnliga invandrare, skriver OECD.

Bara i de länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen har andelen sysselsatta bland invandrarna minskat. I Spanien har andelen sjunkit från 62 procent till 57 procent under tioårsperioden 2000-2010.

Viktigt att barnen kommer tidigt

De barn som kommer till ett nytt land vid tidig ålder klarar sig bättre än de som är 11-16 år, visar samtidigt läsprov som genomförts av PISA, den internationella studien av utbildningen som genomförs i OECD-länderna. Bäst klarar sig de som är under 6 år när de kommer till landet.

I Sverige, Island, Belgien, Tjeckien och Israel motsvarar skillnaden mellan de barn som kommer tidigt och de som kommer sent att de äldre barnen presterar 18 månader under den nivå som de borde legat på.

- Att börja skolan tidigt i det nya landet är viktigt och regeringarna bör uppmuntra invandrare som planerar att bosätta sig i landet att ta med sig sina familjer så tidigt som möjligt, skriver OECD.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment